Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 1431 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article23-Jun-202029-Sep-2020Концептуальні підходи до організації аналізу витрат виробництва продукції на промислових підприємствахАндросенко, Олена; Androsenko, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подоланняПоплавська, Оксана; Шевчук, Олена; Poplavska, Oksana; Shevchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесуПирог, Ольга; Пасінович, Ірина; Pyroh, Olha; Pasinovych, Iryna
Article23-Jun-202029-Sep-2020Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересівБажанова, Наталія Володимирівна; Маркович, Ірина Богданівна; Bazhanova, Nataliia; Markovich, Irina
Article23-Jun-202029-Sep-2020Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвідЯворська, Оксана Володимирівна; Yavorska, Oksana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсівЖаворонок, Артур Віталійович; Zhavoronok, Artur
Article23-Jun-202029-Sep-2020Економіко-математичне моделювання розвитку будівельних підприємствМамонов, Костянтин; Величко, Володимир; Грицьков, Євгеній; Mamonov, Kostiantyn; Velychko, Volodymyr; Grytskov, Evgen
Article23-Jun-202029-Sep-2020Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНККовальчук, Таміла; Конончук, Олена; Kovalchuk, Tamila; Kononchuk, Olena
Article23-Jun-202029-Sep-2020Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку УкраїниКорчак, Олена; Попов, Олександр Володимирович; Korchak, Olena; Popov, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах ризикуАлексеєва, Лариса; Павлова, Ольга; Alekseieva, Larysa; Pavlova, Olga
Article23-Jun-202029-Sep-2020Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та УгорщиноюДерій, Жанна; Зосименко, Тетяна; Derii, Zhanna; Zosymenko, Tetiana
Article23-Jun-202029-Sep-2020Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територійПеть, Ірина; Олійник, Ігор; Тертиця, Олександр; Pet, Iryna; Oliinyk, Ihor; Tertytsia, Oleksandr
Article23-Jun-202029-Sep-2020Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку УкраїниШелудько, Леся Володимирівна; Sheludko, Lesia
Article23-Jun-202029-Sep-2020Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі УкраїниВіблий, Петро; Лащик, Ірина; Дяків, Петро; Viblyi, Petro; Lashchyk, Iryna; Diakiv, Petro
Article22-Jun-202127-Aug-2021Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішенняЄщенко, Марина Георгіївна; Сафронська, Ірина Михайлівна; Yeshchenko, Maryna; Safronska, Iryna
Article22-Jun-202127-Aug-2021Управління формуванням організаційної культури підприємстваМихайличенко, Вікторія Вячеславівна; Долгальова, Олена Вячеславівна; Mykhailychenko, Victoria; Dolgalova, Olena
Article22-Jun-202127-Aug-2021Зміст-
Article22-Jun-202127-Aug-2021Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринкуДолгальова, Олена Вячеславівна; Карасьова, Марія Олександрівна; Конєва, Анна; Dolgalova, Olena; Karasova, Mariia; Konyeva, Anna
Article22-Jun-202127-Aug-2021Характеристика механізму створення та використання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах переходу до економіки знаньНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article22-Dec-202010-Feb-2021Структурно-динамічні особливості зайнятості населення у сфері послуг УкраїниСинюра-Ростун, Надія; Syniura-Rostun, Nadiya
Article22-Dec-202010-Feb-2021Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємстваЛазоренко, Таїсія; Шолом, Інна; Lazorenko, Taisiya; Sholom, Inna
Article22-Dec-202010-Feb-2021Особливості здійснення казначейського контролю у бюджетній сферіГупаловська, Мирослава; Дем’янюк, Антоніна; Савчук, Світлана; Hupalovska, Myroslava; Demianiuk, Antonina; Savchuk, Svitlana
Article22-Dec-202010-Feb-2021Бухгалтерський доробок української діаспори у першій половині XX ст. та його використання в системі фахового шкільництва Східної Галичини: історико-генетичний аналізЛемішовська, Олеся; Lemishovska, Olesia
