Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21837

Назва: Значення фінансового менеджменту розрахунків з постачальниками та підрядниками
Інші назви: Significance of financial management payments to suppliers and contraktors
Автори: Мензяк, К.
Menziak, K.
Приналежність: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Бібліографічний опис: Мензяк К. Значення фінансового менеджменту розрахунків з постачальниками та підрядниками / Мензяк К. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 84–85. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Menziak K. (2017) Znachennia finansovoho menedzhmentu rozrakhunkiv z postachalnykamy ta pidriadnykamy [Significance of financial management payments to suppliers and contraktors]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 84-85 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 658.15
Теми: фінансовий менеджмент
управління підприємством
financial management
financial resources management
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 84-85
Початкова сторінка: 84
Кінцева сторінка: 85
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21837
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Фінансовий менеджмент: підручник / [М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Кириченко та ін.]. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 506 с.
2. Фостолович В.А. Вплив невизначеності на стійкість економічних суб'єктів / В.А. Фостолович, В.О. Кудлаєнко / / Інноваційна економіка. – 2013. – №7. – С. 317 – 320.
3. Крутько М.А. Фінансовий менеджмент підприємств в сучасних реаліях міжнародної інтеграції / М.А. Крутько // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – № 177. – 2016. – С. 186 – 191.
4. Непочатенко О.О. Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Н.В.Бондаренко, Т.О. Філіпова // Інноваційна економіка. – 2013. – №3. – С. 291 – 296.
References: 1. Finansovyi menedzhment: pidruchnyk, [M.M. Yermoshenko, S.A. Yerokhin, O.A. Kyrychenko and other], K., VNZ "Natsionalna akademiia upravlinnia", 2011, 506 p.
2. Fostolovych V.A. Vplyv nevyznachenosti na stiikist ekonomichnykh subiektiv, V.A. Fostolovych, V.O. Kudlaienko, / Innovatsiina ekonomika, 2013, No 7, P. 317 – 320.
3. Krutko M.A. Finansovyi menedzhment pidpryiemstv v suchasnykh realiiakh mizhnarodnoi intehratsii, M.A. Krutko, Visnyk KhNTUSH: Ekonomichni nauky, No 177, 2016, P. 186 – 191.
4. Nepochatenko O.O. Posylennia vplyvu analizu finansovoi diialnosti na protses upravlinnia pidpryiemstvom, O.O. Nepochatenko, P.M. Borovyk, N.V.Bondarenko, T.O. Filipova, Innovatsiina ekonomika, 2013, No 3, P. 291 – 296.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.