Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21840

Назва: Роль менеджменту в сучасному суспільстві
Інші назви: Role of management in modern society
Автори: Бабій, Л.
Babiy, L.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Бібліографічний опис: Бабій Л. Роль менеджменту в сучасному суспільстві / Бабій Л. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 8–9. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Babiy L. (2017) Rol menedzhmentu v suchasnomu suspilstvi [Role of management in modern society]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 8-9 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 621.326
Теми: менеджмент
функції менеджменту
management
functions of management
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 8-9
Початкова сторінка: 8
Кінцева сторінка: 9
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21840
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://buklib.net/books/33889/Функції_менеджменту_та_їх_взаємозв’язок
Перелік літератури: 1. Функції менеджменту та їх взаємозв’язок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/33889/Функції_менеджменту_та_їх_взаємозв’язок.
2. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2005.
3. Мосій О. Б. Теорія організації. Менеджмент: Курс лекцій. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016 р. – 158 с.
References: 1. Funktsii menedzhmentu ta yikh vzaiemozviazok [Electronic resource], Access mode: http://buklib.net/books/33889/Funktsii_menedzhmentu_ta_ikh_vzaiemozviazok.
2. Kolot A. M. Motyvatsiia, stymuliuvannia y otsinka personalu. Navch. posibnyk, K. : KNEU, 2005.
3. Mosii O. B. Teoriia orhanizatsii. Menedzhment: Kurs lektsii, Ternopil: FOP Palianytsia V. A., 2016 y, 158 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.