Article22-Dec-202010-Feb-2021Оцінювання сучасного стану розвитку мисливського господарства УкраїниМузика, Владислав; Гонта, Олена; Muzyka, Vladyslav; Honta, Olena
Article22-Dec-202010-Feb-2021Науково-методичні підходи до аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємстваКамінська, Ірина; Ковальчук, Надія; Демидович, Андрій; Дубровський, Владислав; Kaminska, Iryna; Kovalchuk, Nadiia; Demydovych, Andrii; Dubrovskyi, Vladyslav
Article22-Dec-202010-Feb-2021Особливості впливу інвестицій у відновлювальну енергетику на рівень життя населення на глобальному рівніШкурат, Марія; Роздобудько, Микола; Shkurat, Mariia; Rozdobudko, Mykola
Article22-Dec-202010-Feb-2021Зміст-
Article22-Dec-202010-Feb-2021Нововведення у сфері публічних закупівель в УкраїніГалущак, Михайло Петрович; Галущак, Ольга Ярополківна; Кужда, Тетяна Іванівна; Halushchak, Mykhailo; Halushchak, Olha; Kuzhda, Tetiana
Article22-Dec-202010-Feb-2021Ринок логістичних послуг України: сучасний стан, проблеми, перспективиІванова, Ірина; Боровик, Тетяна; Руденко, Альона; Залозна, Таміла; Ivanova, Iryna; Borovyk, Tatiana; Rudenko, Alyona; Zalozna, Tamila
Article22-Dec-202010-Feb-2021Парадигма стратегічного облікуВакун, Оксана; Зарудна, Наталія; Фурса, Тетяна; Vakun, Oksana; Zarudna, Nataliia; Fursa, Tetiana
Article22-Dec-202010-Feb-2021Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємствахПулька, Чеслав Вікторович; Дзядикевич, Юрій; Pulka, Cheslav; Dzyadykevych, Yuriy
Article22-Dec-202010-Feb-2021Редакційні сторінки-
Article22-Dec-202010-Feb-2021Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: практичні аспектиХома, Світлана; Чучук, Юрій; Савчук, Тетяна; Степанюк, Ольга; Khoma, Svitlana; Chuchuk, Yuriy; Savchuk, Tetyana; Stepanyuk, Olha
Article22-Dec-202010-Feb-2021Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартістьЛободіна, Зоряна Миколаївна; Кізима, Андрій; Марущак, Леся Іванівна; Lobodina, Zoryana; Kizyma, Andrii; Marushchak, Lesia
Article22-Dec-202010-Feb-2021Оцінювання розвитку інфраструктури регіонів України з урахуванням її інклюзивностЦимбалюк, Ірина Олександрівна; Хасан, Алггадгиві Мохаммед Юнус; Tsymbaliuk, Iryna; Hasan, Alghadhywi Mohammed Younus
Article22-Dec-202010-Feb-2021Видавнича сторінка-
Article22-Dec-202010-Feb-2021Доларизація в країнах Центральної та Східної Європи: сутність, ґенеза, взаємозв’язкиШелудько, Сергій; Бабич, Тетяна; Sheludko, Sergii; Babych, Tetiana
Article22-Dec-202010-Feb-2021Esg рейтинги компаній – сутність та особливості формуванняТивончук, Олена; Tyvonchuk, Olena
Article22-Dec-202010-Feb-2021Фактори забезпечення конкуренто-спроможності підприємстваКравчук, Богдан; Лазоренко, Таїсія; Kravchuk, Bohdan; Lazorenko, Taisiya
Article22-Dec-202010-Feb-2021Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємствомКоролюк, Тетяна Миколаївна; Кравчук, Наталія Василівна; Карп, Ірина; Korolyuk, Tetyana; Kravchuk, Nataliia; Karp, Iryna
Article22-Dec-202010-Feb-2021Моделювання та аналіз надходжень податку на додану вартість: окремі питання застосування в УкраїніЛучко, Михайло Романович; Руська, Руслана; Luchko, Mykhailo; Ruska, Ruslana
Article22-Dec-202010-Feb-2021Вплив погодних факторів на ефективність виробництва пивоварного ячменюКузіна, Вікторія; Kuzina, Viktoriia
Article22-Dec-202010-Feb-2021Складові підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад в умовах сталого розвиткуПодзізей, Олег; Podzizei, Oleh
Article22-Dec-202010-Feb-2021Мотиваційна складова менеджменту персоналуЄщенко, Марина; Yeshchenko, Maryna
Article25-Feb-202020-May-2020Аналіз українського ринку вищої освітиЧайка, Інна Петрівна; Chaika, Inna
Article31-Aug-202116-Dec-2021Сучасні тенденції розвитку соціальної відповідальності в управлінні персоналомЛеонтенко, Ольга; Ільєнко, Алла; Leontenko, Olga; Ilyenko, Alla
Article25-Feb-202020-May-2020Особливості формування логістичної стратегії підприємств мережевих структур як чинник зміцнення організаційної культуриГевко, Володимир Леонідович; Gevko, Volodymyr
Article31-Jan-20186-Mar-2019Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємстваШпилик, Світлана Василівна; Shpylyk, Svitlana
