Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8710

Назва: Оцінювання рівня конкуренції підприємства
Інші назви: Evaluation of competition enterprise
Автори: Семчишин, Є. В.
Лендирук, О. М.
Semchyshun, Y. V.
Lendyruk, O. M.
Приналежність: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Семчишин Є. В. Оцінювання рівня конкуренції підприємства / Є. В. Семчишин, О. М. Лендирук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 362-363. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Semchyshun Y. V., Lendyruk O. M. (2014) Otsiniuvannia rivnia konkurentsii pidpryiemstva [Evaluation of competition enterprise]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 362-363 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 338.14
Діапазон сторінок: 362-363
Початкова сторінка: 362
Кінцева сторінка: 363
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8710
Перелік літератури: 1. Грозний І.С. Використання узагальнюючих показників для оцінки процесу формування конкурентних переваг промислового підприємства./ Грозний І.С. – К.: КНЕУ, 2010. – 157с.
References: 1. Hroznyi I.S. Vykorystannia uzahalniuiuchykh pokaznykiv dlia otsinky protsesu formuvannia konkurentnykh perevah promyslovoho pidpryiemstva./ Hroznyi I.S, K., KNEU, 2010, 157p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.