Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65) : [29] Collection home page

Logo

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04

Галицький економічний вісник

Зміст (том 65, № 4)


3
ЕКОНОМІКА
7
18
28
34
40
50
60
68
74
88
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
100
114
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
121
128
138
МЕНЕДЖМЕНТ
151
158
173
181
191
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
200
209
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
217
224
237
246
 
254

Content (Vol. 65, No 4)


3
ECONOMISC
7
18
28
34
40
50
60
68
74
88
ACCOUNTING AND TAXATION
100
114
FINANCE, BANKING AND INSURANCE
121
128
138
MANAGEMENT
151
158
173
181
191
BUSINESS, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES
200
209
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
217
224
237
246
 
254

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 29 of 29
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article23-Jun-202029-Sep-2020Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подоланняПоплавська, Оксана; Шевчук, Олена; Poplavska, Oksana; Shevchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємствСєвідова, Ірина; Лещенко, Лариса; Sievidova, Iryna; Leshchenko, Larysa
Article23-Jun-202029-Sep-2020Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвиткуМарченко, Олександр; Marchenko, Olexander
Article23-Jun-202029-Sep-2020Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та УгорщиноюДерій, Жанна; Зосименко, Тетяна; Derii, Zhanna; Zosymenko, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфериПетрушенко, Юрій; Трипольська, Тетяна; Petrushenko, Yuriy; Trypolska, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку УкраїниКорчак, Олена; Попов, Олександр Володимирович; Korchak, Olena; Popov, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Видавнича сторінка-
Article23-Jun-202029-Sep-2020Організаційно-економічний механізм ефективної реалізації корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсамиВолобоєва, Ірина; Лєзіна, Анастасія; Voloboieva, Iryna; Liezina, Anastasiia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Комплаєнс і комплаєнс-ризики в контексті питань корпоративної відповідальності та корпоративного управління (окремі аспекти зарубіжної практики)Розен, Вікторія фон; Rosen, Viktoriia von
Article23-Jun-202029-Sep-2020Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНККовальчук, Таміла; Конончук, Олена; Kovalchuk, Tamila; Kononchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив протекціоністських тенденцій глобальної економіки на ціноутворення криптовалютКовбаса, Владислав; Kovbasa, Vladyslav
Article23-Jun-202029-Sep-2020Освітня міграція в УкраїніБеззубко, Лариса; Топчій, Крістіна; Bezzubko, Larysa; Topchiy, Kristina
Article23-Jun-202029-Sep-2020Економіко-математичне моделювання розвитку будівельних підприємствМамонов, Костянтин; Величко, Володимир; Грицьков, Євгеній; Mamonov, Kostiantyn; Velychko, Volodymyr; Grytskov, Evgen
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку УкраїниШелудько, Леся Володимирівна; Sheludko, Lesia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересівБажанова, Наталія Володимирівна; Маркович, Ірина Богданівна; Bazhanova, Nataliia; Markovich, Irina
Article23-Jun-202029-Sep-2020Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територійПеть, Ірина; Олійник, Ігор; Тертиця, Олександр; Pet, Iryna; Oliinyk, Ihor; Tertytsia, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесуПирог, Ольга; Пасінович, Ірина; Pyroh, Olha; Pasinovych, Iryna
Article23-Jun-202029-Sep-2020Зміст-
Article23-Jun-202029-Sep-2020Визначення ефективних механізмів управління компетенціями як необхідних компонент інтелектуального капіталу у системі розвитку конкурентних переваг суб’єктів господарювання (на прикладі машинобудівних підприємств)Нагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article23-Jun-202029-Sep-2020Управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах ризикуАлексеєва, Лариса; Павлова, Ольга; Alekseieva, Larysa; Pavlova, Olga
Article23-Jun-202029-Sep-2020Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсівЖаворонок, Артур Віталійович; Zhavoronok, Artur
Article23-Jun-202029-Sep-2020Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в УкраїніДемчишак, Назар; Щуревич, Оксана Ігорівна; Кобильник, Максим; Demchyshak, Nazar; Shchurevych, Oksana; Kobylnyk, Maksym
Article23-Jun-202029-Sep-2020Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі УкраїниВіблий, Петро; Лащик, Ірина; Дяків, Петро; Viblyi, Petro; Lashchyk, Iryna; Diakiv, Petro
Article23-Jun-202029-Sep-2020Оцінювання податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльностіПисаренко, Тетяна; Pysarenko, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Концептуальні підходи до організації аналізу витрат виробництва продукції на промислових підприємствахАндросенко, Олена; Androsenko, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвідЯворська, Оксана Володимирівна; Yavorska, Oksana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив пандемії СОVID-19 на соціально-економічний розвиток Тернопільської областіСороківська, Олена Анатоліївна; Синькевич, Надія Іванівна; Sorokivska, Olena; Synkevych, Nadiia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Теоретичні підходи до ревіталізації постпромислових територійСич, Ольга; Sych, Olga
Article23-Jun-202029-Sep-2020Титул-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 29 of 29