IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) : [325] Collection home page

25 - 26 листопада 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь близько 700 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 40 навчальних закладів України та закордону. На конференцію було подано 317 тез доповідей.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи д.т.н. професор Р.М. Рогатинський, також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

З пленарними доповідями виступили:

 • Є.Б. Ярема «Дослідження напружено-деформованого стану пластини з еліптичним отвором та двома рівними між собою співвісними тріщинами»
 • П.М. Фірсов «Прочность и деформативность акриловых модифицированных композиций»
 • А.А. Ткачук «Комбіноване зміцнювально-викінчувальне оброблення, як засіб підвищення зносостійності спряжених поверхонь маложорстких деталей»
 • К.Ю. Шошина «Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях»
 • В.М. Клендій «Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційних характеристик шарнірно-секційного робочого органу»

Робота конференції проходила за напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Про конференцію у новинах ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 1,Том 2. – 284 с., 277 с.

Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
260
283

Content (Vol. 1)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
162. Zmist
260
283
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
254
276

Content (Vol. 2)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
160. Zmist
254
276

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 325
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article25-Nov-201518-Feb-2016Редакційна сторінка-
Article25-Nov-201518-Feb-2016Зміст-
Article25-Nov-201518-Feb-2016Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятияхШошина, Е. Ю.; Головаш, С. С.; Shoshyna, K. Y.; Golovash, S. S.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Формування інноваційної стратегії на ринку світлотехнічної продукціїШкіра, І. Б.; Вовк, Ірина Петрівна; Shkira, I. B.; Vovk, I. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Економічні аспекти багатокомпонентного інформаційного забезпечення впровадження новітніх технологій у виробництвоШерстюк, Роман Петрович; Sherstiuk, R. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Система управління проектами в УкраїніШведа, Наталія Михайлівна; Юрик, Наталія Євгенівна; Shveda, N. M.; Yuryk, N. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Процес бюджетування капітальних інвестицій як фундаментальна основа ефективної діяльності підприємстваЧерниш, О. В.; Малюта, Людмила Ярославівна; Chernysh, O. V.; Maliuta, L. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Становлення концептуальних понять комунікаційного менеджменту в аспекті формування сучасної ділової комунікації на підприємствіЧерниш, О. В.; Гарматюк, О. О.; Chernysh, O. V.; Garmatiuk, O. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Інноваційне підприємництво і венчурний бізнесЦіх, Галина Володимирівна; Шинкар, І. Р.; Tsikh, H. V.; Shunkar, I. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Корпоративна культура як фактор прибутковостіХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Інформаційні технології в управлінні фінансовим станом підприємстваТимошенко, Л. М.; Стець, Е. І.; Tymoshenko, L. M.; Stets, E. I.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Нобелівський лауреат ангус дітон за добробут проти бідностіСтойко, І. І.; Жукевич, Ю. М.; Stoyko, I. I.; Zhukevych, Y. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Мотиваційні особливості вживання алкоголюСавчук, Н. В.; Буняк, Н. А.; Savchuk, N. V.; Bunyak, N. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Вплив витрат на ціноутворенняРудюк, І. І.; Семчишин, Є. В.; Rudyuk, I. I.; Semchyshyn, Y. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Використання інтегрального підходу при визначенні рівня економічної безпеки підприємствРуда, Ольга Василівна; Романовська, Лілія Михайлівна; Ruda, O. V.; Romanovska, L. