Конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2015) : [183] Collection home page

19 - 21 травня 2015 р. на базі університету пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвячена 55-річчю заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 170-річчю з дня народження Івана Пулюя.

20 квітня в науково-технічній бібліотеці університету відбулося відкриття конференції. Привітав учасників та урочисто відкрив конференцію проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Рогатинський Роман Михайлович.

У конференції взяло участь 356 авторів, які подали 180 тез за такими напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

 • Олександр Рокіцький (За співавторством з В.Шендеровським) «Іван Пулюй — дорога повернення в Україну»
 • Василь Всильків «Розроблення технології виготовлення гвинтових і шнекових заготовок на основі уніфікацій»
 • Олег Цьонь (За співавторством з Т.Рибаком) «Удосконалення конструкцій дообрізувача гички цукрових буряків активного типу»
 • Катерина Козак (За співавторством з М.Тарасенком, В.Хомишиним) «Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світла»

Збірник матеріалів конференції: Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 308..

Новина про конференцію на сайті університету.

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій»

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
62
64
65
66
68
69
70
72
74
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
75
77
79
81
83
85
87
88
89
90
91
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
112
114
116
118
120
122
123
124
126
127
129
131
132
134
136
137
139
140
141
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
143
145
146
148
149
150
152
153
155
156
158
160
162
164
165
167
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
169
171
172
173
175
177
178
180
182
184
186
187
188
189
191
193
194
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
196
197
199
200
201
203
204
205
206
208
210
211
212
213
215
216
217
219
220
221
222
223
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
224
226
228
230
232
233
234
236
237
239
240
241
242
244
246
248
250
252
254
256
257
259
261
262
264
266
268
269
270
272
274
275
277
279
281

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
62
64
65
66
68
69
70
72
74
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
75
77
79
81
83
85
87
88
89
90
91
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
112
114
116
118
120
122
123
124
126
127
129
131
132
134
136
137
139
140
141
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
143
145
146
148
149
150
152
153
155
156
158
160
162
164
165
167
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
169
171
172
173
175
177
178
180
182
184
186
187
188
189
191
193
194
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
196
197
199
200
201
203
204
205
206
208
210
211
212
213
215
216
217
219
220
221
222
223
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
224
226
228
230
232
233
234
236
237
239
240
241
242
244
246
248
250
252
254
256
257
259
261
262
264
266
268
269
270
272
274
275
277
279
182. Zmist
281

