Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8652

Назва: Нанотехнології в пакуванні харчових продуктів
Інші назви: Nanotrchnology in packing of food products
Автори: Грибович, Л. В.
Богданович, Л. О.
Несміянова, М. В.
Grybovych, L. V.
Bohdanovych, L. O.
Nesmiyanova, M. V.
Приналежність: Національний університет харчових технологій, Україна
Бібліографічний опис: Грибович Л. В. Нанотехнології в пакуванні харчових продуктів / Л. В. Грибович, Л. О. Богданович, М. В. Несміянова // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 276-277. — (Фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій).
Bibliographic description: Grybovych L. V., Bohdanovych L. O., Nesmiyanova M. V. (2014) Nanotekhnolohii v pakuvanni kharchovykh produktiv [Nanotrchnology in packing of food products]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 276-277 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 620.3
621.798
Діапазон сторінок: 276-277
Початкова сторінка: 276
Кінцева сторінка: 277
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8652
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://article.unipack.ru/
Перелік літератури: 1. Полумбрик М.О. Нанотехнології в харчових продуктах / М.О. Полумбрик // Харчова промисловість. – 2012. - №10. – С. 319-322.
2. Снежко, А. Новые упаковочные наноматериалы и перспективы их использо- вания / А.Г. Снежко, А.В. Федотова // Мясная индустрия. – 2013. - №2. – С. 41-44.
3. Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепция и современные проблемы // Российский химический журнал. 2002.– С.50-56.
4. Нанотехнологии в упаковочной отрасли [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://article.unipack.ru/.
References: 1. Polumbryk M.O. Nanotekhnolohii v kharchovykh produktakh, M.O. Polumbryk, Kharchova promyslovist, 2012, No 10, P. 319-322.
2. Snezhko, A. Novye upakovochnye nanomaterialy i perspektivy ikh ispolzo- vaniia, A.H. Snezhko, A.V. Fedotova, Miasnaia industriia, 2013, No 2, P. 41-44.
3. Andrievskii R.A. Nanomaterialy: kontseptsiia i sovremennye problemy, Rossiiskii khimicheskii zhurnal. 2002, P.50-56.
4. Nanotekhnolohii v upakovochnoi otrasli [Electronic resource] : Access mode: http://article.unipack.ru/.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.