Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8626

Назва: Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки держави
Інші назви: National energy efficient technology – the key to energy security
Автори: Абдулін, М. З.
Сірий, О. А.
Назарова, І. О.
Abdulin, M. Z.
Siryy, O. A.
Nazarova, I. O.
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
Бібліографічний опис: Абдулін М. З. Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки держави / М. З. Абдулін, О. А. Сірий, І. О. Назарова // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 231-232. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Abdulin M. Z., Siryy O. A., Nazarova I. O. (2014) Vitchyzniani enerhoefektyvni tekhnolohyi – zaporuka enerhetychnoi bezpeky derzhavy [National energy efficient technology – the key to energy security]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 231-232 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.311.22
Діапазон сторінок: 231-232
Початкова сторінка: 231
Кінцева сторінка: 232
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8626
Перелік літератури: 1. Абдулин, М.З Технология сжигания – определяющий фактор эффективности огнетехнических объектов / М.З. Абдулин., Г.Р. Дворцин, А.М Жученко // Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения», 2008. №4. С. 31-34.
2. Абдулин, М.З Изотермические исследования модулей горелочных устройств на основе струйно-нишевых систем / М.З. Абдулин, А.А. Серый // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПИ», 2013. - №13. С. 81 - 88.
3. Абдулин, М.З. Оптимизация топочного процесса – путь к повышению эффективности, экологической безопасности и надежности работы котлов [Текст] / М.З. Абдулин, И.П. Овсиенко, Г.Р. Дворцин, А.М. Жученко, Ю.А. Кулешов // Новости теплоснабжения. – 2008. № 4. С. 31-35.
References: 1. Abdulin, M.Z Tekhnolohiia szhihaniia – opredeliaiushchii faktor effektivnosti ohnetekhnicheskikh obieektov, M.Z. Abdulin., H.R. Dvortsin, A.M Zhuchenko, Nauchno-tekhnicheskii zhurnal "Novosti teplosnabzheniia", 2008. No 4. P. 31-34.
2. Abdulyn, M.Z Yzotermycheskye yssledovanyia modulei horelochnykh ustroistv na osnove struino-nyshevykh system, M.Z. Abdulyn, A.A. Seryi, Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut". Kharkiv: NTU "KhPY", 2013, No 13. P. 81 - 88.
3. Abdulin, M.Z. Optimizatsiia topochnoho protsessa – put k povysheniiu effektivnosti, ekolohicheskoi bezopasnosti i nadezhnosti raboty kotlov [Text], M.Z. Abdulin, I.P. Ovsienko, H.R. Dvortsin, A.M. Zhuchenko, Iu.A. Kuleshov, Novosti teplosnabzheniia, 2008. No 4. P. 31-35.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.