Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8672

Назва: CRM-система, як інструмент інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємства
Інші назви: CRM system as an information component ofenterprise innovative potential
Автори: Виборна, В. О.
Vybornaya, V. O.
Приналежність: НТУУ «КПІ», Україна
Бібліографічний опис: Виборна В. О. CRM-система, як інструмент інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємства / В. О. Виборна // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 305-306. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Vybornaya V. O. (2014) CRM-systema, yak instrument informatsiinoi skladovoi innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [CRM system as an information component ofenterprise innovative potential]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 305-306 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 338.1
Діапазон сторінок: 305-306
Початкова сторінка: 305
Кінцева сторінка: 306
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8672
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.intalev.ua/library/articles/article.php?ID=25570
http://www.abissoft.com/publications/articles/2013/04/16/66/
Перелік літератури: 1.Консалтингова компанія «Інталев» : запровадження CRM-системи. Режим доступу: http://www.intalev.ua/library/articles/article.php?ID=25570
2.Проектна компанія «АбісСофт»: економічна ефективність від запровадження CRM-системи на підприємстві. Режим доступу: http://www.abissoft.com/publications/articles/2013/04/16/66/
3.Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Краснокутська - К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
References: 1.Konsaltynhova kompaniia "Intalev" : zaprovadzhennia CRM-systemy. Access mode: http://www.intalev.ua/library/articles/article.php?ID=25570
2.Proektna kompaniia "AbisSoft": ekonomichna efektyvnist vid zaprovadzhennia CRM-systemy na pidpryiemstvi. Access mode: http://www.abissoft.com/publications/articles/2013/04/16/66/
3.Krasnokutska N.V. Innovatsiinyi menedzhment: tutorial, N.V. Krasnokutska - K., KNEU, 2003, 504 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.