IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) : [325] Домівка зібрання

25 - 26 листопада 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь близько 700 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 40 навчальних закладів України та закордону. На конференцію було подано 317 тез доповідей.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи д.т.н. професор Р.М. Рогатинський, також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

З пленарними доповідями виступили:

 • Є.Б. Ярема «Дослідження напружено-деформованого стану пластини з еліптичним отвором та двома рівними між собою співвісними тріщинами»
 • П.М. Фірсов «Прочность и деформативность акриловых модифицированных композиций»
 • А.А. Ткачук «Комбіноване зміцнювально-викінчувальне оброблення, як засіб підвищення зносостійності спряжених поверхонь маложорстких деталей»
 • К.Ю. Шошина «Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях»
 • В.М. Клендій «Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційних характеристик шарнірно-секційного робочого органу»

Робота конференції проходила за напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Про конференцію у новинах ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 1,Том 2. – 284 с., 277 с.

Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
260
283

Content (Vol. 1)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
162. Zmist
260
283
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
254
276

Content (Vol. 2)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
160. Zmist
254
276

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 325
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
ConfATMT_2015v2_Redaktsiina_storinka_276-278__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Редакційна сторінка-
ConfATMT_2015v2_Zmist_254-275__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Зміст-
ConfATMT_2015v2_Shoshyna_K_Y-Applied_econometric_252-253__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятияхШошина, Е. Ю.; Головаш, С. С.; Shoshyna, K. Y.; Golovash, S. S.; Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Україна
ConfATMT_2015v2_Shkira_I_B-Formation_of_the_innovative_250-251__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Формування інноваційної стратегії на ринку світлотехнічної продукціїШкіра, І. Б.; Вовк, Ірина Петрівна; Shkira, I. B.; Vovk, I. P.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Sherstiuk_R_P-Economic_aspects_of_248-249__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Економічні аспекти багатокомпонентного інформаційного забезпечення впровадження новітніх технологій у виробництвоШерстюк, Роман Петрович; Sherstiuk, R. P.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Shveda_N_M-Project_management_in_246-247__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Система управління проектами в УкраїніШведа, Наталія Михайлівна; Юрик, Наталія Євгенівна; Shveda, N. M.; Yuryk, N. Y.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Chernysh_O_V-Budgeting_process_capital_244-245__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Процес бюджетування капітальних інвестицій як фундаментальна основа ефективної діяльності підприємстваЧерниш, О. В.; Малюта, Людмила Ярославівна; Chernysh, O. V.; Maliuta, L. Y.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Chernysh_O_V-Formation_of_conceptual_242-243__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Становлення концептуальних понять комунікаційного менеджменту в аспекті формування сучасної ділової комунікації на підприємствіЧерниш, О. В.; Гарматюк, О. О.; Chernysh, O. V.; Garmatiuk, O. O.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Tsikh_H_V-Innovatsiyne_enterprises_240-241__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Інноваційне підприємництво і венчурний бізнесЦіх, Галина Володимирівна; Шинкар, І. Р.; Tsikh, H. V.; Shunkar, I. R.
ConfATMT_2015v2_Khymych_I_G-The_factor_profitability_238-239__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Корпоративна культура як фактор прибутковостіХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Tymoshenko_L_M-Information_technology_236-237__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Інформаційні технології в управлінні фінансовим станом підприємстваТимошенко, Л. М.; Стець, Е. І.; Tymoshenko, L. M.; Stets, E. I.; Одеський національний політехнічний університет, Україна
ConfATMT_2015v2_Stoyko_I_I-Nobel_laureate_angus_deaton_235__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Нобелівський лауреат ангус дітон за добробут проти бідностіСтойко, І. І.; Жукевич, Ю. М.; Stoyko, I. I.; Zhukevych, Y. M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Savchuk_N_V-Motivational_features_of_234__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Мотиваційні особливості вживання алкоголюСавчук, Н. В.; Буняк, Н. А.; Savchuk, N. V.; Bunyak, N. A.; Тернопільський національний технічний університет імені Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Rudyuk_I_I-The_impact_of_costs_on_232-233__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Вплив витрат на ціноутворенняРудюк, І. І.; Семчишин, Є. В.; Rudyuk, I. I.; Semchyshyn, Y. V.; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Ruda_O_V-Using_an_integrated_approach_231__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Використання інтегрального підходу при визначенні рівня економічної безпеки підприємствРуда, Ольга Василівна; Романовська, Лілія Михайлівна; Ruda, O. V.; Romanovska, L. M.
ConfATMT_2015v2_Protsyk_H_M-Features_of_reflection_use_230__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Особливості використання рефлексії при вивченні іноземної мовиПроцик, Г. М.; Protsyk, H. M.; Тернопільський Національний Технічний Університет імені Івана Пулюя; Україна
ConfATMT_2015v2_Potiha_O_B-Technology_of_conflict_228-229__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Технологія урегулювання і розв’язання конфліктівПотіха, Оксана Богданівна; Ніконенко, В. М.; Potiha, O. B.; Nikonenko, V. M.; ТНТУ ім. І.Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Popyk_N_V-Psychological_compatibility_227__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосункахПопик, Т. В.; Буняк, Н. А.; Popyk, N. V.; Bunyak, N. A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfATMT_2015v2_Palamarchuk_V_O-Smuggling_of_tobacco_225-226__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Контрабанда тютюнових виробів в УкраїніПаламарчук, В. О.; Palamarchuk, V. O.; Національний університет харчових технологій, Україна
ConfATMT_2015v2_Ostasha_N_V-Socio_psychological_determinants_224__COVER.jpg.jpg25-лис-2015Соціально-психологічні детермінанти спілкування людей в соціальних мережахОсташа, Н. В.; Буняк, Н. А.; Ostasha, N. V.; Bunyak, N. A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 325