Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ (2021) : [52] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна)
 • Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва(Україна)
 • Інститут молекулярного водню (США)
 • Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
 • Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія)
 • Словацький сільськогосподарський університет (Словакія)
 • Білоцерківський національний аграрний університет (Україна)
 • Поліський національний університет (Україна)

Дата проведення: 20-21травня 2021 року.

Напрямки роботи конференції:

 • Сучасні технології аналізу води, водопідготовки, водоочищення, водопостачання і водовідведення.
 • Вода і харчова промисловість.
 • Лікувально-профілактичні аспекти використання вод.
 • Агропромислові, екологічні, економічні та соціальні проблеми водокористування.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 15 травня 2021 р.

Засідання секцій буде проходити в режимі відеоконференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: kafedra.hb@gmail.com
тел.: (0352) 52-91-39,
факс: (0352) 25-49-83
Голова оргкомітету:
Покотило Олег Степанович
тел. +380972079605
Наукові секретарі конференції:
Кравченюк Х.Ю., Криськова Л.П.
тел.: +380978615477, +380688658307

Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти: тези доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 20– 21 травня 2021 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.].  Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. – 84 с.

Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“

Зміст


1
5
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ВОДИ, ВОДОПІДГОТОВКИ, ВОДООЧИЩЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
ВОДА І ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
45
47
48
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВОД
49
51
53
55
57
58
59
АГРОПРОМИСЛОВІ, ЕКОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
61
63
64
66
67
70
72
74
76
78
79
81
 
82
84

Content


1
5
SUCHASNI TEKHNOLOHII ANALIZU VODY, VODOPIDHOTOVKY, VODOOCHYSHCHENNIA, VODOPOSTACHANNIA I VODOVIDVEDENNIA
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
VODA I KHARCHOVA PROMYSLOVIST
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
45
47
48
LIKUVALNO-PROFILAKTYCHNI ASPEKTY VYKORYSTANNIA VOD
49
51
53
55
57
58
59
AHROPROMYSLOVI, EKOLOHICHNI, EKONOMICHNI TA SOTSIALNI PROBLEMY VODOKORYSTUVANNIA
61
63
64
66
67
70
72
74
76
78
79
81
 
