Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8676

Назва: Вплив податкової системи на функціонування суб’єктів підприємництва
Інші назви: Impact of the tax system on the functioning of entrepreneurship
Автори: Гнатюк, Н. В.
Владимир, Ольга Михайлівна
Hnatiuk, N. V.
Vladymyr, O. M.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Гнатюк Н. В. Вплив податкової системи на функціонування суб’єктів підприємництва / Н. В. Гнатюк, О. М. Владимир // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 311-312. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Hnatiuk N. V., Vladymyr O. M. (2014) Vplyv podatkovoi systemy na funktsionuvannia subiektiv pidpryiemnytstva [Impact of the tax system on the functioning of entrepreneurship]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 311-312 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 339.13
Діапазон сторінок: 311-312
Початкова сторінка: 311
Кінцева сторінка: 312
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8676
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua
http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/2/p_47_51.pdf
Перелік літератури: 1. Національна бібліотека І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua
2. Cітшаєва Л.З. Податки в системі державного регулювання підприємницької діяльності / Л.З. Cітшаєва // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/2/p_47_51.pdf
References: 1. Natsionalna biblioteka I.Vernadskoho http://www.nbuv.gov.ua
2. Citshaieva L.Z. Podatky v systemi derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti, L.Z. Citshaieva, [Electronic resource]. –Access mode: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/2/p_47_51.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.