Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21884

Назва: Поняття, сутність та значення фінансових результатів підприємства
Інші назви: The concept, nature and importance of financial results of enterprise
Автори: Бабюк, А.
Babyuk, A.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Бібліографічний опис: Бабюк А. Поняття, сутність та значення фінансових результатів підприємства / Бабюк А. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 14–15. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Babyuk A. (2017) Poniattia, sutnist ta znachennia finansovykh rezultativ pidpryiemstva [The concept, nature and importance of financial results of enterprise]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 14-15 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 336.67
Теми: фінансовий результат підприємства
прибуток
збитки
виручка
товар
продукт
incomestatement
profit
loss
revenue
product
product
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 14-15
Початкова сторінка: 14
Кінцева сторінка: 15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21884
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Великая Е. Г., Чурко В. В. Стратегическийпотенциал и рентабельность организации // Вектор науки Тольяттинскогогосударственногоуниверситета. Серия : Экономика и управление. 2014. № 2 (17). С. 7–9.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16липня 1999 р. № 996-ІV.
3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги дофінансової звітності», затверджено Міністерством фінансів України № 7307.02.2013 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за №336/22868.
References: 1. Velikaia E. H., Churko V. V. Stratehicheskiipotentsial i rentabelnost orhanizatsii, Vektor nauki Toliattinskohohosudarstvennohouniversiteta. Seriia : Ekonomika i upravlenie. 2014. No 2 (17). P. 7–9.
2. Zakon Ukrainy "Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini" vid 16lypnia 1999 y. No 996-IV.
3. Natsionalni polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku 1 "Zahalni vymohy dofinansovoi zvitnosti", zatverdzheno Ministerstvom finansiv Ukrainy No 7307.02.2013 y. ta zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 28.02.2013 y. za No 336/22868.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.