Article25-Feb-202020-May-2020Децентралізація як шанс держави підняти сталий розвиток регіонів або країна без периферійПустовіт, Анна; Токарева, Лариса; Pustovit, Anna; Tokareva, Larisa
Article25-Feb-202020-May-2020Аналіз тенденцій світового ринку злиття й поглинанняІванов, Артем Валерійович; Ivanov, Artem
Article25-Feb-202020-May-2020Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світіОрєхова, Тетяна Вікторівна; Дубель, Михайло Володимирович; Oriekhova, Tetyana; Dubel, Mikhailo
Article25-Feb-202020-May-2020Оцінювання рівня застосування стандарту доступності WCAG 2.0 вибраними компаніями польського сектора е-комерції в 2015–2019 рокиМихальчик, Анна; Mikhalchyk, Anna
Article25-Feb-202020-May-2020Реформи міжнародного досвіду формування модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, ІталіїСалівончик, Ірина Миколаївна; Salivonchyk, Iryna
Article25-Feb-202020-May-2020Боргова стійкість держави в умовах глобальної фінансової нестабільностіФаріон, Михайлина; Красношапка, Михайло; Farion, Mykhailyna; Krasnoshapka, Mykhailo
Article25-Feb-202020-May-2020Зміст-
Article25-Feb-202020-May-2020Діджиталізація економічних процесів як напрям детінізації економіки УкраїниКіржецька, Марія Сергіївна; Кіржецький, Юрій Ігорович; Kirzhetska, Mariya; Kirzhetskyy, Yuriy
Article31-Jan-20186-Mar-2019Рецензія на навчальний посібник «Аудит»Андрушків, Богдан Миколайович
Article31-Aug-202116-Dec-2021Продовольча безпека у світі: поточний станСигида, Любов; Бондаренко, Алла; Syhyda, Liubov; Bondarenko, Alla
Article21-Nov-201727-Dec-2017Сучасний стан проблеми ефективності психотерапіїБуняк, Надія Андрониківна; Bunjak, Nadija
Article21-Nov-201727-Dec-2017Зміст-
Article21-Nov-201727-Dec-2017Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники. (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання)Андрушків, Богдан Миколайович; Шерстюк, Роман Петрович; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, Ольга Богданівна; Andrushkiv, Bohdan; Sherstiuk, Roman; Kirich, Nataliia; Pogaidak, Olha
Article21-Nov-201727-Dec-2017Землі з особливими характеристиками як ресурс безпечного агрогосподарського природокористуванняТютюнник, Ганна Олексіївна; Криницька, Оксана Олександрівна; Tiutiunnyk, Hanna; Krynytska, Oksana
Article21-Nov-201727-Dec-2017Моделювання конкурентоспроможних структур вузлів машин на прикладі збірних торцевих фрезНагорняк, Степан Григорович; Зеленський, Костянтин Васильович; Nagornyak, Stepan; Zelenskyy, Kostyantyn
Article21-Nov-201727-Dec-2017Редакційні сторінки-
Article21-Nov-201727-Dec-2017Передумови функціонування та логіка трансформації контролюючих інституцій з питань оподаткування в УкраїніСидорович, Олена Юріївна; Sydorovych, Olena
Article21-Nov-201727-Dec-2017Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталуБаєва, Ольга Іванівна; Bayeva, Olga
Article21-Nov-201727-Dec-2017Нотатки та видавничі сторінки-
Article21-Nov-201727-Dec-2017Інтелектуальний фактор розвитку економіки в умовах глобалізаціїОстровська, Галина Йосипівна; Ostrovska, Halyna
Article21-Nov-201727-Dec-2017Аналіз наукових поглядів щодо використання системного підходу до класифікації ризиківКоролюк, Тетяна Миколаївна; Korolyuk, Tetyana
Article21-Nov-201727-Dec-2017Узгодження цілей дистрибуційної логістики при прийнятті оптимізаційних рішень в умовах фармацевтичної промисловостіПаласюк, Богдан Михайлович; Palasiuk, Bohdan
Article21-Nov-201727-Dec-2017Споживацьке оцінювання якості й конкурентноздатності товарівОксентюк, Богдана Андріївна; Оксентюк, Сергій Олегович; Oksentyuk, Bogdana; Oksentyuk, Serhiy
Article21-Nov-201727-Dec-2017Алгоритм аналізу податкових ризиків суб’єктів господарюванняКанюк, Василь Михайлович; Kanyuk, Vasyl
Article21-Nov-201727-Dec-2017Стан сучасного рекламного ринку в УкраїніТимошик, Михайло Морозенкович; Tymoshyk, Mykhailo
Article21-Nov-201727-Dec-2017Analytical approaches to strategic business managementFedorovych, Roman; Seredynska, Vira; Zahorodna, Olga