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Особливості використання рефлексії при вивченні іноземної мовиПроцик, Г. М.; Protsyk, H. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Технологія урегулювання і розв’язання конфліктівПотіха, Оксана Богданівна; Ніконенко, В. М.; Potiha, O. B.; Nikonenko, V. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосункахПопик, Т. В.; Буняк, Н. А.; Popyk, N. V.; Bunyak, N. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Контрабанда тютюнових виробів в УкраїніПаламарчук, В. О.; Palamarchuk, V. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Соціально-психологічні детермінанти спілкування людей в соціальних мережахОсташа, Н. В.; Буняк, Н. А.; Ostasha, N. V.; Bunyak, N. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Розширення асортименту м’ясних продуктів з використанням харчових волоконНовохацька, О. О.; Лисенко, І. С.; Горбач, О. Я.; Пешук, Л. В.; Novohatska, O. O.; Lysenko, I. S.; Horbach, O. Y.; Peshuk, L. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Наукова парадигма підприємництва в туризміНакрийко, А. Я.; Владимир, Ольга Михайлівна; Nakryiko, A. Y.; Vladymyr, O. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Основні напрямки інноваційного розвитку підприємств кондитерської галузіНагорняк, Галина Степанівна; Качур, І. П.; Nahorniak, G. S.; Kachur, I. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Інноваційна складова як основа економічного росту УкраїниНагорняк, Галина Степанівна; Качур, І. П.; Nahorniak, G. S.; Kachur, I. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Розвиток інформаційних технологій в суспільстві: економічний аспектМишковець, І. П.; Myshkovets, I. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Функції і завдання системи управління операційними бізнес-процесами виробничого підприємстваМельник, Лілія Миколаївна; Топорницька, О. М.; Melnyk, L. M.; Topornytska, O. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Гештальтпсихологія як наука: генезисМедвідь, О. В.; Буняк, Н. А.; Medvid, O. V.; Bunyak, N. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Проблеми впровадження в Україні інноваційних технологій біржової торгівліМашлій, Галина Богданівна; Mashliy, G. B.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Проблеми розвитку біржового електронного трейдингу в УкраїніМашлій, Галина Богданівна; Віятик, І. В.; Mashliy, G. B.; Viyatyk, I. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Економічні системи регіонального рівня в якості «Точок зростання» національної економікиМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I. B.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Використання нових пакувальних матеріалів як перспективний напрямок розвитку кондитерської промисловостіМандзин, Ірина Василівна; Машлій, Галина Богданівна; Mandzyn, I. V.; Mashliy, G. B.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Історія та перспективи сучасного розвитку легкої промисловості УкраїниЛевицький, Віталій Орестович; Кудлак, Віталій Ярославович; Levytskyi, V. O.; Kydlak, V. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Використання системи Target Costing, як нетрадиційного методу обліку витратЛаба, І. З.; Малюта, Людмила Ярославівна; Laba, I. Z.; Maliuta, L. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Формування та перспективи розвитку ринку послуг автосервісуКучабська, О. А.; Галущак, М. П.; Kuchabska, O. A.; Halushchak, M. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Колектив як об’єкт управлінняКуца, С. В.; Буняк, Н. А.; Kutsa, S. V.; Bunyak, N. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Економічна безпека підприємства та підприємництваМалюта, Людмила Ярославівна; Кровіцький, С. С.; Maliuta, L. Y.; Krovitskiy, S. S.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Класифікація ризику в наукових працях ПольщіКоролюк, Т. М.; Korolyuk, T. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Управління фінансовими ризиками підприємстваКожушок, Т. Я.; Шведа, Наталія Михайлівна; Kozhushok, T. Ja.; Swede, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Виставкова діяльність – джерело генерування нової продукції та технологій промислових підприємствКирилко, Н. М.; Kyrylko, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Чинники, що впливають на ціноутворенняКатрусяк, Х. М.; Семчишин, Є. В.; Katrysyak, K. M.; Semchyshyn, Y. