Browsing by Submit Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 30117  next >
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article23-Jun-202029-Sep-2020Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подоланняПоплавська, Оксана; Шевчук, Олена; Poplavska, Oksana; Shevchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємствСєвідова, Ірина; Лещенко, Лариса; Sievidova, Iryna; Leshchenko, Larysa
Article23-Jun-202029-Sep-2020Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвиткуМарченко, Олександр; Marchenko, Olexander
Article23-Jun-202029-Sep-2020Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та УгорщиноюДерій, Жанна; Зосименко, Тетяна; Derii, Zhanna; Zosymenko, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфериПетрушенко, Юрій; Трипольська, Тетяна; Petrushenko, Yuriy; Trypolska, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку УкраїниКорчак, Олена; Попов, Олександр Володимирович; Korchak, Olena; Popov, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Видавнича сторінка-
Article23-Jun-202029-Sep-2020Організаційно-економічний механізм ефективної реалізації корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсамиВолобоєва, Ірина; Лєзіна, Анастасія; Voloboieva, Iryna; Liezina, Anastasiia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Комплаєнс і комплаєнс-ризики в контексті питань корпоративної відповідальності та корпоративного управління (окремі аспекти зарубіжної практики)Розен, Вікторія фон; Rosen, Viktoriia von
Article23-Jun-202029-Sep-2020Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНККовальчук, Таміла; Конончук, Олена; Kovalchuk, Tamila; Kononchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив протекціоністських тенденцій глобальної економіки на ціноутворення криптовалютКовбаса, Владислав; Kovbasa, Vladyslav
Article23-Jun-202029-Sep-2020Освітня міграція в УкраїніБеззубко, Лариса; Топчій, Крістіна; Bezzubko, Larysa; Topchiy, Kristina
Article23-Jun-202029-Sep-2020Економіко-математичне моделювання розвитку будівельних підприємствМамонов, Костянтин; Величко, Володимир; Грицьков, Євгеній; Mamonov, Kostiantyn; Velychko, Volodymyr; Grytskov, Evgen
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку УкраїниШелудько, Леся Володимирівна; Sheludko, Lesia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересівБажанова, Наталія Володимирівна; Маркович, Ірина Богданівна; Bazhanova, Nataliia; Markovich, Irina
Article23-Jun-202029-Sep-2020Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територійПеть, Ірина; Олійник, Ігор; Тертиця, Олександр; Pet, Iryna; Oliinyk, Ihor; Tertytsia, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесуПирог, Ольга; Пасінович, Ірина; Pyroh, Olha; Pasinovych, Iryna
Article23-Jun-202029-Sep-2020Зміст-
Article23-Jun-202029-Sep-2020Визначення ефективних механізмів управління компетенціями як необхідних компонент інтелектуального капіталу у системі розвитку конкурентних переваг суб’єктів господарювання (на прикладі машинобудівних підприємств)Нагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article23-Jun-202029-Sep-2020Управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах ризикуАлексеєва, Лариса; Павлова, Ольга; Alekseieva, Larysa; Pavlova, Olga