82
84

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 52 of 52
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив водопідготовки на якість напоїв: Тернопільська пивоварня «Опілля»Назарко, І. С.; Білецька, Г. А.; Nazarko, I.; Biletska, G.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Біотестування як сучасний експрес-метод оцінки якості води питноїСтрілець, Оксана; Стрельников, Леонід; Strilets, Oksana; Strelnykov, Leonid
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Перспективи вдосконалення водних технологійСорокіна, Катерина; Sorokina, Kateryna
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Принципи експлуатації систем розподілу води у фармацевтичному виробництвіГладух, Євгеній; Кухтенко, Олександр; Чуєшов, Владислав; Gladukh, Ievgenii; Kukhtenko, Olexandr; Chueshov, Vladislav
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Екологічні аспекти щодо технології виробництва молокаКрупельницький, Тарас; Соколюк, Василь; Лігоміна, Ірина; Krupelnytsky, Taras; Sokolyuk, Vasil; Ligomina, Irina
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Моніторинг та встановлення таксономічного спектру фітопланктону рибницьких ставівГриневич, Н. Є.; Присяжнюк, Н. М.; Бублик, О. О.; Смоляр, К. Г.; Grynevych, N. E.; Prysyazhnyuk, N. M.; Bublyk, O. O.; Smolyar, K. G.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Огляд деяких сучасних технологій водоочищенняЧервецова, Вероніка; Гончаренко, Анастасія; Соболь, Валентин; Швед, Ольга; Chervetsova, Veronika; Honcharenko, Anastasiia; Sobol, Valentin; Shved, Olga
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Біоконтроль золотистого стафілокока у стічних водах молокопереробних підприємствГорюк, Юлія; Кухтин, Микола Дмитрович; Horiuk, Yulia; Kukhtyn, Mykola
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Адсорбція білків з водного середовища на поверхню наношарів прищеплених щіток П4ВПЛіщинський, Остап; Гнип, Анастасія; Костенко, Марія; Стецишин, Юрій; Lishchcynskyi, Ostap; Gnip, Anastasia; Kostenko, Maria; Stetsyshyn, Yurij
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Для нотаток-
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Розробка методики хроматографічного визначення 2,4,5-трихлорофенолу з використаннямазодериваціїМага, Іван; Maga, Ivan
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Екологічні проблеми сучасного водокористування - використання пластикового посудуАндрусишина, І.; Andrusyshyna, I.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Значення абіотичних факторів під час вирощування Cherax quadricarinatusГриневич, Н. Є.; Жарчинська, В. С.; Шарига, В. С.; Grynevych, N. E.; Zharchynska, V. S.; Shariga, V. S.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Шляхи міграції антибіотикорезистентних мікроорганізмів у системі людина (ротова порожнина) –водні екосистемиСавенко, М. В.; Кривцова, М. В.; Костенко, Є. Я.; Скляр, І. І.; Savenko, M. V.; Kryvtsova, M. V.; Kostenko, Y. Y.; Sklar, I. I.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Залучення базальтового туфу як адсорбента для очищення води від Microcystis aeruginosa (Kützing) KützingЧебан, Лариса; Марченко, Михайло; Cheban, Larysa; Marchenko, Mykhailo
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення води іонами Fe3+Хоменчук, Володимир; Гладюк, Микола; Рабченюк, Олена; Курант, Володимир; Khomenchuk, Volodymyr; Hladiuk, Mykola; Rabchenyuk, Olena; Kurant, Volodymyr
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування водопунктів щодо забезпечення якості мінеральних водКисилевська, А. Ю.; Бабов, К. Д.; Безверхнюк, Т. М.; Цуркан, О. І.; Погребний, А. Л.; Kysylevska, A. Yu.; Babov, K. D.; Bezverkhnyuk, T. M.; Tsurkan, O. I.; Pohrebnyy, A. L.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Автохтонна мікробіота мінеральних природних вод україни, як фактор збереження здоров’яНіколенко, С.; Гуща, С.; Степанова, В.; Новікова, А.; Арабаджи, М.; Nikolenlo, S.; Gushcha, S.; Stepanova, V.; Novikova, A.; Arabadji, M.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Якість води як її структурно-функціональний феноменГрубінко, Василь; Grubinko, Vasil
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Воднева вода – ефективний і перспективний засіб оздоровленняПокотило, О. С.; Pokotylo, O. S.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних мінеральних вод свердловини № 1 ділянки “Ріка” м. Хуст Закарпатської області при зовнішньому застосуванніКоєва, Х.; Арабаджи, М.; Кисилевська, А.; Гуща, С.; Олійник, Н.; Koieva, K.; Arabadji, M.; Kysylevska, A.; Gushcha, S.; Oliynik, N.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив якості води на ефективність миття і дезінфекціїКожин, Владислав; Горюк, Віктор; Кухтин, Микола Дмитрович; Kozhyn, Vladislav; Horiuk, Victor; Kukhtyn, Mykola
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Способи забезпечення якості сольових розчинів у лікарській формі «спрей» під час виробництваФітьо, І. В.; Стадницька, Н. Є.; Лубенець, В. І.; Fito, I. V.; Stadnytska, N. Ye.; Lubenets, V. I.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Експериментальні дослідження мінеральних вод свердловини № 120 селища солочин Закарпатської області щодо виявлення перспектив їх практичного використання в умовах моделювання хронічної інтоксикаціїЯрошенко, Наталя; Бахолдіна, Олена; Олешко, Олексій; Yaroshenko, Natalya; Bakholdina, Elena; Oleshko, Aleksey
