Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8695

Назва: Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємстві
Інші назви: Current issues of information provision management process on a modern enterprise
Автори: Нагорняк, Галина Степанівна
Нагорняк, Ірина Степанівна
Nahornyak, G. S.
Nahornyak, I. S.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Нагорняк Г. С. Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємстві / Г. С. Нагорняк, І. С. Нагорняк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 339-340. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Nahornyak G. S., Nahornyak I. S. (2014) Aktualni pytannia informatsiinoho zabezpechennia upravlinskykh protsesiv na suchasnomu pidpryiemstvi [Current issues of information provision management process on a modern enterprise]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 339-340 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 658.65
Діапазон сторінок: 339-340
Початкова сторінка: 339
Кінцева сторінка: 340
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8695
Перелік літератури: 1. Босак І.П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І.П. Босак, Є.М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193–195.
2. Вербін Є. Інформаційне забезпечення для обґрунтування раціональних управлінських рішень [Текст] / Є. Вербін, Ю. Пінчук, А. Бєлов // Економіка та держава. – 2006. – № 2. – С. 61-62.
3. Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України [Текст] / В. Іванова // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 61 – 63.
4. Корнєв Ю.Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності [Текст] / Ю.Г. Корнєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5(83). – С. 30-36.
References: 1. Bosak I.P. Informatsiine zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: ekonomichnyi aspekt, I.P. Bosak, Ye.M. Palyha, Rehionalna ekonomika, 2007, No 4, P. 193–195.
2. Verbin Ye. Informatsiine zabezpechennia dlia obgruntuvannia ratsionalnykh upravlinskykh rishen [Text], Ye. Verbin, Yu. Pinchuk, A. Bielov, Ekonomika ta derzhava, 2006, No 2, P. 61-62.
3. Ivanova V. Shchodo formuvannia systemy informatsiinoho zabezpechennia rozvytku ekonomiky Ukrainy [Text], V. Ivanova, Ekonomist, 2008, No 4, P. 61 – 63.
4. Korniev Yu.H. Teoretychni aspekty informatsiinoho zabezpechennia pidpryiemnytskoi diialnosti [Text], Yu.H. Korniev, Aktualni problemy ekonomiky, 2008, No 5(83), P. 30-36.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.