Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11176

Назва: Корпоративна культура як фактор прибутковості
Інші назви: The factor profitability in corporate culture
Автори: Химич, Ірина Григорівна
Khymych, I. G.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Химич І. Г. Корпоративна культура як фактор прибутковості / І. Г. Химич // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 238-239. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Khymych I. G. (2015) Korporatyvna kultura yak faktor prybutkovosti [The factor profitability in corporate culture]. Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 25-26 November 2015), Volume 2, pp. 238-239 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology"
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 2
Дата публікації: 25-лис-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 25-26 листопада 2015 року
25-26 November 2015
УДК: 334.784 (658.5)
336
Діапазон сторінок: 238-239
Початкова сторінка: 238
Кінцева сторінка: 239
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11176
Власник авторського права: © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015
Перелік літератури: 1. Химич І.Г. Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки: дис. канд. екон.наук: спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І.Г. Химич; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 214 с.
References: 1. Khymych I.H. Senhuliarytyvnist formuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstv mashynobudivnoi haluzi v umovakh transformatsii ekonomiky: dys. kand. ekon.nauk: spets. 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), I.H. Khymych; Ternopilskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni Ivana Puliuia, Ternopil, 2011, 214 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.