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Значення трудового потенціалу для ефективного функціонування підприємстваМельник, Лілія Миколаївна; Зелена, Анна Петрівна; Melnyk, L. M.; Zelena, A. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Методика формування витрат на підприємствіДолик, К. М.; Семчишин, Є. В.; Dolyk, K. M.; Semchyshyn, Y. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Централізована система електронного документообігу для органів місцевого самоврядування в УкраїніДовганюк, В. Р.; Dovhaniuk, V. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Theories of fictionДинесюк, Н. Р.; Савчин, Т. О.; Denysiuk, N. R.; Savchyn, T. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Формування ефективної маркетингової інформаційної системи на ринку світлотехнічної продукціїГірська, О. В.; Малюта, Людмила Ярославівна; Hirska, O. V.; Malyuta, L. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Іншомовна компетентність як складова підготовки менеджерів до інноваційної професійної діяльностіГінсіровська, І. Р.; Hinsirovska, I. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Роль фантазії в науціГабрусєва, Наталія Валеріївна; Лобас, В.; Gabrusyeva, N.; Lobas, V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у контексті розвитку інноваційної економікиВолот, О. І.; Корбач, А. О.; Volot, O. I.; Korbach, A. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Маркетинг екологічних організацій у розвитку нових технологійБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, T. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Віртуалізація бізнес-процесів через впровадження сучасних інформаційних технологій в туризміБатьковець, Н. О.; Кордек, Е. І.; Стецюк, Л. Р.; Batkovets, N. O.; Kordek, E. I.; Stetsyuk, L. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах розвитку технологійБараннікова, Н. А.; Шведа, Наталія Михайлівна; Barannikova, N. A.; Shveda, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Інноваційні методи у викладанні англійської мови. Особливості розробки тестів як засобів діагностикиБаб’як, Жанна Володимирівна; Babiak, Z. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Ринок мотоциклів в Україні: проблеми та перспективи розвиткуБабій, М. А.; Кондирєв, В. С.; Владимир, Ольга Михайлівна; Babiy, M. A.; Kondurev, V. S.; Vladymyr, O. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Управлінська діагностика як спосіб пошуку напрямів покращення системи менеджменту на підприємствіАндрушків, Б. М.; Піхурко, А. І.; Andrushkiv, B. M.; Pihurko, A. I.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Content marketing jako nowoczesna technologia biznesowaShchyhelska, Halyna; Shchyhelska, Viktoria; Szczygielska, Halyna; Szczygielska, Wiktoria
Article25-Nov-201518-Feb-2016Оцінювання якості пробіотиківЯрута, В. О.; Бондаренко, В. М.; Yaruta, V. O.; Bondarenko, V. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Фракціонування протеїнів казеїнового комплексу на аніонообмінникахЮкало, А. В.; Семенина, І. П.; Шевчишин, М. І.; Цап, В. М.; Юкало, В. Г.; Iukalo, A. V.; Semenyna, I. P.; Shevchyshyn, M. I.; Tsap, V. M.; Yukalo, V. G.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на піноютворюючу здатність білкаШкабура, С. С.; Кобець, О. С.; Арпуль, О. В.; Доценко, В. Ф.; Shkabura, S. S.; Kobets, O. S.; Arpul, O. V.; Dotsenko, V. F.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Стабілізація ензимів у мийних засобахШинкарук, Оксана Юріївна; Кухтин, Микола Дмитрович; Shynkaruk, O. Y.; Kukhtyn, M. D.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Перспективи використання соєвих харчових волокон у технології хлібаШидловська, О. Б.; Медвідь, І. М.; Баляс, Н. В.; Shydlovska, O. B.; Medvid, I. M.; Balias, N. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Вплив обробки насіння ріпака ферментними препаратами на вихід пресової оліїЧерства, А. О.; Ластовецька, А. В.; Носенко, Т. Т.; Cherstva, A. O.; Lastovetska, A. V.; Nosenko, T. T.