Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014) : [254] Домівка зібрання Перегляд статистики

Logo

Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

19 - 20 листопада 2014 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь понад 500 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 30 навчальних закладів України та закордону.

Відкривав конференцію ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., проф. Ясній П.В. Петро Володимирович наголосив на важливості та необхідності проведення таких заходів. Також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н., доц. Дзюра В.О.

З пленарними доповідями виступили:

 • Кошик О.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недоліки»
 • Яворський О.Є. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження процесу упарення розчинів сульфатної кислоти у вертикальній порожнистій розпилюючій колоні»
 • Сухацький Ю.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження впливу конструктивних параметрів гідродинамічного струменевого кавітатора на ефективність генерування парогазових бульбашок»
 • Кедровский С.М. (Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины) — «Новые функциональные сплавы zr86nb14 и (zr86nb14)99,99y0,01»
 • Сліпченко К.В.(Національний технічний университет України «Київський політехнічний інститут») — «Вплив Au на структуру і магнітні властивості шаруватих плівкових композицій [Fe50Pt50(15нм)/Au/Fe50Pt50(15 нм)]n/ SiO2(100 нм)/Si(001), де n=1, 2»

Робота конференції проходила у секціях:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Додатки:

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
380
418
423
424

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
248. Zmist
380
418
423
424

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 254
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article19-лис-2014Видавнича сторінка-
Article19-лис-2014Сторінка для нотаток-
Article19-лис-2014Алфавітний покажчик-
Article19-лис-2014Зміст-
Article19-лис-2014Моделювання перспектив розвитку підприємств машинобудівної галузі Тернопільської області сучасним інструментаріємРогатинський, Роман Михайлович; Гармтаій, Н. М.; Rogatynskiy, R. M.; Garmatiy, N. M.
Article19-лис-2014Історичні аспекти становлення та розвитку освітньої галузіВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, T. M.
Article19-лис-2014Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовахЮрик, Наталія Євгенівна; Yuryk, Natalia
Article19-лис-2014Обгрунтування принципів бенчмаркінгу для системи управління машинобудівними підприємствами УкраїниШведа, Наталія Михайлівна; Shveda, N. M.
Article19-лис-2014Статистичний контроль якості як один з інструментів реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності меблевого підприємстваГевко, І. Б.; Федчак, Т. Ю.; Gevko, I. B.; Fedchak, T. Y.
Article19-лис-2014Етапи проведення аналізу інноваційного потенціалуФедорович, Роман Володимирович; Fedorovych, R. V.
Article19-лис-2014Венчурний капітал як засіб фінансування інновацій в умовах волатильності інвестиційного клімату УкраїниФедишин, Ірина Богданівна; Fedyshyn, I. B.
Article19-лис-2014Нові технології у сфері інтеграції великих та малих підприємствСороківська, Олена Анатоліївна; Sorokivska, O. A.
Article19-лис-2014Проблеми соціального захисту працівників промислових підприємствСлободян, Наталія Олександрівна; Slobodian, N. O.