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 183
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article19-May-201521-Jan-2016Зміст-
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості застосування електротерапії при захворюванні скелетно-мязової групи пюдиниВасилюк, Петро; Vasylyuk, Peter
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості та необхідність розвитку стратегічного маркетингу на підприємствах харчової промисловостіШпилик, Світлана Василівна; Шпилик, Олександра; Shpylyk, Svitlana; Shpylyk, Oleksandra
Article19-May-201521-Jan-2016Evaluation of effectiveness of new technologiesФедишин, Ірина Богданівна; Fedyshyn, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Монополії і ринкова влада. Нобелівський комітет став на захист монополійСтойко, Ігор; Stoyko, Igor
Article19-May-201521-Jan-2016Технічне споживацтво як складова "раціонального насилля" в сучасному суспільствіСлюсар, Вадим; Slyusar, Vadym
Article19-May-201521-Jan-2016Планування як функція управління підприємствомСеменюк, Світлана Богданівна; Semenyuk, Svitlana
Article19-May-201521-Jan-2016Правове регулювання електронної комерціїРуда, Ольга Василівна; Романовська, Лілія Михайлівна; Ruda, Olga; Romanovska, Liliya
Article19-May-201521-Jan-2016Вплив інформаційних технологій на духовність молодіПотіха, Оксана Богданівна; Potikha, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Маркетинг раціонального природокористуванняОксентюк, Богдана Андріївна; Оксентюк, Андрій Олександрович; Oksentyuk, Bohdana; Oksentyuk, Andriy
Article19-May-201521-Jan-2016Ефективні методи рекламування товарів та послугОбуд, Оксана; Obud, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Вплив інформаційних технологій на розвиток банківських електронних розрахунківОбозна, Альона; Obozna, Alyona
Article19-May-201521-Jan-2016Соціальне та біологічне в житті людиниНіконенко, Василь Миколайович; Nikonenko, Vasyl
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості впливу соціальної компоненти на соціально-економічну безпеку підприємств машинобудівної галузі УкраїниНагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Проблеми інноваційного розвитку національних машинобудівних підприємств та напрями підвищення їх інноваційної активностіНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, Galyna; Nahornyak, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Агресивний маркетингМіщук, Оксана Іванівна; Mishchuk, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Екологізація діяльності підприємства: зменшення технічного навантаження на навколишнє середовищеМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, Liliya
Article19-May-201521-Jan-2016Модель стратегічно орієнтованого маркетингового планування машинобудівних підприємствФедорович, Роман Володимирович; Меленчук, Юлія Тарасівна; Fedorovych, Roman; Melenchuk, Yuliia
Article19-May-201521-Jan-2016Інноваційні технології у вищій освітіМалинич, Ганна Миколаївна; Malynych, Hanna
Article19-May-201521-Jan-2016Звук, музика і звукові ефекти в рекламіКраузе, Ольга Ігорівна; Krause, Olga
Article19-May-201521-Jan-2016Вища освіта як детермінанта сталого економічного розвитку країниКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, Nataliia
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження механізму монетарної трансмісії УкраїниКонсевич, Катерина; Konsevych, Kateryna
Article19-May-201521-Jan-2016Маніпуляції індивідуальною і суспільною волею у контексті філософії техніки М. БердяєваКовтун, Наталія; Kovtun, Nataliya
Article19-May-201521-Jan-2016Форсайт як інноваційна технологія соціального розвиткуКінаш, Ірина Анатоліївна; Kinash, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Оцінка ефективності наукової розробкиДейниченко, Георгій; Золотухіна, Інна; Сефіханова, Катерина; Deynychenko, Grigory; Zolotukhina, Inna; Sefikhanova, Kateryna
Article19-May-201521-Jan-2016До питання перекладу в творчості Петера НюмакаДенисюк, Надія; Савчин, Тетяна; Denysiuk, Nadia; Savchyn, Tetiana
Article19-May-201521-Jan-2016Теоретичні підходи до аналізу медіаринку УкраїниГолда, Надія Михайлівна; Golda, Nadiya
Article19-May-201521-Jan-2016Оцінка впливу якісних характеристик нерухомого майна на його вартістьГлухов, Юрій; Яцура, Андрій; Glukhov, Yuriy; Yatsura, Andiy
Article19-May-201521-Jan-2016Методологія ризику і абсурдності в науковому пошукуГабрусєва, Наталія Валеріївна; Лобас, Віктор Володимирович; Gabrusyeva, Natalya; Lobas, Viktor
