Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2017) : [365] Collection home page

Logo

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України,
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • Луцький національний технічний університет,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • Донбаська державна машинобудівна академія

Дата проведення: 25-26 квітня 2017 року

Секції конференції:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей приймаються до 14.04.2017 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: snt@tu.edu.te.ua
Голова оргкомітету:
І. Окіпний — к.т.н., доц.

Новина 1 на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали X Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2017 р.), 2017.- Т. 1. - 283 с.

Матеріали X Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2017р.), 2017.- Т.2. - 293с.

Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
2
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
27
29
31
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
49
50
51
52
53
55
57
58
60
61
62
63
66
67
69
71
73
75
76
79
80
81
83
85
86
88
90
92
93
94
97
99
101
103
104
106
108
109
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
111
112
114
115
116
117
118
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
120
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
122
124
126
127
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
128
130
132
133
134
136
138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
155
156
157
159
160
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
161
163
164
165
166
167
168
169
171
172
174
175
176
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
178
180
181
182
183
185
186
187
189
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
191
192
193
194
195
196
197
198
200
201
202
203
204
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
206
207
208
210
212
214
215
217
219
221
222
223
225
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
227
228
229
231
232
233
235
236
237
240
241
243
244
245
247
248
249
250
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
251
253
255
256
257
259
261
263
264
СЕКЦІЯ: ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
265
267
 
268
283

Content (Vol. 1)


1
2
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
27
29
31
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
49
50
51
52
53
55
57
58
60
61
62
63
66
67
69
71
73
75
76
79
80
81
83
85
86
88
90
92
93
94
97
99
101
103
104
106
108
109
SEKTSIIA: MATEMATYKA
111
112
114
115
116
117
118
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
120
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
122
124
126
127
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
128
130
132
133
134
136
138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
155
156
157
159
160
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
161
163
164
165
166
167
168
169
171
172
174
175
176
ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
178
180
181
182
183
185
186
187
189
SEKTSIIA: FIZYKA
191
192
193
194
195
196
197
198
200
201
202
203
204
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
206
207
208
210
212
214
215
217
219
221
222
223
225
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
227
228
229
231
232
233
235
236
237
240
241
243
244
245
247
248
249
250
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
251
253
255
256
257
259
261
263
264
SEKTSIIA: PRYLADOBUDUVANNIA
265
267
 
188. Zmist
268
283
Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
2
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
6
8
10
11
12
14
16
18
21
23
25
26
27
29
31
32
34
37
39
40
42
44
46
48
50
51
53
55
57
58
59
61
62
64
65
66
68
70
72
74
77
79
82
84
86
87
89
91
93
95
96
98
99
100
102
104
105
106
108
109
110
112
113
115
117
118
120
122
124
125
127
129
131
133
135
137
139
141
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
143
144
145
147
148
149
151
152
153
155
156
157
159
160
162
163
165
166
167
169
170
171
172
174
175
177
178
179
181
183
184
185
187
188
189
192
194
196
198
200
202
204
206
208
209
211
212
214
216
217
218
220
222
223
225
227
228
230
232
233
235
236
237
238
239
241
242
243
245
246
247
248
250
252
254
255
257
259
261
262
264
265
266
268
270
272
273
274
275
276
278
 
280
292

Content (Vol. 2)


1
2
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
6
8
10
11
12
14
16
18
21
23
25
26
27
29
31
32
34
37
39
40
42
44
46
48
50
51
53
55
57
58
59
61
62
64
65
66
68
70
72
74
77
79
82
84
86
87
89
91
93
95
96
98
99
100
102
104
105
106
108
109
110
112
113
115
117
118
120
122
124
125
127
129
131
133
135
137
139
141
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
143
144
145
147
148
149
151
152
153
155
156
157
159
160
162
163
165
166
167
169
170
171
172
174
175
177
178
179
181
183
184
185
187
188
189
192
194
196
198
200
202
204
206
208
209
211
212
214
216
217
218
220
222
223
225
227
228
230
232
233
235
236
237
238
239
241
242
243
245
246
247
248
250
252
254
255
257
259
261
262
264
265
266
268
270
272
273
274
275
276
278
 
