Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8628

Назва: Введення в асутп лиття під тиском системи регулювання на основі нечіткої логіки
Інші назви: Introduction to injection molding automatic process control system regulatory system based on fuzzy logic
Автори: Богушевський, В. С.
Самарай, Р. В.
Bohushevskyy, V. S.
Samaray, R. V.
Приналежність: Національний Технічний Університет України “КПІ”, Україна
Бібліографічний опис: Богушевський В. С. Введення в асутп лиття під тиском системи регулювання на основі нечіткої логіки / В. С. Богушевський, Р. В. Самарай // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 235-236. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Bohushevskyy V. S., Samaray R. V. (2014) Vvedennia v asutp lyttia pid tyskom systemy rehuliuvannia na osnovi nechitkoi lohiky [Introduction to injection molding automatic process control system regulatory system based on fuzzy logic]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 235-236 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 658.012.011
Діапазон сторінок: 235-236
Початкова сторінка: 235
Кінцева сторінка: 236
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8628
Перелік літератури: 1. Повышение эффективности литья под давлением (ЛПД) / А.А.Жуков, А.Д.Постнова, В.А.Борисов и др. // Литейщик России. – 2008. - № 1. – С. 25 – 30.
2. АСУТП машин литья под давлением / В.С.Богушевский, В.Н.Иванов, Н.А.Рюмшин, Н.А.Сорокин. – К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1994. – 239 с.
3. Организация диалога человек – ЭВМ в АСУТП литья под давлением / А. А. Крейцер, М. В. Хазанов, П. Э. Херунцев // Литейное производство. - 1986. - №8. – С. 28-29.
4. Богушевський В.С. АСКТП комплексу лиття під тиском // Автоматизація виробничих процесів. – 2001. – № 2 (13). – С. 53 – 55.
References: 1. Povyshenie effektivnosti litia pod davleniem (LPD), A.A.Zhukov, A.D.Postnova, V.A.Borisov and other, Liteishchik Rossii, 2008, No 1, P. 25 – 30.
2. ASUTP mashin litia pod davleniem, V.S.Bohushevskii, V.N.Ivanov, N.A.Riumshin, N.A.Sorokin, K., NPK "Kievskii institut avtomatiki", 1994, 239 p.
3. Orhanizatsiia dialoha chelovek – EVM v ASUTP litia pod davleniem, A. A. Kreitser, M. V. Khazanov, P. E. Kheruntsev, Liteinoe proizvodstvo, 1986, No 8, P. 28-29.
4. Bohushevskyi V.S. ASKTP kompleksu lyttia pid tyskom, Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv, 2001, No 2 (13), P. 53 – 55.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.