Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8683

Назва: Організація збуту продукції на підприємстві
Інші назви: Product sales promotion at the enterprise
Автори: Лібусь, Тетяна Іванівна
Зяйлик, Марія Федорівна
Libus, T. I.
Zyaylyk, M. F.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Лібусь Т. І. Організація збуту продукції на підприємстві / Т. І. Лібусь, М. Ф. Зяйлик // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 323-324. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Libus T. I., Zyaylyk M. F. (2014) Orhanizatsiia zbutu produktsii na pidpryiemstvi [Product sales promotion at the enterprise]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 323-324 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 339.138
Діапазон сторінок: 323-324
Початкова сторінка: 323
Кінцева сторінка: 324
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8683
Перелік літератури: 1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник. – 2-е изд. – М.: Экономика, 2001.
2. Хрупович, С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств: автореф. дис.... канд. екон. наук: спец. 08.06.01/ С.Є. Хрупович. – Л.: Львівська політехніка, 2005. – 22с.
3. Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства / С.Шпилик // Галицький економічний вісник. — 2012. — №4(37). — с.88-95.
References: 1. Bahiev H.L., Tarasevich V.M., Ann Kh. Marketinh: Uchebnik, 2-e izd, M., Ekonomika, 2001.
2. Khrupovych, S.Ye. Ekonomichne otsiniuvannia ta upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstv: avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01/ S.Ye. Khrupovych, L., Lvivska politekhnika, 2005, 22p.
3. Shpylyk S. Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva, S.Shpylyk, Galician economic bulletin, 2012, No 4(37), P.88-95.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.