Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21892

Назва: Формування графічних умінь в учнів з використання наочних методів у процесі трудового навчання
Інші назви: Formation of graphic skills in students with visual methods use during labour studies
Автори: Гордійчук, Ю. П.
Gordiychuk, Y. P.
Приналежність: Рівненський державний гуманітарний університет
Rivne State Humanitarian University
Бібліографічний опис: Гордійчук Ю. П. Формування графічних умінь в учнів з використання наочних методів у процесі трудового навчання / Гордійчук Ю. П. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 163–164. — (Секція: Гуманітарні науки).
Bibliographic description: Gordiychuk Y. P. (2017) Formuvannia hrafichnykh umin v uchniv z vykorystannia naochnykh metodiv u protsesi trudovoho navchannia [Formation of graphic skills in students with visual methods use during labour studies]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 2, pp. 163-164 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Конференція/захід: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Журнал/збірник: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Том: 2
Дата публікації: 25-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
УДК: 373.5.016
331
Теми: наочні методи
графічні вміння
visual aids
graphic skills
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 163-164
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 164
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. i голов. ред. В. Г. Бусел]. — К. : Iрпiнь : ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с.
2. Жиделев М. А. Методы обучения трудовым действиям. – М.: Высшая школа, 1972. – 208 с.
3. Литковец Е. Д. Использовaние грaфической нaглядности в формировaнии грaфических умений в учaщихся нaчaльных клaссов нa урокaх трудового обучения / Е. Д. Литковец // Сборник нaучных трудов SWorld. Выпуск 3. Том 21. — Ивaново: МAРКОВA AД, 2013. — ЦИТ: 313-1140. — С. 17-21.
References: 1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy, [uklad. i holov. red. V. H. Busel], K. : Irpin : VTF "Perun", 2004, 1440 p.
2. Zhidelev M. A. Metody obucheniia trudovym deistviiam, M., Vysshaia shkola, 1972, 208 p.
3. Litkovets E. D. Ispolzovanie hraficheskoi nahliadnosti v formirovanii hraficheskikh umenii v uchashchikhsia nachalnykh klassov na urokakh trudovoho obucheniia, E. D. Litkovets, Sbornik nauchnykh trudov SWorld. Issue 3. V. 21, Ivanovo: MARKOVA AD, 2013, TsIT: 313-1140, P. 17-21.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.