Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8632

Назва: Вплив відхилення напруги на надійність двигуна електробура
Інші назви: Influence of rejection of tension is on reliability of engines of an electrodrill
Автори: Галущак, І. Д.
Микитин, С. В.
Сойчук, А. Б.
Galuschak, I. D.
Mykytyn, S. V.
Soichuk, A. B.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
Бібліографічний опис: Галущак І. Д. Вплив відхилення напруги на надійність двигуна електробура / І. Д. Галущак, С. В. Микитин, А. Б. Сойчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 242-243. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Galuschak I. D., Mykytyn S. V., Soichuk A. B. (2014) Vplyv vidkhylennia napruhy na nadiinist dvyhuna elektrobura [Influence of rejection of tension is on reliability of engines of an electrodrill]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 242-243 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 621.317.791
622.243.923-192
Діапазон сторінок: 242-243
Початкова сторінка: 242
Кінцева сторінка: 243
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8632
Перелік літератури: 1. Бунчак З., Дудар О., Кекот О., Турянський О. Електробур – парадокси і реальність // Електроінформ. – 2003. – № 4. – С. 8-11.
2. Гладь І. В., Федорів М. Й., Галущак І. Д. Віртуальний прилад для контролю енергетичних параметрів електробура // Збірка наукових праць четвертої НТК “Приладобудування 2005: стан і перспективи”, м. Київ, 2005. – С 230-231.
References: 1. Bunchak Z., Dudar O., Kekot O., Turianskyi O. Elektrobur – paradoksy i realnist, Elektroinform, 2003, No 4, P. 8-11.
2. Hlad I. V., Fedoriv M. Y., Halushchak I. D. Virtualnyi prylad dlia kontroliu enerhetychnykh parametriv elektrobura, Zbirka naukovykh prats chetvertoi NTK "Pryladobuduvannia 2005: stan i perspektyvy", m. Kyiv, 2005, P. 230-231.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.