Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8657

Назва: Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберігання
Інші назви: Evaluation of the quality of yoghurt depending onthe duration of storage
Автори: Надточій, В. М.
Nadtochiy, V. M.
Приналежність: Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
Бібліографічний опис: Надточій В. М. Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберігання / В. М. Надточій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 283-284. — (Фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій).
Bibliographic description: Nadtochiy V. M. (2014) Otsinka yakosti yohurtu zalezhno vid tryvalosti zberihannia [Evaluation of the quality of yoghurt depending onthe duration of storage]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 283-284 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 637.146.34
Діапазон сторінок: 283-284
Початкова сторінка: 283
Кінцева сторінка: 284
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8657
Перелік літератури: 1.ДСТУ 4343 : 2004 Йогурти. Загальні технічні умови. – К.: Держспоживстандарт України», 2005. – 9 с.
2.Інструкція про порядок проведення оцінки якості м’ясо-молочних продуктів. – К.: Держспоживстандарт України», 2006. – 11 с.
3.Касянчук В.В. Проблеми безпечності української молочної продукції / В.В. Касянчук // Продукты и ингредиенты. – 2009. – № 5. – С. 54–56.
4.Твердохлеб Г.В. Технология молока и молочних продуктов / Г.В. Твердохлеб, Г.Ю. Сажинов, Р.И. Раманаускас Р.И. – М.: ДеЛи-Принт. 2006. – 616 с.
5.Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів / [О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров]. – К.: НУХТ, 2012. – С. 6–84.
References: 1.DSTU 4343 : 2004 Yohurty. Zahalni tekhnichni umovy, K., Derzhspozhyvstandart Ukrainy", 2005, 9 p.
2.Instruktsiia pro poriadok provedennia otsinky yakosti miaso-molochnykh produktiv, K., Derzhspozhyvstandart Ukrainy", 2006, 11 p.
3.Kasianchuk V.V. Problemy bezpechnosti ukrainskoi molochnoi produktsii, V.V. Kasianchuk, Produkty y ynhredyenty, 2009, No 5, P. 54–56.
4.Tverdokhleb H.V. Tekhnolohiia moloka i molochnikh produktov, H.V. Tverdokhleb, H.Iu. Sazhinov, R.I. Ramanauskas R.I, M., DeLi-Print. 2006, 616 p.
5.Khimichnyi sklad i fizychni kharakterystyky molochnykh produktiv, [O.M. Skarboviichuk, O.V. Kochubei-Lytvynenko, O.A. Cherniushok, V.H. Fedorov], K., NUKhT, 2012, P. 6–84.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.