Article19-May-201521-Jan-2016Дивергентні підходи до ресурсозбереження на промислових підприємствахВовк, Юрій; Вовк, Ірина; Vovk, Yuriy; Vovk, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Key elements of quality assurance of higher education in UkraineВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Article19-May-201521-Jan-2016Управління маркетинговою політикою торгових мережБурліцька, Оксана Петрівна; Burlitska, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Актуальні виклики некомерційним організаціям сфери благодійних інститутів і розвитку волонтерстваБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, Tetiana
Article19-May-201521-Jan-2016The legal framework of Ukrainian economic cooperation with the European UnionМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, Nataliia
Article19-May-201521-Jan-2016The most influential transnational corporations in 2014Крамар, Ірина Юріївна; Kramar, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Вплив фруктових порошків на якість помадних масЯнчик, Марія; Нєміріч, Олександра; Гавриш, Андрій; Солонуха, Юлія; Цьома, Марина; Ianchyk, Maria; Niemirich, Olexandra; Havrysh, Andriy; Solonuha, Julia; Tsyoma, Marina
Article19-May-201521-Jan-2016Виділення природних мінералзв’язуючих пептидівЮкало, Володимир Глібович; Сторож, Людмила Анатоліївна; Джур, Ярослава; Шпилик, Олександра; Yukalo, Volodymyr; Storozh, Lyudmyla; Dzhur, Yaroslava; Shpylyk, Oleksandra
Article19-May-201521-Jan-2016Температурний режим у роторно-вихрових емульсорахШинкарик, Марія Миколаївна; Ворощук, Віктор Ярославович; Shynkaryk, Mariya; Voroshchuk, Viktor
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості теплової обробки продуктів у роторно-вихрових емульсорахШинкарик, Марія Миколаївна; Ворощук, Віктор Ярославович; Shynkaryk, Mariya; Voroshchuk, Viktor
Article19-May-201521-Jan-2016Розширення асортименту хлібобулочних виробів на основі раціонального використання зернових ресурсівМакарова, Ольга; Тортіка, Наталія; Хвостенко, Катерина; Makarova, Olga; Tortika, Natalia; Khvostenko, Katerina
Article19-May-201521-Jan-2016Застосування системи НАССР при виробництві нових закусочних консервівСтоянова, Ольга; Зубкова, Катерина; Короленко, Віра; Stoyanova, Olga; Zubkova, Kateruna; Korolenko, Vira
Article19-May-201521-Jan-2016Інноваційні підходи у забезпеченні реагування на надзвичайні ситуації з небезпечними хімічними речовинами на підприємствах харчової та переробної промиловостіСтручок, Володимир Сергійович; Стручок, Олена; Struchok, Volodumur; Struchok, Olena
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження валкового нагнітання тістаДеркач, Андрій Васильович; Стадник, Ігор Ярославович; Derkach, Andrii; Stadnuk, Ihor
Article19-May-201521-Jan-2016Пищевые продукты целенаправленного лечебно -профилактического действияSalavelis, Alla; Pavlovskiy, Sergey; Салавелис, Алла; Павловский, Сергей
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження амфотерного катіонного крохмалюСабадаш, Наталія; Ребенок, Євген; Грабовська, Олена; Конотоп, Катерина; Назарук, Павло; Sabadash, Nataliya; Rebenok, Evgen; Hrabovska, Olena; Konotop, Katerina; Nazaruk, Pavlo
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження процесу просолювання оселедця атлантичного під впливом ультразвукуПостнов, Геннадій; Яковлєв, Олег; Червоний, Віталій; Postnov, Gennady; Yakovliev, Oleg; Chervonyi, Vitalii
Article19-May-201521-Jan-2016Перспективи використання функціональних продуктівНазарко, Ірина Степанівна; Nazarko, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості оцінки та проблеми підвищення харчової цінності пшеничного хлібаЛебеденко, Тетяна; Соколова, Наталія; Lebedenko, Tatiana; Sokolova, Natalia
Article19-May-201521-Jan-2016Антибактеріальні властивості екстрактів фітодобавокЛебеденко, Тетяна; Кожевнікова, Вікторія; Новічкова, Тамара; Сусло, Анастасія; Lebedenko, Tetiana; Kozhevnikova, Viktoriia; Novichkova, Tamara; Suslo, Anastasiia
Article19-May-201521-Jan-2016Очистка газів: основні причини, завдання, оцінка вигодиКуц, Віктор Петрович; Kuts, Victor
Article19-May-201521-Jan-2016Динаміка мікробіологічного і денітрифікуючого процесів у технології соління огірківКухтин, Микола Дмитрович; Покотило, Олег; Мельнічук, Оксана Євстахівна; Сельський, Володимир Романович; Kukhtyn, Nicholas; Pokotylo, Oleg; Melnychuk, Oksana; Selskyi, Vladimir
Article19-May-201521-Jan-2016Уточнення математичної моделі процесу фільтрування молочної сироваткиШинкарик, Марія Миколаївна; Кравець, Олег; Shynkaryk, Mariya; Kravets, Oleh
Article19-May-201521-Jan-2016Вплив глюканвмісної борошняної сировини на якість бісквітних напівфабрикатівІоргачова, Катерина Георгіївна; Макарова, Ольга; Котузаки, Олена; Iorgacheva, Ekaterina; Makarova, Olga; Kotuzaky, Elena