Article19-лис-2014Оцінювання рівня конкуренції підприємстваСемчишин, Є. В.; Лендирук, О. М.; Semchyshun, Y. V.; Lendyruk, O. M.
Article19-лис-2014Формування процесу ціноутворення в УкраїніСемчишин, Є. В.; Концевич, Н. М.; Semtchyschyn, Y. V.; Koncevytch, N. M.
Article19-лис-2014Стартапи – інноваційні технології ведення бізнесуСеменюк, Світлана Богданівна; Semenjuk, S. B.
Article19-лис-2014Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємстваСемененко, О. В.; Semenenko, O. V.
Article19-лис-2014Корпоративні інформаційні системи в УкраїніРуда, Ольга Василівна; Романовська, Лілія Михайлівна; Ruda, O. V.; Romanvska, L. M.
Article19-лис-2014Джерела фінансування інноваційних проектівРізник, Е. О.; Федишин, Ірина Богданівна; Riznuk, E. O.; Fedyshyn, I. B.
Article19-лис-2014Процес розробки та реалізації корпоративної стратегії підприємстваРізник, Е. О.; Малюта, Людмила Ярославівна; Riznuk, E. O.; Maluta, L. Y.
Article19-лис-2014Ступінь впливу факторів на ціноутворенняСемчишин, Є. В.; Ребрик, М. І.; Semchushyn, Y. V.; Rebryk, M. I.
Article19-лис-2014Державне регулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання соціальної сфери та сфери послуг у Європейському контекстіПогайдак, Ольга Богданівна; Pogaydak, O. B.
Article19-лис-2014Роль озеленення у формуванні іміджу фірмиПавлик, А. Й.; Мороз, Л. П.; Pawlyk, A. Y.; Moroz, L. P.
Article19-лис-2014Нейромаркетинг як інноваційний механізм маркетингуПавлик, А. Й.; Долинська, А. І.; Pawlyk, A. Y.; Dolynska, A. I.
Article19-лис-2014Розрахунок економічної ефективності просування інформаційного продукту в системі інтернет-маркетингуОксентюк, Роман Андрійович; Oksentyuk, R. A.
Article19-лис-2014Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльностіОксентюк, Богдана Андріївна; Оксентюк, Андрій Олександрович; Oksentyuk, B. A.; Oksentyuk, A. O.
Article19-лис-2014Ощадливість і економічний рістНазарко, І. Ю.; Стойко, І. І.; Nazarko, I. Y.; Stoyko, I. I.
Article19-лис-2014Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Усятицький, Д. С.; Nahornyak, G. S.; Usyatytskyy, D. S.
Article19-лис-2014Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, G. S.; Nahornyak, I. S.
Article19-лис-2014Інформаційна підтримка у системі соціально-економічної безпеки національних машинобудівних підприємствНагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, I. S.
Article19-лис-2014Вплив якості на конкурентоспроможність продукціїСемчишин, Є. В.; Музика, О. В.; Semchushyn, Y. V.; Muzyka, O. V.
Article19-лис-2014Маркетинг модних товарів і його основні складовіМіщук, Оксана Іванівна; Григус, Т. М.; Mishchuk, O. I.; Grygus, T. M.
Article19-лис-2014Вилучення іонів цинку та мангану з відпрацьованих джерел електричного струмуМерцало, Іванна Павлівна; Буклів, Р. Л.; Кондзьола, Г. В.; Mertsalo, I. P.; Bukliv, R. L.; Kondziola, H. V.
Article19-лис-2014Екологічна політика підприємства як декларація про його природоохоронну діяльністьМельник, Лілія Миколаївна; Зелена, Анна Петрівна; Melnyk, L. M.; Zelena, A. P.
Article19-лис-2014Сутність та необхідність екологізації сучасної техніки та технознань як важлива умова досягнення сталого розвитку підприємстваМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, L. M.
Article19-лис-2014Сучасні проблеми управління державним боргомМартинюк, Б. Б.; Ланюш, Р. В.; Martynyuk, B. B.; Lanyush, R. V.