Article21-Nov-201727-Dec-2017Бухгалтерський облік на тлі віртуалійХомин, Петро Якимович; Кіляр, Олександра Романівна; Павликівська, Ольга Іванівна; Khomyn, Peter; Kilyar, Alexandra; Pavlykivska, Olga
Article21-Nov-201727-Dec-2017Дисбаланс експортно-імпортних операцій як наслідок перекосів ціноутворенняХомин, Ірина Петрівна; Марущак, Леся Іванівна; Khomyn, Iryna; Maruschak, Lesya
Article21-Nov-201727-Dec-2017Моделювання кореляції корпоративної культури на макроекономічне середовище УкраїниГарматій, Наталія Михайлівна; Химич, Ірина Григорівна; Garmatiy, Nataliya; Khymych, Iryna
Article21-Nov-201727-Dec-2017Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризиГладкова, Ольга В’ячеславівна; Gladkova, Olga
Article21-Nov-201727-Dec-2017Корпоративна культура управління як фактор підвищення результативності діяльності підприємстваМілошевич, Ніна Василівна; MIloshevych, Nina
Article21-Nov-201727-Dec-2017Непрямі методи державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки УкраїниПаризький, Ігор Володимирович; Paryzhskyy, Ihor
Article21-Nov-201727-Dec-2017Основні етапи формування маркетингового менеджменту промислових підприємствРожко, Наталія Ярославівна; Васильців, Надія Михайлівна; Rozhko, Nataliya; Vasyltsiv, Nadiya
Article31-Jan-20186-Mar-2019Зміст-
Article31-Jan-20186-Mar-2019Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості ПольщіКраузе, Ольга Ігорівна; Krause, Olga
Article31-Jan-20186-Mar-2019Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможностіЗеленський, Костянтин Васильович; Стельмащук, Людмила Володимирівна; Луців, Ігор Володимирович; Zelenskyy, Kostyantyn; Stelmashchuk, Liudmyla; Lutsiv, Ihor
Article31-Jan-20186-Mar-2019Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходуСтрутинська, Ірина Володимирівна; Strutynska, Iryna
Article31-Jan-20186-Mar-2019Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустріїГолда, Надія Михайлівна; Golda, Nadia
Article31-Jan-20186-Mar-2019Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємствКіляр, Олександра Романівна; Kilyar, Oleksandra
Article31-Jan-20186-Mar-2019Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізаціїКрамар, Ірина Юріївна; Kramar, Irina
Article25-Feb-202020-May-2020Методологія гармонізації взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення УкраїниГлубіш, Леся Ярославівна; Hlubish, Lesya
Article31-Jan-20186-Mar-2019Рецензія на навчальний посібник «Аудит»Кузьмінський, Ю. А.
Article31-Jan-20186-Mar-2019Видавнича сторінка-
Article31-Jan-20186-Mar-2019Формування механізму протидії тіньовому сектору української економікиШостаківська, Надія Михайлівна; Shostakivska, Nadiya
Article31-Jan-20186-Mar-2019Розроблення стратегії ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємстваМельник, Олена Олексіївна; Melnyk, Olena
Article25-Feb-202020-May-2020Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалуЯковенко, Роман Валерійович; Yakovenko, Roman
Article25-Feb-202020-May-2020Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процесамиДаніч, Віталій Миколайович; Danich, Vitaliy
Article25-Feb-202020-May-2020Видавнича сторінка-
Article25-Feb-202020-May-2020Огляд підходів до оцінювання ефективності туристичної діяльностіБайда, Богдана Федорівна; Baida, Bohdana
Article25-Feb-202020-May-2020Упровадження концепції маркетингового управління в діяльність підприємств міського електротранспортуОкрепкий, Ростислав Богданович; Дудар, Володимир Тарасович; Okrepkyi, Rostyslav; Dudar, Volodymir
Article25-Feb-202020-May-2020Дослідження проблем екологічності продукції меблевої промисловості на засадах маркетингуГаврилець, Олеся Василівна; Дочинець, Наталя Мирославівна; Кампо, Георгіна Михайлівна; Havrylets, Olesia; Dochynets, Natalia; Kampo, Heorhina
Article25-Feb-202020-May-2020Шляхи посилення фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи фізичних осібЛободіна, Зоряна Миколаївна; Lobodina, Zoryana
Results 1-100 of 1431 (Search time: 0.003 seconds).