Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8717

Назва: Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах
Інші назви: The main directions of hr department reorganization in the modern conditions
Автори: Юрик, Наталія Євгенівна
Yuryk, Natalia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Юрик Н. Є. Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах / Н. Є. Юрик // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 374-375. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Yuryk N. (2014) Osnovni napriamky perebudovy roboty kadrovykh sluzhb v suchasnykh umovakh [The main directions of hr department reorganization in the modern conditions]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 374-375 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 658
Діапазон сторінок: 374-375
Початкова сторінка: 374
Кінцева сторінка: 375
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8717
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://lawua.info/jurdata/dir201/dk201781.htm
Перелік літератури: 1. Типове положення про кадрову службу органу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/jurdata/dir201/dk201781.htm
2. Канюк В.М. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В.М. Канюк, В.М. Петюх, С.О.Цимбалюк та ін.. За заг. Редакцією В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2010. – 398 с.
References: 1. Tipove polozhennia pro kadrovu sluzhbu orhanu. [Electronic resource], Access mode: http://lawua.info/jurdata/dir201/dk201781.htm
2. Kaniuk V.M. Menedzhment personalu: tutorial, V.M. Kaniuk, V.M. Petiukh, S.O.Tsymbaliuk and other. Za zah. Redaktsiieiu V.M. Daniuka, V.M. Petiukha, K. : KNEU, 2010, 398 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.