Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21835

Назва: Мотивація туристів
Інші назви: Motivation of tourists
Автори: Кукурудза, О.
Kukurudza, O.
Приналежність: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University
Бібліографічний опис: Кукурудза О. Мотивація туристів / Кукурудза О. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 79–81. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Kukurudza O. (2017) Motyvatsiia turystiv [Motivation of tourists]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 79-81 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 338.482
159.9
Теми: туризм
турист
туристичні послуги
туристична мотивація
подорож
tourism
tourist
travel services
travel motivation
travel
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 79-81
Початкова сторінка: 79
Кінцева сторінка: 81
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21835
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Городня ТА. Економіка туризму: теорія і практика: Навчальний посібник / Городня ТА., Щербак А.Ф. –К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 436с.
2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.
3. Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с.
4. Шканова О.М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. / О.М. Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304 с.
References: 1. Horodnia TA. Ekonomika turyzmu: teoriia i praktyka: Navchalnyi posibnyk, Horodnia TA., Shcherbak A.F. –K., Kondor-Vydavnytstvo, 2012, 436p.
2. Liubitseva O.O. Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty), O.O. Liubitseva, K. : Alterpres, 2002, 436 p.
3. Pravyk Yu.M. Marketynh turyzmu : pidruchnyk, Yu.M. Pravyk, K. : Znannia, 2008, 303 p.
4. Shkanova O.M. Marketynh posluh : tutorial, O.M. Shkanova, K. : Kondor, 2008, 304 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.