173. Zmist
280
292

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 365
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article25-Apr-201726-Jul-2017Інформаційна революція як феномен культуриГратій, А.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Формування графічних умінь в учнів з використання наочних методів у процесі трудового навчанняГордійчук, Ю. П.; Gordiychuk, Y. P.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Правовий нігілізм та правова культура в сучасному українському суспільствіГладій, М.; Hladiy, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017До 190-річчя з часу відкриття комерційного параплавного мореплавання в ОдесіДелігіоз, Д.; Deligioz, D.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Використання засобів створення образності та виразності у британській туристичні рекламі культурно-пізнавального спрямуванняГалицька, Л.; Galitska, L.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Використання комп’ютерної програми ”Reaction-Test” у тренуванні плавцівВасилишин, В.; Vasilishin, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Статеві та професійні особливості невербального інтелекту дорослихБура, Ю.; Bura, Y.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Соціальна проблема сучасної молодіБраткова, К.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Математична наука в соціокультурному контекстіБоровицький, Д.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Соціолінгвістична компетентність у структурі іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризмуБоднарюк, А.; Bodnariuk, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Культурна спадщина «старої» ОдесиГалкiна, А. О.; Galkina, A. O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Поняття, сутність та значення фінансових результатів підприємстваБабюк, А.; Babyuk, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Місце і роль водних ресурсів в господарстві країниБаранникова, А.; Barannykova, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Індивідуальні стилі здорового способу життя студентівБаран, І.; Baran, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Знання та уміння ведення здорового способу життя в студентів ТНТУБілоус, П.; Bilous, P.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості дихальних проб у плавців ТНТУБаб’як, Д.; Babiyak, D.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Русский язык в профессиональном образовании студентов-иностранцевAzizov, Otabeg; Азизов, Отабег
Article25-Apr-201726-Jul-2017Милосердне серце одеситаБєлітченко, Д.; Belitchenko, D.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Реклама в системі маркетингових комунікаційТурчиневич, Ю.; Turchinevich, U.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Роль мовної культури в професійному житті людиниБабій, Л.; Babiy, L.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Забезпечення ефективного використання виробничих фондів на українських підприємствах: реалії та перспективи покращенняГарматюк, О. О.; Фолюш, В.; Harmatyuk, O. O.; Folyush, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Ефективний розвиток кадрової політики підприємстваТатарин, Н.; Tataryn, N.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Застосування стратегічного підходу як можливості забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємствМалюта, Людмила Ярославівна; Майасі, Лувуваму Анж
Article25-Apr-201726-Jul-2017Дослідження ролі інновацій та інноваційного розвитку у досягненні цілей стійкого розвитку національних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Богуш, А.; Ндаламба, Та-Мваді Капаза Жан-Нехеміе; Nahorniak, H. S.; Bogush, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Визначення ролі виробничих ресурсів у фінансовому зміцненні національних підприємствОксентюк, Роман Андрійович; Шевчук, А.; Oksentuk, R. A.; Shevchuk, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Становлення інноваційної діяльність на вітчизняних підприємствахШнайдер, С.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Сучасні форми прямого маркетингуЖарська, У.; Zharska, U.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Інформація як важливий чинник інновацій та інноваційного розвитку у досягненні цілей стійкого розвитку національних підприємствВладимир, Ольга Михайлівна; Недоліз, О.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості процесу формування і ухвалення управлінських рішеньХоменко, В.; Khomenko, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Організація управління як функціональний елемент адміністративного менеджментуЧерниш, О.; Chernysh, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Сутність економічної розвідки як одного із факторів ефективного ведення господарської діяльності підприємстваЧерниш, О.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Менеджер - ключова фігура організаціїФранко, Є. О.; Franko, Y.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Філософія «kaisen» – альтернатива вітчизняній мотивації персоналуБакса, Х.; Baksa, K.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Оцінка запасу фінансової міцності підприємстваХома, М.; Khoma, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Соціальне підприємництво як складова євроінтеграційного процесу УкраїниСолосіч, О.; Solosich, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017База даних у комунікаційній діяльностіСтефінів, Х.; Stefinyv, K.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Методичні підходи до оцінки імовірності банкрутства підприємстваСуровцева, О.; Surovtseva, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Іноваційний підхід в розвитку логістики на підприємствіТатарин, Н.; Tataryn, N.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Оцінка фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємствСеник, М.; Senyk, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливоті фінансової та резервної системи СШАСеменюк, А.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Алгоритм проведення комплексного економічного аналізу маркетингової діяльностіСадовий, І.; Sadovuy, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Теоретична сутність фінансових ресурсів підприємстваРудзей, І. Ю.; Rudzej, Ilona