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Ідентифікація етилового спиртуСугак, І. М.; Sugak, I. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Електрофоретична характеристика процесу виділення казофосфопептидівСторож, Л. А.; Скапцов, А. С.; Юкало, В. Г.; Storozh, L. A.; Skaptsov, A. S.; Yukalo, V. G.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження технологічних умов отримання пектину з комбінованої сировиниПастух, Г. С.; Грабовська, О. В.; Галатенко, Т. О.; Бабій, А. М.; Добриднюк, А. С.; Pastukh, H. S.; Hrabovska, O. V.; Galatenko, T. O.; Babiy, A. M.; Dobrydnyuk, A. S.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження пневмозахватів пристроїв для укладання пляшокМінчинський, О. О.; Ковальова, Н. І.; Романченко, Н. М.; Minchynskyy, A. A.; Kovaleva, N. I.; Romanchenko, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Електронний язик – аналітичний інструмент для визначення характеристик продуктівМаксименко, М. О.; Усатюк, С. І.; Maksymenko, M. O.; Usatyuk, S. I.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Трансглутаминаза в технологии промытого куриного фаршаMaievska, T. N.; Peshuk, L. V.; Lysenko, I. S.; Маевская, Т. Н.; Пешук, Л. В.; Лысенко, И. С.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Сучасні технології виробництва сиру збагаченого Омега – 3 жирними кислотамиЛялик, Анастасія Тарасівна; Lialyk, A. T.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження змін реологічних властивостей модельних жирових емульсійЛисенко, І. С.; Кукушкіна, К. В.; Горбач, О. Я.; Бахмач, В. О.; Lusenko, I. S.; Kukushkina, K. V.; Gorbach, O. Y.; Bakhmach, V. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Ферментер з вібраційним перемішуванням для культивування клітин в біосинтезі активних фармацевтичних інгредієнтівКутовий, М. Г.; Поводзинський, В. М.; Kutovyi, M. H.; Povodzinskiy, V. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Оцінка безпечності металевої тари для пакування харчових продуктівАртюх, Т. М.; Круліковський, О. О.; Artyuh, T. M.; Krulikovskyi, O. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Уточнення математичної моделі процесу фільтрування із закупорюванням кожної пори фільтрувальної поверхні однією частинкоюКравець, О. І.; Шинкарик, М. М.; Kravets, O. I.; Shunkaruk, M. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження впливу шроту льону на технологічні властивості тістаІжевська, О. П.; Бондаренко, Ю. В.; Izhevska, O. P.; Bondarenko, J. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Характеристика основних дієтЗалєщик, Н. В.; Zalyeschyk, N. W.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Застосування друкованих зображень із змінними оптичними характеристиками для функціональних пакованьГриценко, О. О.; Шерстюк, В. П.; Hrytsenko, O. O.; Sherstiuk, V. P.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Исследование некоторых потребительских свойств цельнозерновой муки из ячменяGapeenko, N. E.; Hancharonak, V. A.; Shevtsova, E. A.; Гапеенко, Н. Е.; Гончаронок, В. А.; Шевцова, Е. А.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Особливості роботи розвантажувачів у цехах розливу пиваГадомський, П. О.; Зварич, Наталія Миколаївна; Hadomskyi, P. O.; Zvarych, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Консервна промисловість україни: стан, тенденції та перспективи розвиткуБендерська, О. В.; Шутюк, В. В.; Benderska, O. V.; Shutyuk, V. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Освітлювальні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей та іоністорівФілюк, Ярослав Олександрович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Filyuk, Y. O.; Andriychuk, V. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Тарифна політика УкраїниТарасенко, М. Г.; Козак, Катерина Миколаївна; Tarasenko, M. G.; Kozak, K. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016До практичних можливостей отримання електроенергії за рахунок природних та штучних джерел теплової енергіїСимонюк, В. П.; Ярмолюк, C. В.; Simonyuk, V. P.; Yarmolyuk, S. