Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8669

Назва: Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємства
Інші назви: Determining factors of innovation strategy in engineering enterprises
Автори: Бойко, Остап Богданович
Boiko, O. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Бойко О. Б. Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємства / О. Б. Бойко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 300-301. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Boiko O. B. (2014) Faktory, shcho vyznachaiut innovatsiinu stratehiiu mashynobudivnoho pidpryiemstva [Determining factors of innovation strategy in engineering enterprises]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 300-301 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 658.51
621
Діапазон сторінок: 300-301
Початкова сторінка: 300
Кінцева сторінка: 301
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8669
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.weforum.org
Перелік літератури: 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Д. Аакер [Пер. с англ. под. ред.С. Г. Божук]. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.: ил. – (Серия «Теория менеджмента»);
2.Мазаракі А. А. Інноваційний потенціал України : монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі /А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко, В. М. Костюченко, Л. П. Кудирко та ін. – К.: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2012. – 592 с.
3.Електронний ресурс [режим доступу] http://www.weforum.org.
References: 1. Aaker D. Stratehicheskoe rynochnoe upravlenie. 7-e izd., D. Aaker [transl. from English pod. red.S. H. Bozhuk], SPb., Piter, 2007, 496 p., il, (Seriia "Teoriia menedzhmenta");
2.Mazaraki A. A. Innovatsiinyi potentsial Ukrainy : monograph, by gen. ed. A.A. Mazaraki /A. A. Mazaraki, T. M. Melnyk, V. V. Yukhymenko, V. M. Kostiuchenko, L. P. Kudyrko and other – K., Kyiv. nats.torh.-ekon.un-t, 2012, 592 p.
3.Elektronnii resurs [rezhim dostupu] http://www.weforum.org.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.