Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8630

Назва: Високоефективні припливні камери систем вентиляції громадських та промислових будівель
Інші назви: Hightly effective air supply systems of civil and industrial buildings
Автори: Середа, Д. С.
Боженко, М. Ф.
Sereda, D. S.
Bozhenko, M. F.
Приналежність: НТУУ «Київський політехнічний інститут», Україна
Бібліографічний опис: Середа Д. С. Високоефективні припливні камери систем вентиляції громадських та промислових будівель / Д. С. Середа, М. Ф. Боженко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 239-240. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Sereda D. S., Bozhenko M. F. (2014) Vysokoefektyvni pryplyvni kamery system ventyliatsii hromadskykh ta promyslovykh budivel [Hightly effective air supply systems of civil and industrial buildings]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 239-240 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.43.056
632.15
Діапазон сторінок: 239-240
Початкова сторінка: 239
Кінцева сторінка: 240
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8630
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://techtrend.com.ua
http://euroterm.com.ua/stats/vent
Перелік літератури: 1.Боженко М.Ф. Енергозбереження в теплопостачанні : Навч. посіб./ М.Ф.Боженко, В.П.Сало. - Київ. : НТУУ «КПІ», 2008. – 268 с.
2.Русланов Г.В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Про- ектирование: Справочник / Г.В.Русланов, М.Я.Розкин, Э.Л.Ямпольский. – К.: Будівельник, 1983. – 272с.
3.Енциклопедія TechTrend-технічні терміни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://techtrend.com.ua. – Назва з екрана.
4.Євротерм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://euroterm.com.ua/stats/vent. – Назва з екрана.
References: 1.Bozhenko M.F. Enerhozberezhennia v teplopostachanni : tutorial/ M.F.Bozhenko, V.P.Salo, Kyiv. : NTUU "KPI", 2008, 268 p.
2.Ruslanov H.V. Otoplenie i ventiliatsiia zhilykh i hrazhdanskikh zdanii: Pro- ektirovanie: Spravochnik, H.V.Ruslanov, M.Ia.Rozkin, E.L.Iampolskii, K., Budivelnik, 1983, 272p.
3.Entsyklopediia TechTrend-tekhnichni terminy [Electronic resource], Access mode : URL : http://techtrend.com.ua, Title from the screen.
4.Yevroterm [Electronic resource], Access mode : URL : http://euroterm.com.ua/stats/vent, Title from the screen.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.