Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8679

Назва: Порівняльна характеристика моделей дпп для автодорожніх проектів
Інші назви: Comparative characteristics of ppp model for road projects
Автори: Ковальчик, Олена Арнольдівна
Kovalchyk, O. A.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім.Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Ковальчик О. А. Порівняльна характеристика моделей дпп для автодорожніх проектів / О. А. Ковальчик // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 316-317. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Kovalchyk O. A. (2014) Porivnialna kharakterystyka modelei dpp dlia avtodorozhnikh proektiv [Comparative characteristics of ppp model for road projects]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 316-317 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 338.001.36
625.7
Діапазон сторінок: 316-317
Початкова сторінка: 316
Кінцева сторінка: 317
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8679
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1286-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Перелік літератури: 1. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1286-14
2. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
3. Ковальчик О. Аналіз використання моделей державно-приватного партнерства в автодорожній галузі / О. Ковальчик // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. Серія економічна Вип. 25 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л.: Видавниц- тво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - С. 122-126.
References: 1. Zakon Ukrainy "Pro kontsesii na budivnytstvo ta ekspluatatsiiu avtomobilnykh dorih"[Electronic resource], Access mode: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1286-14
2. Zakon Ukrainy "Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo" [Electronic resource], Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
3. Kovalchyk O. Analiz vykorystannia modelei derzhavno-pryvatnoho partnerstva v avtodorozhnii haluzi, O. Kovalchyk, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini: zb. nauk. pr. Seriia ekonomichna Iss. 25, Lvivskyi nats. un-t im. I. Franka, L., Vydavnyts- tvo LNU im. I. Franka, 2011, P. 122-126.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.