Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014) : [254] Collection home page

Logo

Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

19 - 20 листопада 2014 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь понад 500 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 30 навчальних закладів України та закордону.

Відкривав конференцію ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., проф. Ясній П.В. Петро Володимирович наголосив на важливості та необхідності проведення таких заходів. Також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н., доц. Дзюра В.О.

З пленарними доповідями виступили:

 • Кошик О.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недоліки»
 • Яворський О.Є. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження процесу упарення розчинів сульфатної кислоти у вертикальній порожнистій розпилюючій колоні»
 • Сухацький Ю.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження впливу конструктивних параметрів гідродинамічного струменевого кавітатора на ефективність генерування парогазових бульбашок»
 • Кедровский С.М. (Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины) — «Новые функциональные сплавы zr86nb14 и (zr86nb14)99,99y0,01»
 • Сліпченко К.В.(Національний технічний университет України «Київський політехнічний інститут») — «Вплив Au на структуру і магнітні властивості шаруватих плівкових композицій [Fe50Pt50(15нм)/Au/Fe50Pt50(15 нм)]n/ SiO2(100 нм)/Si(001), де n=1, 2»

Робота конференції проходила у секціях:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Додатки:

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
380
418
423
424

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
248. Zmist
380
418
423
424

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 254
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article19-Nov-20141-Feb-2016Видавнича сторінка-
Article19-Nov-20141-Feb-2016Сторінка для нотаток-
Article19-Nov-20141-Feb-2016Алфавітний покажчик-
Article19-Nov-20141-Feb-2016Зміст-
Article19-Nov-20141-Feb-2016Моделювання перспектив розвитку підприємств машинобудівної галузі Тернопільської області сучасним інструментаріємРогатинський, Роман Михайлович; Гармтаій, Н. М.; Rogatynskiy, R. M.; Garmatiy, N. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Історичні аспекти становлення та розвитку освітньої галузіВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, T. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовахЮрик, Наталія Євгенівна; Yuryk, Natalia
Article19-Nov-20141-Feb-2016Обгрунтування принципів бенчмаркінгу для системи управління машинобудівними підприємствами УкраїниШведа, Наталія Михайлівна; Shveda, N. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Статистичний контроль якості як один з інструментів реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності меблевого підприємстваГевко, І. Б.; Федчак, Т. Ю.; Gevko, I. B.; Fedchak, T. Y.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Етапи проведення аналізу інноваційного потенціалуФедорович, Роман Володимирович; Fedorovych, R. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Венчурний капітал як засіб фінансування інновацій в умовах волатильності інвестиційного клімату УкраїниФедишин, Ірина Богданівна; Fedyshyn, I. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Нові технології у сфері інтеграції великих та малих підприємствСороківська, Олена Анатоліївна; Sorokivska, O. A.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Проблеми соціального захисту працівників промислових підприємствСлободян, Наталія Олександрівна; Slobodian, N. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Оцінювання рівня конкуренції підприємстваСемчишин, Є. В.; Лендирук, О. М.; Semchyshun, Y. V.; Lendyruk, O. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Формування процесу ціноутворення в УкраїніСемчишин, Є. В.; Концевич, Н. М.; Semtchyschyn, Y. V.; Koncevytch, N. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Стартапи – інноваційні технології ведення бізнесуСеменюк, Світлана Богданівна; Semenjuk, S. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємстваСемененко, О. В.; Semenenko, O. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Корпоративні інформаційні системи в УкраїніРуда, Ольга Василівна; Романовська, Лілія Михайлівна; Ruda, O. V.; Romanvska, L. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Джерела фінансування інноваційних проектівРізник, Е. О.; Федишин, Ірина Богданівна; Riznuk, E. O.; Fedyshyn, I. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Процес розробки та реалізації корпоративної стратегії підприємстваРізник, Е. О.; Малюта, Людмила Ярославівна; Riznuk, E. O.; Maluta, L. Y.