Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6269

Title: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Other Titles: Book of abstract of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Bibliographic description (Ukraine): Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 1. – 284 с.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 2. – 277 с.
Bibliographic description (International): Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 25th-26th of November 2015.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2015. Volume 1. – 284 p.
Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 25th-26th of November 2015.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2015. Volume 2. – 277 p.
Issue Date: 25-Nov-2015
Description: Робота конференції проходила за напрямами: фізико-технічні основи розвитку нових технологій; нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій; сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні; комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку; електротехніка та енергозбереження; фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій; економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Sponsorship: Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна) Національна академія наук України (Україна) Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція) Маріборский університет (Словения) Ягелонський університет (Польща) Люблінська політехніка (Польща) Могілівський державний університет продовольства (Республіка Білорусь) Ризький технічний університет (Латвія) Талліннський технологічний університет (Естонія); Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко) Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія) Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна) Наукове товариство ім. Шевченка Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції
Ministry of education and science of Ukraine Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy (Ukraine) The National Academy of Sciences of Ukraine Pierre and Marie Curie University (The French Republic) University of Maribor (The Republic of Slovenia) Jagiellonian University (The Republic of Poland) Lublin University of Technology (The Republic of Poland) Mogilev State University of food (The Republic of Belarus) Riga Technical University (The Republic of Latvia) Tallin University of Technology (The Republic of Estonia) International Academy Mohammed VI of Civil Aviation (Morocco) Institute of Strength Physics and Materials Science of Siberian Branch Russian Acad- emy of Sciences (The Russian Federation) T. Shevchenko Scientific Society Ternopil Regional Organization of the Ukrainian Union of Scientific and Technical Intelligentsia
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6269
Content type: Book
Appears in Collections:IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk2015_1_1.pdfтом 1 (повністю)14,74 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk2015_1_1.djvu11,47 MBDjVuView/Open
Zbirnyk2015_1_1__COVER.png213,82 kBimage/pngView/Open
Zbirnyk2015_1_2.pdfтом 2 (повністю)7,59 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk2015_1_2.djvu7,35 MBDjVuView/Open
Zbirnyk2015_1_2__COVER.png214,22 kBimage/pngView/Open
Zbirnyk2015_1_1_correct_pages.pdfтом 1 (без титульних сторінок)14,66 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk2015_1_2_correct_pages.pdfтом 2 (без титульних сторінок)7,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.