Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8627

Назва: Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів з сонячними електростанціями
Інші назви: Improving the energy efficiency of electrical systems with solar power
Автори: Бацала, Я. В.
Михайлів, М. І.
Batsala, Y. V.
Mihailiv, M. I.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Бацала Я. В. Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів з сонячними електростанціями / Я. В. Бацала, М. І. Михайлів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 233-234. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Batsala Y. V., Mihailiv M. I. (2014) Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti elektrotekhnichnykh kompleksiv z soniachnymy elektrostantsiiamy [Improving the energy efficiency of electrical systems with solar power]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 233-234 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.311
681.5
Діапазон сторінок: 233-234
Початкова сторінка: 233
Кінцева сторінка: 234
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8627
Перелік літератури: 1.Бацала Я. В. Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції [Текст] / Я. В. Бацала, І. В. Гладь, У.М. Николин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2013.-№4.-c.81-90.
2.Demirok, Erhan; Sera, Dezso; K. H. B. / An Optimized Reactive Power Control of Distributed Solar Inverters in Low Voltage Networks. 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, Germany : ETA-Renewable Energies and WIPRenewable Energies, 2011.
3.Соломчак О.В Проблеми розрахунку та компенсації реактивної потужності в мережах з несинусоїдним (нелінійним) навантаженням [Текст] / Соломчак О.В, Гладь І.В. // Енергетика та електрифікація. -2008. - № 6. – С 27-32.
References: 1.Batsala Ya. V. Analiz pokaznykiv yakosti elektroenerhii soniachnoi elektrostantsii [Text], Ya. V. Batsala, I. V. Hlad, U.M. Nykolyn, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch.-2013.-No 4.-P.81-90.
2.Demirok, Erhan; Sera, Dezso; K. H. B., An Optimized Reactive Power Control of Distributed Solar Inverters in Low Voltage Networks. 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, Germany : ETA-Renewable Energies and WIPRenewable Energies, 2011.
3.Solomchak O.V Problemy rozrakhunku ta kompensatsii reaktyvnoi potuzhnosti v merezhakh z nesynusoidnym (neliniinym) navantazhenniam [Text], Solomchak O.V, Hlad I.V., Enerhetyka ta elektryfikatsiia. -2008, No 6, P. 27-32.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.