Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8633

Назва: Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелів
Інші назви: The analysis of electro-magnetic processes in heterogeneus isolation of high-voltage cables
Автори: Грабчук, Б. Л.
Михайлів, В. І.
Боднар, І. Б.
Grabchuk, B. L.
Mykhailiv, V. I.
Bodnar, I. B.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Грабчук Б. Л. Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелів / Б. Л. Грабчук, В. І. Михайлів, І. Б. Боднар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 244-245. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Grabchuk B. L., Mykhailiv V. I., Bodnar I. B. (2014) Analiz elektromahnitnykh protsesiv v neodnoridnii izoliatsii vysokovoltnykh kabeliv [The analysis of electro-magnetic processes in heterogeneus isolation of high-voltage cables]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 244-245 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.317.15
Діапазон сторінок: 244-245
Початкова сторінка: 244
Кінцева сторінка: 245
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8633
Перелік літератури: 1. Розіскулов С.С., Грабчук Б.Л., Михайлів В.І. Неруйнівні методи діагностування ізоляції кабелів // Матеріали міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління». Поступ в науку. – Бучач, 2011, №7. – с. 441-446.
References: 1. Roziskulov S.S., Hrabchuk B.L., Mykhailiv V.I. Neruinivni metody diahnostuvannia izoliatsii kabeliv, Materialy mizhnarodnoi problemno-naukovoi mizhhaluzevoi konferentsii "Informatsiini problemy kompiuternykh system, yurysprudentsii, enerhetyky, ekonomiky, modeliuvannia ta upravlinnia". Postup v nauku, Buchach, 2011, No 7, P. 441-446.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.