Article19-лис-2014Процеси міжнародної економічної взаємодії на мікрорівніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I. B.
Article19-лис-2014Indicators of economic and social human well-beingМариненко, Наталія Юріївна; Крамар, Ірина Юріївна; Marynenko, N. Yu.; Kramar, I. Yu.
Article19-лис-2014Проблеми розвитку підприємств кондитерської галузі в УкраїніМандзин, Ірина Василівна; Машлій, Галина Богданівна; Mandzyn, I. V.; Mashliy, G. B.
Article19-лис-2014Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів випромінювання деяких рослинних біоцидівЛитвинова, О. І.; Супрун, Н. П.; Карпенко, І. В.; Litvinova, O. I.; Suprun, N. P.; Karpenko, I. V.
Article19-лис-2014Організація збуту продукції на підприємствіЛібусь, Тетяна Іванівна; Зяйлик, Марія Федорівна; Libus, T. I.; Zyaylyk, M. F.
Article19-лис-2014Promotion of cross-border trade in republic of TajikistanЛашкаров, П.; Lashkarov, P.
Article19-лис-2014Розрахунок вартості сонячної електростанції для приватного будинкуКущак, Оксана Михайлівна; Гакало, Л. В.; Kushchak, O. M.; Gakalo, L. V.
Article19-лис-2014Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недолікиКулиняк, І. Я.; Кошик, О. В.; Kulyniak, I. Ya.; Koshyk, O. V.
Article19-лис-2014Порівняльна характеристика моделей дпп для автодорожніх проектівКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, O. A.
Article19-лис-2014Інноваційні підходи до стратегічного управління ресурсозбереженням в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловостіЗаболоцький, Т. С.; Малюта, Людмила Ярославівна; Zablotskiy, T.; Malyuta, L.
Article19-лис-2014Проблеми інноваційного розвитку будівельної галузі УкраїниДубецький, І. Д.; Іваноньків, О. О.; Dubetskiy, I. D.; Ivanonkiv, O. O.
Article19-лис-2014Вплив податкової системи на функціонування суб’єктів підприємництваГнатюк, Н. В.; Владимир, Ольга Михайлівна; Hnatiuk, N. V.; Vladymyr, O. M.
Article19-лис-2014Методичні основи оцінювання потенціалу підприємстваГевко, І. Б.; Яремчук, Христина Юріївна; Gevko, I. B.; Yaremchuk, Kh. Yu.
Article19-лис-2014Рівень розвитку зовнішньої матеріальної мотиваціїГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.
Article19-лис-2014Раціональне використання інноваційних ресурсів та роль держави у розвитку економікиВовк, Юрій Ярославович; Вовк, Ірина Петрівна; Vovk, Y. Y.; Vovk, I. P.
Article19-лис-2014CRM-система, як інструмент інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємстваВиборна, В. О.; Vybornaya, V. O.
Article19-лис-2014Задоволення реальних ринкових потреб як основа успішної інноваційної стратегіїБрилінська, Олена Ігорівна; Малюта, Людмила Ярославівна; Brylinska, O. I.; Malyuta, L. Y.
Article19-лис-2014Маркетингове дослідження цільових аудиторій (на прикладі НКО з протидії торгівлі людьми)Борисова, Тетяна Михайлівна; Когут, У. І.; Borysova, T. M.; Kohut, U. I.
Article19-лис-2014Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємстваБойко, Остап Богданович; Boiko, O. B.
Article19-лис-2014Вплив організації виробництва на зниження собівартості продукціїБерестецька, О. М.; Berestetska, O. M.
Article19-лис-2014Використання консервантів в харчовій промисловостіЮськів, Н. М.; Кухтин, Микола Дмитрович; Uskiv, N. M.; Kuhtyn, M. D.
Article19-лис-2014Соковмісний напій на основі молочної сироватки та екстракту гібіскусаХома, О. М.; Усатюк, С. І.; Khoma, O. M.; Usatyuk, S. I.