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Ступінь впливу факторів на ціноутворенняСемчишин, Є. В.; Ребрик, М. І.; Semchushyn, Y. V.; Rebryk, M. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Державне регулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання соціальної сфери та сфери послуг у Європейському контекстіПогайдак, Ольга Богданівна; Pogaydak, O. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Роль озеленення у формуванні іміджу фірмиПавлик, А. Й.; Мороз, Л. П.; Pawlyk, A. Y.; Moroz, L. P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Нейромаркетинг як інноваційний механізм маркетингуПавлик, А. Й.; Долинська, А. І.; Pawlyk, A. Y.; Dolynska, A. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Розрахунок економічної ефективності просування інформаційного продукту в системі інтернет-маркетингуОксентюк, Роман Андрійович; Oksentyuk, R. A.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльностіОксентюк, Богдана Андріївна; Оксентюк, Андрій Олександрович; Oksentyuk, B. A.; Oksentyuk, A. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Ощадливість і економічний рістНазарко, І. Ю.; Стойко, І. І.; Nazarko, I. Y.; Stoyko, I. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Усятицький, Д. С.; Nahornyak, G. S.; Usyatytskyy, D. S.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, G. S.; Nahornyak, I. S.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Інформаційна підтримка у системі соціально-економічної безпеки національних машинобудівних підприємствНагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, I. S.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив якості на конкурентоспроможність продукціїСемчишин, Є. В.; Музика, О. В.; Semchushyn, Y. V.; Muzyka, O. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Маркетинг модних товарів і його основні складовіМіщук, Оксана Іванівна; Григус, Т. М.; Mishchuk, O. I.; Grygus, T. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вилучення іонів цинку та мангану з відпрацьованих джерел електричного струмуМерцало, Іванна Павлівна; Буклів, Р. Л.; Кондзьола, Г. В.; Mertsalo, I. P.; Bukliv, R. L.; Kondziola, H. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Екологічна політика підприємства як декларація про його природоохоронну діяльністьМельник, Лілія Миколаївна; Зелена, Анна Петрівна; Melnyk, L. M.; Zelena, A. P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Сутність та необхідність екологізації сучасної техніки та технознань як важлива умова досягнення сталого розвитку підприємстваМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, L. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Сучасні проблеми управління державним боргомМартинюк, Б. Б.; Ланюш, Р. В.; Martynyuk, B. B.; Lanyush, R. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Процеси міжнародної економічної взаємодії на мікрорівніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Indicators of economic and social human well-beingМариненко, Наталія Юріївна; Крамар, Ірина Юріївна; Marynenko, N. Yu.; Kramar, I. Yu.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Проблеми розвитку підприємств кондитерської галузі в УкраїніМандзин, Ірина Василівна; Машлій, Галина Богданівна; Mandzyn, I. V.; Mashliy, G. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів випромінювання деяких рослинних біоцидівЛитвинова, О. І.; Супрун, Н. П.; Карпенко, І. В.; Litvinova, O. I.; Suprun, N. P.; Karpenko, I. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Організація збуту продукції на підприємствіЛібусь, Тетяна Іванівна; Зяйлик, Марія Федорівна; Libus, T. I.; Zyaylyk, M. F.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Promotion of cross-border trade in republic of TajikistanЛашкаров, П.; Lashkarov, P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Розрахунок вартості сонячної електростанції для приватного будинкуКущак, Оксана Михайлівна; Гакало, Л. В.; Kushchak, O. M.; Gakalo, L. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недолікиКулиняк, І. Я.; Кошик, О. В.; Kulyniak, I. Ya.; Koshyk, O. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Порівняльна характеристика моделей дпп для автодорожніх проектівКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, O. A.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Інноваційні підходи до стратегічного управління ресурсозбереженням в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловостіЗаболоцький, Т. С.; Малюта, Людмила Ярославівна; Zablotskiy, T.; Malyuta, L.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Проблеми інноваційного розвитку будівельної галузі УкраїниДубецький, І. Д.; Іваноньків, О. О.; Dubetskiy, I. D.; Ivanonkiv, O. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив податкової системи на функціонування суб’єктів підприємництваГнатюк, Н. В.; Владимир, Ольга Михайлівна; Hnatiuk, N. V.; Vladymyr, O. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Методичні основи оцінювання потенціалу підприємстваГевко, І. Б.; Яремчук, Христина Юріївна; Gevko, I. B.; Yaremchuk, Kh. Yu.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Рівень розвитку зовнішньої матеріальної мотиваціїГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Раціональне використання інноваційних ресурсів та роль держави у розвитку економікиВовк, Юрій Ярославович; Вовк, Ірина Петрівна; Vovk, Y. Y.; Vovk, I. P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016CRM-система, як інструмент інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємстваВиборна, В. О.; Vybornaya, V. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Задоволення реальних ринкових потреб як основа успішної інноваційної стратегіїБрилінська, Олена Ігорівна; Малюта, Людмила Ярославівна; Brylinska, O. I.; Malyuta, L. Y.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Маркетингове дослідження цільових аудиторій (на прикладі НКО з протидії торгівлі людьми)Борисова, Тетяна Михайлівна; Когут, У. І.; Borysova, T. M.; Kohut, U. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємстваБойко, Остап Богданович; Boiko, O. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив організації виробництва на зниження собівартості продукціїБерестецька, О. М.; Berestetska, O. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Використання консервантів в харчовій промисловостіЮськів, Н. М.; Кухтин, Микола Дмитрович; Uskiv, N. M.; Kuhtyn, M. D.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Соковмісний напій на основі молочної сироватки та екстракту гібіскусаХома, О. М.; Усатюк, С. І.; Khoma, O. M.; Usatyuk, S. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Современные технологические аспекты производства шампанских виноматериаловTkachenko, O. B.; Drevova, S. S.; Ткаченко, О. Б.; Древова, С. С.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Біологічна цінність білка біомаси макроміцета Trametes zonatusТітова, Л. О.; Клечак, І. Р.; Titova, L. O.; Klechak, I. R.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної сумішіСтешенко, О. М.; Steshenko, O. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Органічні кислоти в харчовій промисловостіСивак, Т. П.; Кушнірук, Н. В.; Suvak, T. P.; Kyshniryk, N. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Технологія вилучення ланоліну і його застосування в харчовій промисловостіСемешко, О. Я.; Сарібєкова, Ю. Г.; Сарібєкова, Д. Г.; Semeshko, O. Ya.; Saribyekova, Yu. G.; Saribyekova, D. G.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Друковані нанофотонні елементи на основі наночастинок карбону для розумних паковань та їхні функціональні характеристикиСарапулова, О. О.; Шерстюк, В. П.; Швалагін, В. В.; Sarapulova, O. O.; Sherstiuk, V. P.; Shvalagin, V. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Дослідження впливу процесу замочування волоського горіха на екстрактивну здатність білкаСавчук, Ю. Ю.; Усатюк, С. І.; Savchuk, Y. Y.; Usatyuk, S. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Перспективи використання нанотехнологій у виробництві харчових продуктівПівторак, І. І.; Григоренко, І. В.; Pivtorak, I. I.; Grigorenko, I. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберіганняНадточій, В. М.; Nadtochiy, V. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Використання пряноароматичної та каротиновмісної сировини в технологіяї емульсійних продуктівІвахно, О. О.; Лявинець, Г. М.; Іщенко, Т. І.; Гавриш, А. В.; Ivakhno, O. O.; Lyavinets, G. M.; Ischenko, T. I.; Gavrish, A. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Очищення – одна з головних операцій післязбиральної обробки зерна просаЛебедєв, В. І.; Калаянова, В. В.; Овсянникова, Л. К.; Lebedev, V. I.; Kalaianova, V. V.; Ovsiannikova, L. K.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Виробництво італійського печива Біскотті зі збалансованим рецептурним складомГригоренко, І. А.; Лазоренко, Н. П.; Grigorenko, I. A.; Lazorenko, N. P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Перспективи використання нвч-хвиль для розморожування харчових продуктівДанильчук, Т. Є.; Кухтин, Микола Дмитрович; Danulchyk, T. Y.; Kuhtyn, M. D.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Нанотехнології в пакуванні харчових продуктівГрибович, Л. В.; Богданович, Л. О.; Несміянова, М. В.; Grybovych, L. V.; Bohdanovych, L. O.; Nesmiyanova, M. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Особливості протікання ферментації козиного молокаГребельник, О. П.; Hrebelnyk, O. P.