Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11071

Назва: Основні принципи побудови лексичних аналізаторів
Інші назви: Basic principles of lexical analyzers generation
Автори: Павлов, В. Г.
Шапран, К. О.
Pavlov, V. G.
Shapran, K. O.
Приналежність: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
Бібліографічний опис: Павлов В. Г. Основні принципи побудови лексичних аналізаторів / В. Г. Павлов, К. О. Шапран // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 68-69. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).
Bibliographic description: Pavlov V. G., Shapran K. O. (2015) Osnovni pryntsypy pobudovy leksychnykh analizatoriv [Basic principles of lexical analyzers generation]. Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 25-26 November 2015), Volume 2, pp. 68-69 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology"
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 2
Дата публікації: 25-лис-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 25-26 листопада 2015 року
25-26 November 2015
УДК: 004.4'412
Діапазон сторінок: 68-69
Початкова сторінка: 68
Кінцева сторінка: 69
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11071
Власник авторського права: © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015
Перелік літератури: 1. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий / [ Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман] ; [Пер. с англ.]. – 2-е изд. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2008. – 155-158 с.
2. Системное программное обеспечение: [учебник для вузов] / Молчанов А. Ю. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 88-89 с.
References: 1. Kompiliatory: printsipy, tekhnolohii i instrumentarii, [ Alfred V. Akho, Monika S. Lam, Ravi Seti, Dzheffri D. Ulman] ; [transl. from English], 2-e izd, M., OOO "I. D. Viliams", 2008, 155-158 p.
2. Sistemnoe prohrammnoe obespechenie: [uchebnik dlia vuzov], Molchanov A. Iu, 3-e izd, SPb., Piter, 2010, 88-89 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.