Галицький економічний вісник : [1488] หน้าแรกของชุมชน

Logo

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Галицький економічний вісник“

Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892) засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 науковому фаховому журналу «Галицький економічний вісник» присвоєна категорія «Б».

Приймаються до друку наукові праці за наступними науковими спеціальностями:

  • 051 – Економіка;
  • 071 – Облік і оподаткування;
  • 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
  • 073 – Менеджмент;
  • 075 – Маркетинг;
  • 076 – Підприємництво та торгівля;
  • 281 – Публічне управління та адміністрування;
  • 292 – Міжнародні економічні відносини;

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою: galicianvisnyk.tntu.edu.ua

Browse

ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

2008 [1]

2009 [61]

2010 [119]

2011 [61]

2012 [140]

2013 [90]

2014 [112]

2015 [57]

2016 [56]

2017 [43]

2018 [34]

2019 [118]

2020 [164]

2021 [124]

2022 [101]

2023 [146]

2024 [56]

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

Додатки щодо „Галицького економічного вісника“ [5]

Вимоги до матеріалів, шаблон статті і т.п. щодо „Галицького економічного вісника“