Article19-May-201521-Jan-2016Екологізація сучасної технічної освітиЗварич, Наталя; Вітенько, Тетяна Миколаївна; Лясота, Оксана Михайлівна; Zvarych, Natalya; Vitenko, Tetyana; Lyasota, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Використання теорії Байєса при управлінні інноваційним розвитком харчових підприємствВасильченко, Катерина; Vasilchenko, Katerina
Article19-May-201521-Jan-2016Залежність витрат енергії різання від геометрії дифузійних ножівБулах, Євген; Люлька, Олександр; Люлька, Дмитро; Bulakh, Eevhen; Liulka, Oleksandr; Liulka, Dmytro
Article19-May-201521-Jan-2016Технологія цукатів з дикорослої сировиниАфукова, Наталя; Afukova, Natalia
Article19-May-201521-Jan-2016Combined operation of renewable energy systems and responsive demandБернард, Такула Мігель; Bernard, Takula Miguel
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження та графічне моделювання розподільчих електромереж з визначенням технологічних втрат електроенергіїХаненко, Галина Олексіївна; Khanenko, Galina
Article19-May-201521-Jan-2016Автономне живлення зовнішнього освітлення з використанням світлодіодних джерел світлаФілюк, Ярослав Олександрович; Коваль, Вадим Петрович; Filyuk, Yaroslav; Koval, Vadym
Article19-May-201521-Jan-2016Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світлаТарасенко, Микола Григорович; Козак, Катерина Миколаївна; Хомишин, Віктор Григорович; Tarasenko, Mykola; Kozak, Kateryna; Homyshyn, Victor
Article19-May-201521-Jan-2016Нова технологія спалювання деревної біомаси для отримання теплової енергіїГолубець, Володимир Михайлович; Пристая, Олексій; Гончар, Іван; Пристая, Андрій; Holubets, Volodymyr; Prystaja, Oleksij; Honchar, Ivan; Prystaja, Andrij
Article19-May-201521-Jan-2016Моделирование теплового режима процесса спекания бокситовой шихтыMnyh, Anton; Мных, Антон
Article19-May-201521-Jan-2016Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужностіЛупенко, Анатолій Миколайович; Lupenko, Anatoliy
Article19-May-201521-Jan-2016Можливий критерій енергоефективності роботи системи “трубчастий теплообмінник + помпа” в умовах накипоутворенняКоцюрко, Роман Володимирович; Лучейко, Ігор; Kotsiurko, Roman; Lucheyko, Igor
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості проектування осьових робочих коліс для трубних гідротурбінЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій; Zin, Myroslav; Pidhainyi, Yurii
Article19-May-201521-Jan-2016Підвищення цільової ефективності системи опалення спорудЗахарченко, Володимир; Гольцов, Денис; Дмитрієнко, Ігор; Zakharchenko, Vladimir; Goltsov, Denis; Dmitriyenko, Igor
Article19-May-201521-Jan-2016Методи та показники надійності елементів релейного захистуБунько, Василь; Bunko, Vasyl
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження частотних характеристик світлодіодних модулівШкодзінський, Олег Ксаверович; Белякова, Ірина Володимирівна; Пісьціо, Вадим Петрович; Медвідь, Володимир Романович; Shkodzinskyy, Oleg; Belyakova, Iryna; Piscio, Vadym; Medvid, Volodymyr
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження способів енергозбереження при тепловій обробці металу в нагрівальних печахБарішенко, Олена; Barishenko, Olena
Article19-May-201521-Jan-2016Стан зовнішнього освітлення європейських країнАндрійчук, Володимир Андрійович; Поталіцин, Сергій Юрійович; Andriychuk, Volodymyr; Potalitcyn, Sergiy
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості конструювання вихідного блоку електронних пускорегулювальних апаратівАндрійчук, Володимир Андрійович; Наконечний, Мирослав Степанович; Andriychuk, Volodymyr; Nakonechny, Miroslav
Article19-May-201521-Jan-2016Проектування імпульсного опромінювального пристрою для використання в тепличному господарствіАндрійчук, Володимир Андрійович; Гнатович, Марія Іванівна; Andriychuk, Volodymyr; Gnatovych, Maria
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження світлових характеристик напівпровідникових джерел світла в імпульсному режиміАндрійчук, Володимир Андрійович; Осадца, Ярослав Михайлович; Липовецький, Микола Миколайович; Andriychuk, Volodymyr; Osadtsa, Yaroslav; Lypovetskiy, Mykola
Article19-May-201521-Jan-2016Підхід до забезпечення якості програмних систем на етапі тестуванняЯцишин, Василь Володимирович; Ладика, Роман Богданович; Гаврилюк, Ірина; Yatcyshyn, Vasyl; Ladyka, Roman; Gavrilyuk, Iryna
Article19-May-201521-Jan-2016Дистанційне навчання у вищій школі: виклики, пошуки, перспективиЩигельська, Галина; Дяків, Василь; Shchyhelska, Halyna; Diakiv, Vasyl
