Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8629

Назва: Високоефективні системи опалення будівель
Інші назви: Hightly effective heating system of buildings
Автори: Новіцький, М. І.
Боженко, М. Ф.
Novitsky, M. I.
Bozhenko, M. F.
Приналежність: НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», Україна
Бібліографічний опис: Новіцький М. І. Високоефективні системи опалення будівель / М. І. Новіцький, М. Ф. Боженко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 237-238. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Novitsky M. I., Bozhenko M. F. (2014) Vysokoefektyvni systemy opalennia budivel [Hightly effective heating system of buildings]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 237-238 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 697.1 (075.8)
Діапазон сторінок: 237-238
Початкова сторінка: 237
Кінцева сторінка: 238
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8629
Перелік літератури: 1. ДБН В. 2.5 – 67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря. – Чинні від 2013-09-01. – Київ: Мінрегіонбуд та ЖКГ України, 2013. – 167с.
2. Богословский В.Н. Отопление: Учеб. для вузов / В.Н.Богословский, А.Н.Сканави. – М.: Стройиздат, 1991. – 735с.
3. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення / В.В. Пирков. – К.: II ДП «Такі справи», 2003, - 176с.
4. Яушоветц Р. Гидравлика – сердце водяного отопления:/ Р. Яушоветц – Herz Armaturen, Вена, 2005. – 201 с.
References: 1. DBN V. 2.5 – 67:2013. Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsiiuvannia povitria, Chynni vid 2013-09-01, Kyiv: Minrehionbud ta ZhKH Ukrainy, 2013, 167p.
2. Bohoslovskii V.N. Otoplenie: Ucheb. dlia vuzov, V.N.Bohoslovskii, A.N.Skanavi, M., Stroiizdat, 1991, 735p.
3. Pyrkov V.V. Osoblyvosti proektuvannia suchasnykh system vodianoho opalennia, V.V. Pyrkov, K., II DP "Taki spravy", 2003, 176p.
4. Iaushovetts R. Hidravlika – serdtse vodianoho otopleniia:/ R. Iaushovetts – Herz Armaturen, Vena, 2005, 201 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.