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Облік електричної енергії в системах зовнішнього освітленняПоталіцин, С. Ю.; Наконечний, Мирослав Степанович; Кривокульська, Наталія Михайлівна; Potalitcyn, S. Y.; Nakonechniy, M. S.; Kryvokulska, N. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Трансформация солнечной энергии в электричество методом фотоэлектрического преобразованияОсипчук, В. С.; Шепеленко, М. И.; Osipchuk, V. S.; Shepelenko, M. I.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Колориметричні вимірювання за допомогою пристроїв з багатоелементними фотоперетворювачами (постановка задачі)Осадца, Я. М.; Ртіщев, П. В.; Osadtsa, Y. M.; Rtishchev, P. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Навантаження та втрати енергії при гальмуванні противмиканням мостових кранівНєженцев, О. Б.; Збітнєв, П. В.; Nyezhentsev, O. B.; Zbitnіev, P. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Діагностика силових кабельних ліній, особливості та проблеми, що виникають під час експлуатаціїМихайлов, Олександр Володимирович; Вакуленко, О. О.; Yevtukh, P. S.; Mykhailov, O. V.; Vakulenko, O. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Світлові прилади із змінними оптичними системамиКостик, Л. М.; Мартинович, Ю. О.; Kostyk, L. M.; Martynovych, Yu. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Електромеханічні процеси в системах самозапуску електричних машинЛишук, В. В.; Селепина, Й. Р.; Lyshuk, V. V.; Selepyna, J. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Визначення коефіцієнта корисної дії світлових приладів на базі напівпровідникових джерел світлаЛиповецький, М. М.; Михайлишин, Л. А.; Lypovetskiy, M. M.; Mykhailyshyn, L. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Дослідження світлових характеристик світлодіодів в імпульсному режиміЛиповецький, М. М.; Гундерчук, В. О.; Lypovetskiy, M. M.; Hunderchuk, V. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Аналіз використання багатоелементних фотодіодних перетворювачів у світлотехнічних вимірюванняхКріль, Роман Богданович; Осадца, Я. М.; Івасечко, Р. Р.; Kril, R. B.; Osadtsa, Y. M.; Ivasechko, R. R.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Математичне моделювання роботи теплообмінника «Труба в трубі»: постановка задачіКоцюрко, Роман Володимирович; Хомишин, Віктор Григорович; Лучейко, І. Д.; Kotsiurko, R. V.; Khomyshyn, V. H.; Lucheyko, I. D.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Імпульсний опромінювальний пристрій для світлокультури рослинКотик, М. І.; Свідніцький, М. М.; Чомко, Т. В.; Kotyk, M. I.; Svidnitskyi, M. M.; Chomko, T. V.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Використання суперконденсаторів у енергоустановкахКоваль, Вадим Петрович; Філюк, Ярослав Олександрович; Смучок, А. М.; Koval, V. P.; Filyuk, O. Ya.; Smuchok, A. M.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Учебно-исследовательский стенд «анализ способов пуска асинхронного электропривода»Климченков, А. Г.; Тимошенко, Б. О.; Klimchenkow, A. G.; Tymoshenko, B. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Переваги та недоліки спорудження електростанцій на базі існуючих гідротехнічних споруд на прикладі бережанської мікрогесЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainyi, Y. B.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Аналіз процесів перетворення енергії в електроприводах машин з метою енергозбереженняЗадорожня, І. М.; Задорожній, М. О.; Перелома, К. А.; Азарін, О. О.; Рудніков, А. О.; Zadorozhnya, I. M.; Zadorozhnij, M. O.; Pereloma, K. A.; Azarin, O. O.; Rudnikov, A. O.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Оцінювання економічних збитків від роботи асинхронного двигуна при неякісній електроенергіїБохняк, Я. Є.; Evtukh, P. S.; Bokhniak, Ia. Y.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Тривимірна польова математична модель двигуна постійного струму із постійними магнітамиДухно, Р. П.; Коваленко, М. А.; Dukhno, R. P.; Kovalenko, M. A.
Article25-Nov-201518-Feb-2016Основные направления научных исследований по достижению теоретического значения кпд пленочных солнечных элементов на основе CdTeДейнеко, Н. В.; Deyneko, N. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 325