Article19-May-201521-Jan-2016Компьютерно-информационные технологии регулирования туристического спросаSharko, Margarita; Volynets, Tatiana; Donieva, Natalya; Шарко, Маргарита; Волынец, Тетяна; Донева, Наталя
Article19-May-201521-Jan-2016Результати вимірів технічних характеристик надширокосмугового хвилеводного суміщеного тракту НВЧ С/Ku - діапазонівХимич, Григорій; Умзар, Юрій Августович; Khymych, Grygorij; Umzar, Jurij
Article19-May-201521-Jan-2016Варіанти проектування трактів НВЧ супутникових антенних систем земного базування для прийому інформації від штучних супутників дистанційного зондування ЗемліХимич, Григорій; Khymych, Grygorij
Article19-May-201521-Jan-2016Аналіз математичних моделей пульсового сигналуХвостівська, Лілія Володимирівна; Hvostivska, Liliya
Article19-May-201521-Jan-2016Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображеньПйонтко, Назарій Володимирович; Piontko, Nazariy
Article19-May-201521-Jan-2016Збіжність алгоритмів динамічної маршрутизаціїОсухівська, Галина Михайлівна; Лобур, Тарас Богданович; Шилінська-Лобур, Юлія Миколаївна; Osukhivska, Halyna; Lobur, Taras; Shylinska-Lobur, Iulia
Article19-May-201521-Jan-2016Математичне дослідження нелінійних систем наведення і стабілізації головного світла автомобіляНіконов, Олег; Баранова, Валентина; Щебенюк, Володимир; Полозова, Любов; Nikonov, Oleg; Baranova, Valentina; Schebenuk, Volodimir; Polozova, Lubov
Article19-May-201521-Jan-2016Особливості тестування програмного забезпечення з допомогою white frameworkНезамай, Іван; Незамай, Борис; Nezamay, Ivan; Nezamay, Boris
Article19-May-201521-Jan-2016Комп’ютерна графіка як важливий інструмент сучасних internet-технологійМосіюк, Олександр; Mosiiuk, Oleksandr
Article19-May-201521-Jan-2016Криптографічні методи захисту інформаційних системКубашок, Віктор; Kubashok, Viktor
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження швидкісних характеристик автоматизованої системи управління електроприводомЗолотий, Роман; Козій, Богдан Іванович; Zolotyy, Roman; Koziy, Bohdan
Article19-May-201521-Jan-2016Оцінка надійності кластерних серверних системКафтан, Юрій; Павлов, Максим; Kaftan, Yuriy; Pavlov, Maksim
Article19-May-201521-Jan-2016Концептуальна модель інформаційної системи підтримки прийняття рішень при заводненні нафтового родовищаГаврищук, Світлана; Юрчишин, Володимир; Gavryshchuk, Svitlana; Yurchyshyn, Volodymyr
Article19-May-201521-Jan-2016Комп’ютерна система діагностування персональних показників праціВільський, Геннадій; Михалишин, Богдан; Шумик, Владислав; Vilskiy, Gennadiy; Mihalishin, Bogdan; Shumic, Vladislav
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження процесу деформації пружно-гвинтового хону у solidworks simulationЩербина, Кирил; Scherbina, Kirill
Article19-May-201521-Jan-2016Аналіз конструкцій і дослідження механізмів синхронного обертанняЦепенюк, Михайло Іванович; Tsepenyuk, Mikhail
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження руху сипкого матеріалу по внутрішній поверхні рухомого циліндраСерілко, Леонід Степанович; Щурик, Володимир; Тимейчук, Орест; Serilko, Leonid; Shchuryk, Volodymyr; Tymeichuk, Orest
Article19-May-201521-Jan-2016Порівняльний аналіз технологічних маршрутів виготовлення заготовок бурових долітОнисько, Олег; Богаченко, Олег; Роп’як, Любомир Ярославович; Onysko, Oleh; Bohachenko, Oleh; Ropjak, Ljubomyr
Article19-May-201521-Jan-2016Аналіз конструкцій свердел для глибокого свердління та особливості їх застосуванняЗадумін, Андрій; Ткаченко, Ігор Григорович; Шевчук, Оксана Степанівна; Zadymin, Andriy; Tkachenko, Igor; Shevchyk, Oksana
Article19-May-201521-Jan-2016Модель ковшового елеватораРогатинський, Роман Михайлович; Рогатинська, Олена Романівна; Заставний, Юрій; Rogatynskyi, Roman; Rogatynska, Olena; Zastavnyi, Yuriy
Article19-May-201521-Jan-2016Бункерне завантаження гвинтових конвеєрівПелешок, Тарас Мирославович; Рогатинська, Лілія Романівна; Peleshok, Taras; Rogatynska, Liliya
Article19-May-201521-Jan-2016Застосування низьких частот для індукційного наплавлення тонких плоских деталейПулька, Чеслав Вікторович; Гаврилюк, Володимир; Сенчишин, Віктор Степанович; Pul’ka, Cheslav; Gavryliuk, Volodymyr; Sencyshyn, Victor
Article19-May-201521-Jan-2016Комп’ютеризована побудова кінематичних схем промилсових роботівПавленко, Іван; Попруга, Павло; Pavlenko, Ivan; Popruga, Pavel
Article19-May-201521-Jan-2016Дослідження стійкості робочого органу гвинтового пресуПилипець, Михайло Ількович; Лясота, Оксана Михайлівна; Pylypets, Muhaylo; Lyasota, Oksana
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 183