Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8642

Назва: Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботи
Інші назви: Investigation of energy efficiency of electric drive rotary pump on the basis of its operation modes thermodynamic factors determination
Автори: Николин, П. М.
Николин, У. М.
Nykolyn, P. M.
Nykolyn, U. M.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Николин П. М. Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботи / П. М. Николин, У. М. Николин // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 260-261. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Nykolyn P. M., Nykolyn U. M. (2014) Doslidzhennia enerhetychnoi efektyvnosti elektropryvodnoho vidtsentrovoho nasosa na osnovi vyznachennia termodynamichnykh parametriv yoho roboty [Investigation of energy efficiency of electric drive rotary pump on the basis of its operation modes thermodynamic factors determination]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 260-261 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.22
621.67
62.001.57
Діапазон сторінок: 260-261
Початкова сторінка: 260
Кінцева сторінка: 261
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8642
Перелік літератури: 1. Костишин В.С. Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії. – Івано–Франківськ: Факел, 2000. – 163 с.
2. Костишин В.С., Николин П.М.Представлення відцентрового насоса у вигляді чотириполюсника // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищах. – 2006. - №3. – С.76-80.
References: 1. Kostyshyn V.S. Modeliuvannia rezhymiv roboty vidtsentrovykh nasosiv na osnovi elektrohidravlichnoi analohii, Ivano–Frankivsk: Fakel, 2000, 163 p.
2. Kostyshyn V.S., Nykolyn P.M.Predstavlennia vidtsentrovoho nasosa u vyhliadi chotyrypoliusnyka, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshchakh, 2006, No 3, P.76-80.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.