Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8645

Назва: Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных процессов
Інші назви: Operating modes of protection devices from single-phase earth arc fault with existence of the ferrorezonance processes
Автори: Sayenko, Y. L.
Popov, A. S.
Саенко, Ю. Л.
Попов, А. С.
Приналежність: ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», Украина
Бібліографічний опис: Саенко Ю. Л. Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных процессов / Ю. Л. Саенко, А. С. Попов // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 265-266. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Sayenko Y. L., Popov A. S. (2014) Rezhimy raboty zashchit ot odnofaznykh zamykanii na zemliu pri sushchestvovanii ferrorezonansnykh protsessov [Operating modes of protection devices from single-phase earth arc fault with existence of the ferrorezonance processes]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 265-266 [in Russian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.311
Діапазон сторінок: 265-266
Початкова сторінка: 265
Кінцева сторінка: 266
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8645
Перелік літератури: 1. Сивокобыленко В.Ф. Повышение надежности работы сетей 6-10 кВ при замыкании фазы на землю / В.Ф. Сивокобыленко, В.К. Лебедев, Р.П. Сердюков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк, 2011. – Вип. №11(186). – С. 348 – 352.
2. Саенко Ю.Л. Определение условий гашения феррорезонансных колебаний в сетях с изолированной нейтралью / Ю.Л. Саенко, А.С. Попов // Вісник КНУ ім. Михайла Остроградського – Кременчук, 2014. – №1(84). – С. 15 – 22.
References: 1. Syvokobylenko V.F. Povyshenye nadezhnosty raboty setei 6-10 kV pry zamykanyy fazy na zemliu, V.F. Syvokobylenko, V.K. Lebedev, R.P. Serdiukov, Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia "Elektrotekhnika i enerhetyka" – Donetsk, 2011, Vyp. No 11(186), P. 348 – 352.
2. Saenko Yu.L. Opredelenye uslovyi hashenyia ferrorezonansnykh kolebanyi v setiakh s yzolyrovannoi neitraliu, Yu.L. Saenko, A.S. Popov, Visnyk KNU im. Mykhaila Ostrohradskoho – Kremenchuk, 2014, No 1(84), P. 15 – 22.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.