Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8707

Назва: Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємства
Інші назви: The competitiveness is the main condition to ensure economic stability
Автори: Семененко, О. В.
Semenenko, O. V.
Приналежність: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Україна
Бібліографічний опис: Семененко О. В. Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємства / О. В. Семененко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 356-357. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Semenenko O. V. (2014) Konkurentostiikist – umova zabezpechennia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva [The competitiveness is the main condition to ensure economic stability]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 356-357 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 658.821
Діапазон сторінок: 356-357
Початкова сторінка: 356
Кінцева сторінка: 357
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8707
Перелік літератури: 1.Экономическая стратегия фирмы: Учеб.пособие / Под ред. А.П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 2000. – 3-е изд., испр. – 589 с.
2.Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: Акалис, 1996. – 272 с.
3.Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Моногра- фия. – Киев: Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.
4.Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивость предприятия: монографія. – Х.: Основа. – 1995. – 159 с.
5.Сімех Ю.А. Визначення поняття конкуренто стійкість підприємства. / Ю.А. Сімех // Вісник Міжнародного Слов’янського Університету. Серія «Економічні науки». – Том Х, 2007. - № 1. – С.12-16.
References: 1.Ekonomicheskaia stratehiia firmy: Ucheb.posobie, ed. A.P. Hradova, SPb., Spetsialnaia literatura, 2000, 3-e izd., ispr, 589 p.
2.Iudanov A.Iu. Konkurentsiia: teoriia i praktika, M., Akalis, 1996, 272 p.
3.Vasilenko V.A. Menedzhment ustoichivoho razvitiia predpriiatii: Monohra- fiia, Kiev: Tsentr uchebnoi literatury, 2005, 648 p.
4.Dykan V.L. Obespechenye konkurentoustoichyvost predpryiatyia: monograph, Kh., Osnova, 1995, 159 p.
5.Simekh Yu.A. Vyznachennia poniattia konkurento stiikist pidpryiemstva., Yu.A. Simekh, Visnyk Mizhnarodnoho Slovianskoho Universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", Tom Kh, 2007, No 1, P.12-16.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.