Галицький економічний вісник : [1381] Community home page

Logo

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Галицький економічний вісник“

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Заснований у 2004 році. Журнал виходить до 6 разів на рік. Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • статистика;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Склад редакційної колегії наукового журналу «Галицький економічний вісник»:

Головний редактор журналу – Рогатинський Роман Михайлович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Заступник головного редактора – Павликівська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Відповідальний секретар – Кіляр Олександра Романівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

Технічний секретар – Марущак Л.І. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

 
 • Буяк Леся Михайлівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет, Україна.
 • Лучко Михайло Романович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, Тернопільський національний економічний університет, Україна.
 • Лободіна Зоряна Миколаївна – д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільський національний економічний університет, Україна.
 • Мариненко Наталія Юріївна – д.е.н, професор, професор кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна.
 • Панухник Олена Віталіївна – д.е.н, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна.
 • Чобану Генадій – д.е.н., доцент, старший науковий співробітник, Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Румунія.
 • Зелінська Анета – д.е.н., професор, професор кафедри логістики, Вроцлавський економічний університет, Польща.
 • Галицький економічний вісник (веб-сайт).

Browse

Sub-communities within this community

2008 [1]

2009 [61]

2010 [119]

2011 [61]

2012 [140]

2013 [90]

2014 [112]

2015 [57]

2016 [56]

2017 [43]

2018 [34]

2019 [118]

2020 [164]

2021 [124]

2022 [101]

2023 [95]

Collections in this community

Додатки щодо „Галицького економічного вісника“ [5]

Вимоги до матеріалів, шаблон статті і т.п. щодо „Галицького економічного вісника“