Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8699

Назва: Розрахунок економічної ефективності просування інформаційного продукту в системі інтернет-маркетингу
Інші назви: Economic efficiency calculation for promotion of informational product in the internet-marketing system
Автори: Оксентюк, Роман Андрійович
Oksentyuk, R. A.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Оксентюк Р. А. Розрахунок економічної ефективності просування інформаційного продукту в системі інтернет-маркетингу / Р. А. Оксентюк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 346-347. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Oksentyuk R. A. (2014) Rozrakhunok ekonomichnoi efektyvnosti prosuvannia informatsiinoho produktu v systemi internet-marketynhu [Economic efficiency calculation for promotion of informational product in the internet-marketing system]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 346-347 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 339.138
Діапазон сторінок: 346-347
Початкова сторінка: 346
Кінцева сторінка: 347
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8699
Перелік літератури: 1. Балабанов И. Т. Электронная комерція / И. Т. Балабанов – Спб.: Питер, 2001. – 335 с.
2. Колисниченко Д. Н. Поисковые системы и продвижения сайтов в Интернете / Д. Н. Колисниченко. – М. : Диалектика, Вильямс, 2007. – 272 с.
3. Кононов В. О. Проблемы становления Интернет как экономической состав- ляющей процесса информатизации общества / В. О. Кононов, О. А. Кононов. – СПб. : СПОИСУ, 2006. – с.19. – (X Санкт-Петербургская международная конференция “Региональная информатика – 2006 (РИ-2006)”: материалы конференции).
References: 1. Balabanov I. T. Elektronnaia komertsiia, I. T. Balabanov – Spb., Piter, 2001, 335 p.
2. Kolisnichenko D. N. Poiskovye sistemy i prodvizheniia saitov v Internete, D. N. Kolisnichenko, M. : Dialektika, Viliams, 2007, 272 p.
3. Kononov V. O. Problemy stanovleniia Internet kak ekonomicheskoi sostav- liaiushchei protsessa informatizatsii obshchestva, V. O. Kononov, O. A. Kononov, SPb. : SPOISU, 2006, P.19, (X Sankt-Peterburhskaia mezhdunarodnaia konferentsiia "Rehionalnaia informatika – 2006 (RI-2006)": materialy konferentsii).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.