Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21841

Назва: Мотивація персоналу туристичного підприємства
Інші назви: Staff motivation tourism enterprises
Автори: Морозюк, А.
Morozuk, A.
Приналежність: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University
Бібліографічний опис: Морозюк А. Мотивація персоналу туристичного підприємства / Морозюк А. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 89–91. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Morozuk A. (2017) Motyvatsiia personalu turystychnoho pidpryiemstva [Staff motivation tourism enterprises]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 89-91 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 338.4882
640.412
Теми: персонал
стимул
мотиви
керівництво
туристичне підприємство
мотивація
staff incentive
motivation
leadership
business travel
motivation
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 89-91
Початкова сторінка: 89
Кінцева сторінка: 91
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21841
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://tourlib.net/statti_ukr/baev.htm
Перелік літератури: 1. Поліщук Д.І Мотивація як чинник підвищення продуктивності на підприємстві / Я.Д. Качмарик, Д.І. Поліщук // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. − Вип. 21.8. - С.209-213.
2.Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посібн/ О.В Крушельницька ,Д. П.Мельничук. – К.: Вид-во «Кондор», 2003. – 296 с.
3.Бурмістров О.І. Які методи підвищення мотивації персоналу є дієвими? // Управління персоналом. – 2002. - № 7. – с. 45-47.
4.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – Нижний Новгород, 2001. – 260 с.
5.Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму.{Електронний ресурс} – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/baev.htm
References: 1. Polishchuk D.I Motyvatsiia yak chynnyk pidvyshchennia produktyvnosti na pidpryiemstvi, Ya.D. Kachmaryk, D.I. Polishchuk, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – 2011. − Iss. 21.8, P.209-213.
2.Krushelnytska O.V. Upravlinnia personalom: navch. posibn/ O.V Krushelnytska ,D. P.Melnychuk, K., Vyd-vo "Kondor", 2003, 296 p.
3.Burmistrov O.I. Yaki metody pidvyshchennia motyvatsii personalu ye diievymy?, Upravlinnia personalom, 2002, No 7, P. 45-47.
4.Maslov E.V. Upravlenie personalom predpriiatiia, Nizhnii Novhorod, 2001, 260 p.
5.Kontseptualni zasady menedzhmentu yakosti v sferi turyzmu.{Elektronnyi resurs} – Access mode: http://tourlib.net/statti_ukr/baev.htm
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.