Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8639

Назва: Оцінка ефективності матеріалів на основі n-In4Se3 Та p-PbTe для створення термоелектричних генераторних модулів на рівень робочих температур 30-500ºС
Інші назви: Evaluation of the efficiency of n-In4Se3 AND p-PbTe based materials for development of thermoelectric generator modules for the operating temperature level 30-500ºC
Автори: Максимук, М. В.
Мочернюк, Роман Миколайович
Михайловський, В. Я.
Maksymuk, M. V.
Mochernyuk, R. M.
Mikhailovsky, V. Ya.
Приналежність: Інститут термоелектрики НАН та МОН України, Україна
Бібліографічний опис: Максимук М. В. Оцінка ефективності матеріалів на основі n-In4Se3 Та p-PbTe для створення термоелектричних генераторних модулів на рівень робочих температур 30-500ºС / М. В. Максимук, Р. М. Мочернюк, В. Я. Михайловський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 255-256. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Maksymuk M. V., Mochernyuk R. M., Mikhailovsky V. Ya. (2014) Otsinka efektyvnosti materialiv na osnovi n-In4Se3 Ta p-PbTe dlia stvorennia termoelektrychnykh heneratornykh moduliv na riven robochykh temperatur 30-500ºS [Evaluation of the efficiency of n-In4Se3 AND p-PbTe based materials for development of thermoelectric generator modules for the operating temperature level 30-500ºC]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 255-256 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.362.2
Діапазон сторінок: 255-256
Початкова сторінка: 255
Кінцева сторінка: 256
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8639
Перелік літератури: 1. Сакр К.M. Тепловой расчет термоэлектрических генераторов, работающих на выхлопных газах автомобилей: цели и задачи / К.M. Сакр, M.К. Мансур, М.Н. Мусса // Термоэлектричество. – 2008. – №1. – С. 64 – 73.
2. Анатычук Л.И. Эффективность термоэлектрических рекуператоров энер- гии выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания / Л.И. Анатычук, Р.В. Кузь, Ю.Ю. Розвер // Термоэлектричество. – 2011. – №4. – С. 80 – 85.
3. Ju-Hyuk Yim et al. / Thermoelectric properties of indium-selenium nanocomposites prepared by mechanical alloying and spark plasma sintering // Journal of Electronic Materials.- 2012.-Vol. 41.-№ 6.-P.1354-1359.
4. Анатычук Л.И., Вихор Л.Н. Tермоэлектричество. Том IV. Функционально- градиентные термоэлектрические материалы. – Черновцы: Букрек, 2012. – 182с.
References: 1. Sakr K.M. Teplovoi raschet termoelektricheskikh heneratorov, rabotaiushchikh na vykhlopnykh hazakh avtomobilei: tseli i zadachi, K.M. Sakr, M.K. Mansur, M.N. Mussa, Termoelektrichestvo, 2008, No 1, P. 64 – 73.
2. Anatychuk L.I. Effektivnost termoelektricheskikh rekuperatorov ener- hii vykhlopnykh hazov dvihatelei vnutrenneho shoraniia, L.I. Anatychuk, R.V. Kuz, Iu.Iu. Rozver, Termoelektrichestvo, 2011, No 4, P. 80 – 85.
3. Ju-Hyuk Yim et al., Thermoelectric properties of indium-selenium nanocomposites prepared by mechanical alloying and spark plasma sintering, Journal of Electronic Materials, 2012.-Vol. 41.-No 6.-P.1354-1359.
4. Anatychuk L.I., Vikhor L.N. Termoelektrichestvo. Tom IV. Funktsionalno- hradientnye termoelektricheskie materialy, Chernovtsy: Bukrek, 2012, 182p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.