Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8635

Назва: Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкості
Інші назви: Application incremental encoder as speed sensor
Автори: Кіянюк, О. І.
Гладь, І. В.
Kiyanyuk, O. I.
Ghladj, I. V.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Кіянюк О. І. Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкості / О. І. Кіянюк, І. В. Гладь // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 248-249. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Kiyanyuk O. I., Ghladj I. V. (2014) Zastosuvannia inkrementalnoho enkodera v yakosti davacha shvydkosti [Application incremental encoder as speed sensor]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 248-249 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.317.791
Діапазон сторінок: 248-249
Початкова сторінка: 248
Кінцева сторінка: 249
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8635
Перелік літератури: 1. І. В. Гладь, к.т.н., доц., М. Й. Федорів, к.т.н., доц., О. І. Кіянюк, ас. Контроль енергоефективності відцентрових насосів // Діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження. – м. Кременчук, 2011. - С 272-273.
2. Кіянюк О.І. Експериментальне визначення енергетичних параметрів електропривідних відцентрових насосів // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика - 2013» 7-11 жовтня 2013 р. ІФНТУНГ. м. Івано-Франківськ, Факел, 2013. – с.167-169.
References: 1. I. V. Hlad, k.t.n., dots., M. Y. Fedoriv, k.t.n., dots., O. I. Kiianiuk, as. Kontrol enerhoefektyvnosti vidtsentrovykh nasosiv, Diahnostyka elektromekhanichnykh system ta enerhoresursozberezhennia, m. Kremenchuk, 2011, P. 272-273.
2. Kiianiuk O.I. Eksperymentalne vyznachennia enerhetychnykh parametriv elektropryvidnykh vidtsentrovykh nasosiv, Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia "Naftohazova enerhetyka - 2013" 7-11 zhovtnia 2013 y. IFNTUNH. m. Ivano-Frankivsk, Fakel, 2013, P.167-169.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.