Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21863

Назва: Оцінка запасу фінансової міцності підприємства
Інші назви: Assessment of the financial strength of the enterprise
Автори: Хома, М.
Khoma, M.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Бібліографічний опис: Хома М. Оцінка запасу фінансової міцності підприємства / Хома М. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 120–121. — (Економіка, менеджмент, фінанси).
Bibliographic description: Khoma M. (2017) Otsinka zapasu finansovoi mitsnosti pidpryiemstva [Assessment of the financial strength of the enterprise]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 120-121 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 338
Теми: фінансова міцність
маржинальна оцінка
financial strength
margin assessment
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 120-121
Початкова сторінка: 120
Кінцева сторінка: 121
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21863
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://smida.gov.ua/db/emitent/search
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/%D0%93%D0%B0%D1%86%20%D0%9B.%2c%20%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2..pdf
Перелік літератури: 1.Річна фінансова звітність ПАТ «ТерА» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/search
2. Використання методу найменших квадратів для оцінки запасу фінансової міцності суб’єктів малого підприємництва / Любов Гац, Тарас Кутко // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 18 травня 2011 року). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 61 – 62. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/%D0%93%D0%B0%D1%86%20%D0%9B.%2c%20%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2..pdf
References: 1.Richna finansova zvitnist PAT "TerA" [Electronic resource] – Access mode: http://smida.gov.ua/db/emitent/search
2. Vykorystannia metodu naimenshykh kvadrativ dlia otsinky zapasu finansovoi mitsnosti subiektiv maloho pidpryiemnytstva, Liubov Hats, Taras Kutko, Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky" (m. Ternopil, 18 travnia 2011 roku), Ternopil : TNTU, 2011, P. 61 – 62. [Electronic resource] – Access mode: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/%D0%93%D0%B0%D1%86%20%D0%9B.%2c%20%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2..pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.