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Збагачення зернових продуктів вітамінно-мінеральним преміксомВалевська, Л. О.; Valevska, L. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Обґрунтування доцільності використання сировини для виробництва смузіБосак, А. В.; Кухтин, Микола Дмитрович; Bosak, A. B.; Kuhtyn, M. D.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Переробка шкірок кавунаБогоніс, І. Ю.; Бейко, Л. А.; Bogonis, I. Y.; Beyko, L. A.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Біоупаковка як сучасна альтернатива пластикуАртюх, Т. М.; Борщевська, Ю. А.; Чевпотенко, Ю. В.; Artyukh, T. M.; Borshchevcka, Y. A.; Chevpotenko, Y. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Перспективи застосування п’єзоелементів в альтернативній енергетиціЯремак, І. І.; Максим’юк, С. О.; Yaremak, I. I.; Maksymiuk, S. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных процессовSayenko, Y. L.; Popov, A. S.; Саенко, Ю. Л.; Попов, А. С.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Математичні моделі надійності ремонтопридатного електрообладнання бурової установкиПоточний, А. І.; Федорів, М. Й.; Potochnyi, A. I.; Fedoriv, M. J.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Ефективність заміни силових трансформаторів старих серій випускуСоломчак, А. О.; Solomchak, A. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботиНиколин, П. М.; Николин, У. М.; Nykolyn, P. M.; Nykolyn, U. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Можливості і перспективи використання датчиків активного типуНекрашевич, О. В.; Nekrashevych, O. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Зменшення електроспоживання за рахунок зниження втрат шляхом регулювання напруги живленняМихайлів, В. І.; Незамай, Б. C.; Гоголь, Т. Я.; Mykhailiv, V. I.; Nezamay, B. S.; Gogol, T. Y.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Оцінка ефективності матеріалів на основі n-In4Se3 Та p-PbTe для створення термоелектричних генераторних модулів на рівень робочих температур 30-500ºСМаксимук, М. В.; Мочернюк, Роман Миколайович; Михайловський, В. Я.; Maksymuk, M. V.; Mochernyuk, R. M.; Mikhailovsky, V. Ya.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Оцінювання складності алгоритмів пошуку та сортуванняМарценюк, Є. О.; Холкін, М. О.; Martsennyuk, E. O.; Holkin, M. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинахКурляк, П. О.; Костишин, В. С.; Kurlyak, P. O.; Kostyshyn, V. S.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Особливості освітлення автомобільних доріг і пішохідних переходівКозак, Катерина Миколаївна; Kozak, K. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкостіКіянюк, О. І.; Гладь, І. В.; Kiyanyuk, O. I.; Ghladj, I. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Особливості спорудження мікрогідроелектростанції в місті БережаниЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainyi, Y. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелівГрабчук, Б. Л.; Михайлів, В. І.; Боднар, І. Б.; Grabchuk, B. L.; Mykhailiv, V. I.; Bodnar, I. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив відхилення напруги на надійність двигуна електробураГалущак, І. Д.; Микитин, С. В.; Сойчук, А. Б.; Galuschak, I. D.; Mykytyn, S. V.; Soichuk, A. B.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Велодоріжки як проект енергозаощадження на місцевому рівніБрилінська, Олена Ігорівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Brylinska, O. I.; Mel`nyk, L. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Високоефективні припливні камери систем вентиляції громадських та промислових будівельСереда, Д. С.; Боженко, М. Ф.; Sereda, D. S.; Bozhenko, M. F.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Високоефективні системи опалення будівельНовіцький, М. І.; Боженко, М. Ф.; Novitsky, M. I.; Bozhenko, M. F.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Введення в асутп лиття під тиском системи регулювання на основі нечіткої логікиБогушевський, В. С.; Самарай, Р. В.; Bohushevskyy, V. S.; Samaray, R. V.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів з сонячними електростанціямиБацала, Я. В.; Михайлів, М. І.; Batsala, Y. V.; Mihailiv, M. I.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки державиАбдулін, М. З.; Сірий, О. А.; Назарова, І. О.; Abdulin, M. Z.; Siryy, O. A.; Nazarova, I. O.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Аудит безпеки web-ресурсівЯворський, А. В.; Яворська, Н. І.; Бревус, Віталій Миколайович; Yavorskyi, A. V.; Yavorska, N. I.; Brevus, V. M.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Особливості створення електронних дитячих виданьШишкова, К. В.; Shyshkova, K. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 254