Article25-Apr-201726-Jul-2017Система управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствіРоманюк, О.; Romaniuk, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Комунікаційна політика промислового підприємстваБерезівська, Л.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Роль концепції «бережливе виробництво» у підвищенні якості продукціїРоманюк, О.; Romaniuk, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Економічна сутність та класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладівПрохорчук, Н. О.; Prohorchuk, N. O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Розвиток депозитних операцій комерційних банківПоліщук, К.; Polischuk, K. O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Прогнозування попиту на продукціюСадовий, В.; Sadovyy, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Моделі оцінки кредитоспроможності позичальникаНєєнданк, О.; Nieiendank, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Вдосконалення маркетингової діяльності підприємстваОгнистий, С.; Ohnystyy, S.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Залежність частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банківської системи України від макроекономічної ситуаціїПавловський, Є.; Pavlovskyi, Y.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Маркетинг у соціальних мережахПатра, Н.; Patra, N.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперівРоїк, М. В.; Royik, M. V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг в УкраїніМихальська, М.-Р.; Mykhalska, M.-R.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Мотивація персоналу туристичного підприємстваМорозюк, А.; Morozuk, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Порівняння урядових ініціатив певних країн щодо фінансового стимулювання попиту на електромобіліМороз, І.; Moroz, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Роль менеджменту в сучасному суспільствіБабій, Л.; Babiy, L.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Значення фінансового менеджменту розрахунків з постачальниками та підрядникамиМензяк, К.; Menziak, K.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості прийняття ефективних управлінських рішеньКудря, В.; Kudrja, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Мотивація туристівКукурудза, О.; Kukurudza, O.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Сучасні проблеми та перспективи розвитку IT-сектора УкраїниЛаріна, Д.; Larina, D. E.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості споживчого кредитування в УкраїніБабич, К.; Babych, K.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Розробка стратегії PR-зверненьКруглик, Ю.; Kruglik, J.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Формування попиту у сфері туризмуМарунчак, А.; Marunchak, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Розвиток кредитування підприємств сільського господарстваКостишин, Ю.; Kostyshyn, Yu.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості кредитування в УкраїніКолесник, А.; Kolesnyk, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Моделі оцінки кредитоспроможності позичальникаКозубович, Л.; Kozubovych, L.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Фінансовий механізм системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні: стан та перспективи розвиткуКотовська, Я.; Kotovs'ka, Y.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Міжнародна торгівля України: проблеми і перспективиЛаба, І.; Laba, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Проблеми та перспективи розвитку банківської сфери в УкраїніПасека, М.; Paseka, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Антикризове управління діяльністю підприємстваІвасів, І. А.; Ivasiv, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Міжнародна трудова міграція в УкраїніКовалюк, М.; Kovalyuk, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Доцільність розробки політики та цілей в сфері якостіКліщук, Н.; Klishchuk, N.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Державні цільові фонди: призначення і видиКозак, З.; Kozak, Z.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Сутність транснаціоналізації в умовах глобалізаціїІванова, І.; Ivanova, I. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Незаконні фінансові потоки і податкові притулки як реальна загроза сучасній економіціДо, Тхі Мінь Тхао; Do, Tkhi Min Tkhao
Article25-Apr-201726-Jul-2017Організаційна структура туристичної фірмиАдамчук, С.; Adamchuk, S.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Розвиток карткових платіжних систем в УкраїниЗагоровська, В.; Zagorovska, V.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Перевага впровадження системи управління якістю ISO 9001:2015Дворецька, І.; Dvoretska, I.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Управління прибутком підприємстваТерещенко, В. М.; Гурт, А. М.; Tereshchenko, V. M.; Gurt, A. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Проблеми фінансування інтелектуального бізнесу в УкраїніГурт, А. М.; Терещенко, В. М.; Gurt, A. M.; Tereshchenko, V. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Формування інвестиційного потенціалу на підприємствіГурт, А. М.; Терещенко, В. М.; Gurt, A. M.; Tereshchenko, V. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Особливості та тенденції розвитку індустрії розваг в УкраїніГнідіна, В.; Gnidina, V. S.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Сучасний стан науково-технічного потенціалу і перспективи розвитку в УкраїніГурт, А. М.; Терещенко, В. М.; Gurt, A. M.; Tereshchenko, V. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Система інформаційного забезпечення як елемент фінансового менеджментуГурт, А. М.; Терещенко, В. М.; Gurt, A. M.; Tereshchenko, V. M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Маркетингова товарна політика підприємстваГораль, А.; Goral, A.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Загрози застосування методу НЛП в PRІльчук, С.; Ilchuk, S.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Редакційна сторінка-
Article25-Apr-201726-Jul-2017Психологічні методи управлінського впливу на туристичному підприємствіГабрух, Н.; Gabruh, N.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Зміст-
Article25-Apr-201726-Jul-2017Ідеологія та наукаІваноньків, М.; Ivanonkiv, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017До питання обліку і контролю грошових коштів на підприємствіВоробйова, Т.; Vorobyova, T.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Видавничі сторінки-
Article25-Apr-201726-Jul-2017«Поет – це людина. Насамперед»Філіна, М.; Filina, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Методи оптимізації грошових потоків на підприємствіВолосатова, М. М.; Volosatova, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Теорія світової змови: міф чи реальністьГрицаюк, Ю.; Hrytsayuk, Y.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Любов в філософії хх-ххі століттяКозак, М.; Kozak, M.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Фізична підготовка студентів спец. мед. групЮркевич, Ю.; Jurkewith, Yu.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Зарубіжний досвід діяльності органів місцевого самоврядування в охороні довкілляЩавинська, Г.; Shchavynska, H.
Article25-Apr-201726-Jul-2017Деструктивний вплив промислового комплексу на навколишнє середовищеЩавинська, Г.; Shchavynska, H.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 365