Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8713

Назва: Венчурний капітал як засіб фінансування інновацій в умовах волатильності інвестиційного клімату України
Інші назви: Venture capital as a mean of innovation financing in conditions of investment climate volatility in Ukraine
Автори: Федишин, Ірина Богданівна
Fedyshyn, I. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, України
Бібліографічний опис: Федишин І. Б. Венчурний капітал як засіб фінансування інновацій в умовах волатильності інвестиційного клімату України / І. Б. Федишин // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 367-368. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Fedyshyn I. B. (2014) Venchurnyi kapital yak zasib finansuvannia innovatsii v umovakh volatylnosti investytsiinoho klimatu Ukrainy [Venture capital as a mean of innovation financing in conditions of investment climate volatility in Ukraine]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 367-368 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 338.1
Діапазон сторінок: 367-368
Початкова сторінка: 367
Кінцева сторінка: 368
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8713
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/192581.html
http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-ukrainimif-chy-realnist
Перелік літератури: 1. Електроннний ресурс. Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/192581.html
2. Електроннний ресурс. Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-ukrainimif-chy-realnist
3. Бузаджи І. О. Венчурний капітал в Україні як джерело фінансування інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / І. О. Бузаджи // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». − 2011. − № 9. − Режим доступу : www.economy.nauka.com.ua/index.php?operation=1 &ііd=697
4. Вербицька Ю. М. Інвестиційно–інноваційна діяльність як чинник соціально–економічного розвитку регіону / Ю. М. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 151–156
References: 1. Elektronnnii resurs. Access mode: http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/192581.html
2. Elektronnnii resurs. Access mode: http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-ukrainimif-chy-realnist
3. Buzadzhy I. O. Venchurnyi kapital v Ukraini yak dzherelo finansuvannia investytsiinykh proektiv [Electronic resource], I. O. Buzadzhy, Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika". − 2011. − No 9. − Access mode : www.economy.nauka.com.ua/index.php?operation=1 &iid=697
4. Verbytska Yu. M. Investytsiino–innovatsiina diialnist yak chynnyk sotsialno–ekonomichnoho rozvytku rehionu, Yu. M. Verbytska, Aktualni problemy ekonomiky, 2007, No 8, P. 151–156
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.