Article19-лис-2014Современные технологические аспекты производства шампанских виноматериаловTkachenko, O. B.; Drevova, S. S.; Ткаченко, О. Б.; Древова, С. С.
Article19-лис-2014Біологічна цінність білка біомаси макроміцета Trametes zonatusТітова, Л. О.; Клечак, І. Р.; Titova, L. O.; Klechak, I. R.
Article19-лис-2014Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної сумішіСтешенко, О. М.; Steshenko, O. M.
Article19-лис-2014Органічні кислоти в харчовій промисловостіСивак, Т. П.; Кушнірук, Н. В.; Suvak, T. P.; Kyshniryk, N. V.
Article19-лис-2014Технологія вилучення ланоліну і його застосування в харчовій промисловостіСемешко, О. Я.; Сарібєкова, Ю. Г.; Сарібєкова, Д. Г.; Semeshko, O. Ya.; Saribyekova, Yu. G.; Saribyekova, D. G.
Article19-лис-2014Друковані нанофотонні елементи на основі наночастинок карбону для розумних паковань та їхні функціональні характеристикиСарапулова, О. О.; Шерстюк, В. П.; Швалагін, В. В.; Sarapulova, O. O.; Sherstiuk, V. P.; Shvalagin, V. V.
Article19-лис-2014Дослідження впливу процесу замочування волоського горіха на екстрактивну здатність білкаСавчук, Ю. Ю.; Усатюк, С. І.; Savchuk, Y. Y.; Usatyuk, S. I.
Article19-лис-2014Перспективи використання нанотехнологій у виробництві харчових продуктівПівторак, І. І.; Григоренко, І. В.; Pivtorak, I. I.; Grigorenko, I. V.
Article19-лис-2014Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберіганняНадточій, В. М.; Nadtochiy, V. M.
Article19-лис-2014Використання пряноароматичної та каротиновмісної сировини в технологіяї емульсійних продуктівІвахно, О. О.; Лявинець, Г. М.; Іщенко, Т. І.; Гавриш, А. В.; Ivakhno, O. O.; Lyavinets, G. M.; Ischenko, T. I.; Gavrish, A. V.
Article19-лис-2014Очищення – одна з головних операцій післязбиральної обробки зерна просаЛебедєв, В. І.; Калаянова, В. В.; Овсянникова, Л. К.; Lebedev, V. I.; Kalaianova, V. V.; Ovsiannikova, L. K.
Article19-лис-2014Виробництво італійського печива Біскотті зі збалансованим рецептурним складомГригоренко, І. А.; Лазоренко, Н. П.; Grigorenko, I. A.; Lazorenko, N. P.
Article19-лис-2014Перспективи використання нвч-хвиль для розморожування харчових продуктівДанильчук, Т. Є.; Кухтин, Микола Дмитрович; Danulchyk, T. Y.; Kuhtyn, M. D.
Article19-лис-2014Нанотехнології в пакуванні харчових продуктівГрибович, Л. В.; Богданович, Л. О.; Несміянова, М. В.; Grybovych, L. V.; Bohdanovych, L. O.; Nesmiyanova, M. V.
Article19-лис-2014Особливості протікання ферментації козиного молокаГребельник, О. П.; Hrebelnyk, O. P.
Article19-лис-2014Збагачення зернових продуктів вітамінно-мінеральним преміксомВалевська, Л. О.; Valevska, L. O.
Article19-лис-2014Обґрунтування доцільності використання сировини для виробництва смузіБосак, А. В.; Кухтин, Микола Дмитрович; Bosak, A. B.; Kuhtyn, M. D.
Article19-лис-2014Переробка шкірок кавунаБогоніс, І. Ю.; Бейко, Л. А.; Bogonis, I. Y.; Beyko, L. A.
Article19-лис-2014Біоупаковка як сучасна альтернатива пластикуАртюх, Т. М.; Борщевська, Ю. А.; Чевпотенко, Ю. В.; Artyukh, T. M.; Borshchevcka, Y. A.; Chevpotenko, Y. V.
Article19-лис-2014Перспективи застосування п’єзоелементів в альтернативній енергетиціЯремак, І. І.; Максим’юк, С. О.; Yaremak, I. I.; Maksymiuk, S. O.
Article19-лис-2014Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных процессовSayenko, Y. L.; Popov, A. S.; Саенко, Ю. Л.; Попов, А. С.
