Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5575

Title: Збірник тез доповідей Ⅲ міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)
Other Titles: Book of abstracts of the International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies (2014)
Bibliographic description (Ukraine): „Актуальні задачі сучасних технологій“: збірник тез доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 19-20 листопада 2014 року. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – 426 с.
Issue Date: 19-Nov-2014
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
Temporal Coverage: 19 - 20 листопада 2014 року
UDC: 001
Abstract: У збірнику надруковані матеріали Ⅲ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», яка відбулася 19 - 20 листопада 2014 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за напрямками: фізико-технічні основи розвитку нових технологій; нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій; сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні; комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку; електротехніка та енерго-збереження; фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій; економічні та соціальні аспекти нових технологій. .
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5575
Content type: Book
Appears in Collections:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_tez_dopovidej_2014.djvu10,95 MBDjVuView/Open
Zbirnyk_tez_dopovidej_2014.pdf10,29 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk_tez_dopovidej_2014__COVER.png230,24 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.