Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8640

Назва: Зменшення електроспоживання за рахунок зниження втрат шляхом регулювання напруги живлення
Інші назви: Reducing pover consumtion by reducing costs by adjusting the supply the voltage
Автори: Михайлів, В. І.
Незамай, Б. C.
Гоголь, Т. Я.
Mykhailiv, V. I.
Nezamay, B. S.
Gogol, T. Y.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Михайлів В. І. Зменшення електроспоживання за рахунок зниження втрат шляхом регулювання напруги живлення / В. І. Михайлів, Б. C. Незамай, Т. Я. Гоголь // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 257-258. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Mykhailiv V. I., Nezamay B. S., Gogol T. Y. (2014) Zmenshennia elektrospozhivannia za rakhunok znizhennia vtrat shliakhom rehuliuvannia napruhi zhivlennia [Reducing pover consumtion by reducing costs by adjusting the supply the voltage]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 257-258 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.317.15
Діапазон сторінок: 257-258
Початкова сторінка: 257
Кінцева сторінка: 258
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8640
Перелік літератури: 1.Кузнецова В.П. Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації. – К.: Науково-технічний учбово-консультаційний центр, 2003р.
2.Барыбин Ю.Г. и др. «Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудованию», М., «Энергоиздат», 1991г.
3.Яцун М.А. Електричні машини. Львів.: «Львівська політехніка», 2004.
4.Мельникова О.В., Праховник А.В., Конеченков А.Є., Іншеков Є.М., Дешко В.І., Енергозбереження. Раціональне використання ресурсів та енергії., Київ: Палітра Друку, 2003.- 88 с.
References: 1.Kuznetsova V.P. Transformatory sylovi. Typova instruktsiia z ekspluatatsii, K., Naukovo-tekhnichnyi uchbovo-konsultatsiinyi tsentr, 2003y.
2.Barybin Iu.H. and other "Spravochnik po proektirovaniiu elektricheskikh setei i elektrooborudovaniiu", M., "Enerhoizdat", 1991y.
3.Yatsun M.A. Elektrychni mashyny. Lviv., "Lvivska politekhnika", 2004.
4.Melnykova O.V., Prakhovnyk A.V., Konechenkov A.Ye., Inshekov Ye.M., Deshko V.I., Enerhozberezhennia. Ratsionalne vykorystannia resursiv ta enerhii., Kyiv: Palitra Druku, 2003, 88 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.