Article19-лис-2014Математичні моделі надійності ремонтопридатного електрообладнання бурової установкиПоточний, А. І.; Федорів, М. Й.; Potochnyi, A. I.; Fedoriv, M. J.
Article19-лис-2014Ефективність заміни силових трансформаторів старих серій випускуСоломчак, А. О.; Solomchak, A. O.
Article19-лис-2014Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботиНиколин, П. М.; Николин, У. М.; Nykolyn, P. M.; Nykolyn, U. M.
Article19-лис-2014Можливості і перспективи використання датчиків активного типуНекрашевич, О. В.; Nekrashevych, O. V.
Article19-лис-2014Зменшення електроспоживання за рахунок зниження втрат шляхом регулювання напруги живленняМихайлів, В. І.; Незамай, Б. C.; Гоголь, Т. Я.; Mykhailiv, V. I.; Nezamay, B. S.; Gogol, T. Y.
Article19-лис-2014Оцінка ефективності матеріалів на основі n-In4Se3 Та p-PbTe для створення термоелектричних генераторних модулів на рівень робочих температур 30-500ºСМаксимук, М. В.; Мочернюк, Роман Миколайович; Михайловський, В. Я.; Maksymuk, M. V.; Mochernyuk, R. M.; Mikhailovsky, V. Ya.
Article19-лис-2014Оцінювання складності алгоритмів пошуку та сортуванняМарценюк, Є. О.; Холкін, М. О.; Martsennyuk, E. O.; Holkin, M. O.
Article19-лис-2014Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинахКурляк, П. О.; Костишин, В. С.; Kurlyak, P. O.; Kostyshyn, V. S.
Article19-лис-2014Особливості освітлення автомобільних доріг і пішохідних переходівКозак, Катерина Миколаївна; Kozak, K. M.
Article19-лис-2014Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкостіКіянюк, О. І.; Гладь, І. В.; Kiyanyuk, O. I.; Ghladj, I. V.
Article19-лис-2014Особливості спорудження мікрогідроелектростанції в місті БережаниЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainyi, Y. B.
Article19-лис-2014Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелівГрабчук, Б. Л.; Михайлів, В. І.; Боднар, І. Б.; Grabchuk, B. L.; Mykhailiv, V. I.; Bodnar, I. B.
Article19-лис-2014Вплив відхилення напруги на надійність двигуна електробураГалущак, І. Д.; Микитин, С. В.; Сойчук, А. Б.; Galuschak, I. D.; Mykytyn, S. V.; Soichuk, A. B.
Article19-лис-2014Велодоріжки як проект енергозаощадження на місцевому рівніБрилінська, Олена Ігорівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Brylinska, O. I.; Mel`nyk, L. M.
Article19-лис-2014Високоефективні припливні камери систем вентиляції громадських та промислових будівельСереда, Д. С.; Боженко, М. Ф.; Sereda, D. S.; Bozhenko, M. F.
Article19-лис-2014Високоефективні системи опалення будівельНовіцький, М. І.; Боженко, М. Ф.; Novitsky, M. I.; Bozhenko, M. F.
Article19-лис-2014Введення в асутп лиття під тиском системи регулювання на основі нечіткої логікиБогушевський, В. С.; Самарай, Р. В.; Bohushevskyy, V. S.; Samaray, R. V.
Article19-лис-2014Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів з сонячними електростанціямиБацала, Я. В.; Михайлів, М. І.; Batsala, Y. V.; Mihailiv, M. I.
Article19-лис-2014Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки державиАбдулін, М. З.; Сірий, О. А.; Назарова, І. О.; Abdulin, M. Z.; Siryy, O. A.; Nazarova, I. O.
Article19-лис-2014Аудит безпеки web-ресурсівЯворський, А. В.; Яворська, Н. І.; Бревус, Віталій Миколайович; Yavorskyi, A. V.; Yavorska, N. I.; Brevus, V. M.
Article19-лис-2014Особливості створення електронних дитячих виданьШишкова, К. В.; Shyshkova, K. V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 254