2015 : [1474] Community home page

Browse

Collections in this community

Конференція „Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари та послуги“ (2015) [31]

Міжнародна науково-практична конференція „Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари та послуги“ (8-10 жовтня 2015 року)

Конференція „Перспективи розвитку екон. систем у серед. глобально орієнтованого трансф. простору“ (2015) [68]

Всеукраїнська наукова конференція за міжнародної участі „Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору“ (Тернопіль, 6 травня 2015 року)

Logo

Конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2015) [72]

IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, (Тернопіль, 21-24 вересня 2015 року)

Конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2015) [183]

Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, присвячена 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя (Тернопіль, 19–20 травня 2015 року)

Logo

Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“ (2015) [88]

Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“ (Тернопіль, 27 березня 2015 року)

Logo

Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015) [133]

Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (Тернопіль, 8-9 жовтня 2015 р.)

Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності (2015) [39]

Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015 (Тернопіль, 8–9 жовтня 2015 року)

Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2015) [37]

Ⅲ Наукова конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (Тернопіль, 21 травня 2015 року)

Logo

Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015) [111]

Міжнародна науково-практичн конференція „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“ (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 року)

IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) [325]

IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (25-26 листопада 2015 року)

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2015) [387]

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 23-24 квітня 2015)