Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8685

Назва: Проблеми розвитку підприємств кондитерської галузі в Україні
Інші назви: Development problems of the confectionery industry in Ukraine
Автори: Мандзин, Ірина Василівна
Машлій, Галина Богданівна
Mandzyn, I. V.
Mashliy, G. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Мандзин І. В. Проблеми розвитку підприємств кондитерської галузі в Україні / І. В. Мандзин, Г. Б. Машлій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 326-327. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Mandzyn I. V., Mashliy G. B. (2014) Problemy rozvytku pidpryiemstv kondyterskoi haluzi v Ukraini [Development problems of the confectionery industry in Ukraine]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 326-327 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 339.138
Діапазон сторінок: 326-327
Початкова сторінка: 326
Кінцева сторінка: 327
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8685
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ukrkondprom.com.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
http://rurik.com.ua
http://zakon.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Асоціація «УКРКОНДПРОМ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkondprom.com.ua.
2. Веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Огляд кондитерського ринку України // Національне рейтингове агентство Рюрик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua.
5. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
References: 1. Asotsiatsiia "UKRKONDPROM" [Electronic resource], Access mode: http://ukrkondprom.com.ua.
2. Veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://www.kmu.gov.ua.
3. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Ohliad kondyterskoho rynku Ukrainy, Natsionalne reitynhove ahentstvo Riuryk [Electronic resource], Access mode : http://rurik.com.ua.
5. Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.