Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8637

Назва: Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинах
Інші назви: Research of energy conversions efficiency in the electric motor driven turbomachines
Автори: Курляк, П. О.
Костишин, В. С.
Kurlyak, P. O.
Kostyshyn, V. S.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Курляк П. О. Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинах / П. О. Курляк, В. С. Костишин // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 252-253. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Kurlyak P. O., Kostyshyn V. S. (2014) Doslidzhennia efektyvnosti peretvorennia enerhii v elektropryvodnykh turbomashynakh [Research of energy conversions efficiency in the electric motor driven turbomachines]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 252-253 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 004.942
62-83
Діапазон сторінок: 252-253
Початкова сторінка: 252
Кінцева сторінка: 253
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8637
Перелік літератури: 1. Костишин В.С. Створення комп'ютерно-орієнтованих моделей електроприводних агрегатів нафтогазової промисловості [Текст] / Володимир Костишин, Петро Курляк // Нафтогазова енергетика. – 2007.– №1(2). – С.50 –56. – ISSN 1993–9868.
2. Костишин В.С. Дослідження динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів за допомогою їх комп'ютерно-орієнтованих Bond Graph моделей [Текст] / Володимир Костишин, Петро Курляк // Вісник Вінницького політехнічного інституту.–2012.– №2.–с.148–153. – ISSN 1997 –9274.
3. Курляк П.О. Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних від- центрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу Bond Graph: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 “ Електротехнічні комплекси та системи” / П.О. Курляк. — Вінниця, 2012. — 22 с.
References: 1. Kostyshyn V.S. Stvorennia kompiuterno-oriientovanykh modelei elektropryvodnykh ahrehativ naftohazovoi promyslovosti [Text], Volodymyr Kostyshyn, Petro Kurliak, Naftohazova enerhetyka, 2007, No 1(2), P.50 –56, ISSN 1993–9868.
2. Kostyshyn V.S. Doslidzhennia dynamichnykh rezhymiv roboty elektropryvodnykh vidtsentrovykh nasosnykh ahrehativ za dopomohoiu yikh kompiuterno-oriientovanykh Bond Graph modelei [Text], Volodymyr Kostyshyn, Petro Kurliak, Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu.–2012, No 2.–P.148–153, ISSN 1997 –9274.
3. Kurliak P.O. Modeliuvannia dynamichnykh rezhymiv roboty elektropryvodnykh vid- tsentrovykh nasosnykh ahrehativ mahistralnykh naftoprovodiv na osnovi metodu Bond Graph: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.09.03 " Elektrotekhnichni kompleksy ta systemy", P.O. Kurliak, Vinnytsia, 2012, 22 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.