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Застосування мінеральних природних вод в комплексах санаторно-курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкологічних захворюваньШмакова, Ірина; Шаповалова, Ганна; Мокієнко, Андрій; Shmakova, Irina; Shapovalova, Hanna; Mokiienko, Andrii
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Особливості дії мінеральної води з підвищенним вмістом органічних речовин на стан організму в умовах відтворення експериментальної хронічної стрес-індукованої ендогенної інтоксикаціїБахолдіна, Олена; Олешко, Олексій; Ярошенко, Наталя; Bakholdina, Elena; Oleshko, Aleksey; Yaroshenko, Natalya
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив хімічних засобів на збудників хвороб хлібаВойтко, Христина; Кухтин, Микола Дмитрович; Voitko, Christina; Kukhtyn, Mykola
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив збагаченої калієм води на процес тістоведінняСімакова, О. О.; Никифоров, Р. П.; Simakova, Olga; Nykyforov, Radion
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Актуальні проблеми якості водиМокієнко, Андрій; Mokiienko, Andrii
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Перспективи отримання води з гнізда медоносних бджілДвикалюк, Роман; Адамчук, Леонора; Dvykaliuk, Roman; Adamchuk, Leonora
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Очищення концентрованих стічних вод підприємств харчової промисловостіСеменова, Олена; Ясінська, Валерія; Semenova, Elena; Yasinskaya, Valeria
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вивчення впливу кількості води в безглютеновому тістіТонкевич, Т.; Лісовська, Т.; Tonkevych, T.; Lisovska, T.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Особливості біобезпечної утилізації побутових стоків молочних виробництвШвед, Ольга Василівна; Вічко, Олена Іванівна; Швед, Олекса Мирославович; Лубенець, Віра Ільківна; Сторож, Людмила Анатоліївна; Shved, O. V.; Vichko, O. I.; Shved, O. M.; Lubenets, V. I.; Storozh, L. A.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Розробка технології кисломолочного сиру з додаванням яблучного наповнювачаРудяк, Наталія; Кухтин, Микола Дмитрович; Салата, Володимир; Rudyak, Natalia; Kukhtyn, Mykola; Salata, Volodymyr
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив борошняної сировини на характеристики безглютенового тістаТроян, К.; Лісовська, Т.; Кушнірук, Наталія Василівна; Troyan, K.; Lisovska, T.; Kushniruk, N.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Дослідження впливу ферментованого напою на якість пшеничного хлібаКарпик, Г.; Гайдамака, М.; Karpyk, H.; Haidamaka, M.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Харчова цінність і якість хліба і хлібобулочних виробівСельський, Володимир Романович; Свента, Н. М.; Selsky, V. R.; Sventa, N. M.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Оцінка органолептичних показників кефіру з додаванням біологічно активного йоду в процесі зберіганняДалєвська, Діана Ярославівна; Покотило, О. С.; Dalievska, D. Y.; Pokotylo, O. S.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Підвищення харчової цінності борошняних виробів індустрії швидкого харчуванняКарпик, Г.; Спас, О.; Karpyk, H.; Spas, O.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Вплив пектинів на мікробні клітиниСельський, Володимир Романович; Рольська, Т. І.; Selsky, V. R.; Rolska, T. I.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Способи попередньої підготовки абрикосів на соковіддачуСельський, Володимир Романович; Адамішин, О. В.; Selsky, V. R.; Adamishyn, O. V.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Зміст-
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Хліб з цільного борошна –продукт здорового харчуванняКарпик, Г.; Марко, Д.; Karpyk, H.; Marko, D.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Використання водного розчину біологічно активного йоду «Йодіс-К» у технології хлібо-булочних виробівЯнів, А. Р.; Покотило, О. С.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Дослідження активності житньо-пшеничної закваски з екстрактом базилікуХмеляр, Антон; Кухтин, Микола Дмитрович; Khmelyar, Anton; Kukhtyn, Mykola
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Очищення води шляхом застосування полімерних наноструктурЛіщинський, Остап; Гнип, Анастасія; Шимборська, Яна; Стецишин, Юрій; Lishchcynskyi, Ostap; Gnip, Anastasia; Shymborska, Yana; Stetsyshyn, Yurij
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Multivariate analysis of water quality data for water securityMitchenko, T.; Vasyliuk, S.; Driker, Yu.; Maletskyi, Z.
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Нові види борошна в технології виробництва хліба і хлібобулочних виробівРудь, Андрій; Кухтин, Микола Дмитрович; Кравченюк, Христина Юріївна; Rud, Andriy; Kukhtyn, Mykola; Kravcheniuk, Khrystyna
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Отримання і властивості нових матеріалів з рослинних відходів для оброблення водиКоваленко, Олена; Коханська, Ангеліна; Kovalenko, Olena; Kokhanska, Angelina
Conference Abstract20-May-202123-Jun-2021Титулка-
Proceedings Book20-May-202117-Jun-2021Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 52 of 52